- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

6.3 Ιεράρχηση Δράσεων

Ιεράρχηση Δράσεων

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "6.3 Ιεράρχηση Δράσεων"

#1 Σχόλιο Από Περικλῆς Φερεσιὰδής Στις 10 Ιουλίου 2014 @ 17:09

διαρκή πρόσβαση στην παιδεία για όλους, και με πληρωμή και δωρεάν (πχ [1]), κανονικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, και με μέσα σύγχρονης δικτύωσης, όχι με κλήρωση όπως ΚΙΝΟ