- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις"

#1 Σχόλιο Από ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Στις 20 Ιανουαρίου 2015 @ 23:28

Σύστημα αξιολόγησης χωρίς θέσπιση ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ δεν μπορεί να υπάρξει. Άδικος κόπος…..