- Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://www.opengov.gr/minreform -

Άρθρο 01: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ [1]