- Open Government Partnership - http://www.opengov.gr/ogp -

I. Εισαγωγή – Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα

Η διαφθορά στο Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζεται εκτενής και συνεπάγεται υψηλά κόστη, τα οποία συνδέονται με την αναποτελεσματική διακυβέρνηση – κυρίως στον οικονομικό τομέα. Οι επιπτώσεις, αποτυπώνονται στα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και αποδοτικότητας, καθώς και στον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων αστάθειας, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.

Η ακεραιότητα στο δημόσιο τομέα μπορεί να ενισχυθεί μέσω μίας σειράς μέτρων τα οποία θα σχεδιαστούν με γνώμονα την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς επίσης και τη λογοδοσία κάθε δημοσίου υπαλλήλου, κάθε δημόσιας οργάνωσης (σε κάθε επίπεδο), και κάθε υπεύθυνου λήψης αποφάσεων.