- Open Government Partnership - http://www.opengov.gr/ogp -

I. Εισαγωγή – Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Μια σειρά μέτρων της Εθνικής Στρατηγικής για την ανοικτή διακυβέρνηση, στοχεύει στην αποδοτικότερη και πιο διαφανή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού και των δημόσιων προμηθειών εστιάζοντας επίσης και στην αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των σχετικών δράσεων με τη μορφή είτε χρηματοδοτήσεων, είτε παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους.

Επίσης, θα ληφθούν μέτρα για την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα με έμφαση στην υλοποίηση συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την προώθηση διαφανούς και πολιτοκεντρικής κουλτούρας στη δημόσια διοίκηση, την περικοπή των δαπανών, καθώς και τη μείωση του διοικητικού κόστους που απορρέει από τις υφιστάμενες δυσλειτουργικές οργανωτικές δομές. Υπάρχει επίσης ανάγκη για νέες δράσεις, που θα προωθήσουν την ομοιόμορφη και διαφανή διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ανάπτυξη των δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.