Υπουργείο Διαβουλεύσεις
Σύνολο Άρθρων
Εγκεκριμένα Σχόλια
Συνολικά Σχόλια
Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων
Εσωτερικών 73
1821
28251
33492
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομίας και Ανάπτυξης 98
3169
12851
13536
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 16
442
2454
2544
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εθνικής Άμυνας 12
376
3412
3711
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 74
1575
77993
80059
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 29
959
5797
6127
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εξωτερικών 8
100
535
564
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 105
2880
27980
30025
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομικών 74
2731
27546
29243
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υγείας 36
881
7805
8280
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 32
477
5147
5506
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πολιτισμού και Αθλητισμού 25
872
4767
4863
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 177
2863
30344
31606
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υποδομών και Μεταφορών 47
1209
5607
5868
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Μεταναστευτικής Πολιτικής 5
185
586
592
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 15
554
3476
3536
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 35
601
6714
7071
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Toυρισμού 12
352
2537
2617
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επικρατείας 13
192
1757
1847
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 2
18
535
535
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2
11
25
25
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 24
346
1771
2014
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 7
191
1750
1752
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Open Government Partnership 3
65
380
383
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 15
44
148
212
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 25
791
6270
6543
Εξαγωγή τοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 1
15
28
28
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv