Υπουργείο Διαβουλεύσεις
Σύνολο Άρθρων
Εγκεκριμένα Σχόλια
Συνολικά Σχόλια
Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων
Εσωτερικών 87
2269
66265
71754
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομίας και Ανάπτυξης 116
3748
14775
15468
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 23
615
3207
3301
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εθνικής Άμυνας 15
458
14658
14969
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 77
1617
81454
83542
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 45
1451
11061
11685
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εξωτερικών 10
115
549
577
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 126
3542
31766
31844
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομικών 98
3377
34859
36799
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υγείας 49
1433
11882
13707
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 32
477
5147
5506
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πολιτισμού και Αθλητισμού 29
1076
6697
6793
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 187
3251
33811
35176
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υποδομών και Μεταφορών 54
1446
6308
6570
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Μεταναστευτικής Πολιτικής 10
278
1133
1140
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 17
642
3761
3820
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 43
653
7642
8008
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Toυρισμού 14
425
2656
2743
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επικρατείας 15
195
1826
1916
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 2
18
535
535
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2
11
25
25
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 25
364
1847
2090
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 7
191
1749
1752
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Open Government Partnership 3
65
380
383
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 15
44
148
212
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 29
913
6362
6637
Εξαγωγή τοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 1
15
28
28
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv