Υπουργείο Διαβουλεύσεις
Σύνολο Άρθρων
Εγκεκριμένα Σχόλια
Συνολικά Σχόλια
Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων
Εσωτερικών 88
2317
66361
71851
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομίας και Ανάπτυξης 117
3774
14790
15483
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 25
677
3371
3471
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εθνικής Άμυνας 16
465
23776
24096
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 82
1767
84367
86455
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 45
1452
11576
12033
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εξωτερικών 11
114
549
577
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 131
3713
35306
35696
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομικών 103
3569
37122
39070
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υγείας 51
1565
13308
15316
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 32
477
5147
5506
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πολιτισμού και Αθλητισμού 31
1119
7732
7857
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 189
3259
34399
35764
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υποδομών και Μεταφορών 56
1448
6338
6600
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Μεταναστευτικής Πολιτικής 10
278
1133
1140
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 17
642
3761
3820
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 46
723
7968
8347
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Toυρισμού 15
489
3004
3144
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επικρατείας 17
208
8983
9166
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 2
18
535
535
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2
11
25
25
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 25
364
1847
2090
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 7
191
1749
1752
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Open Government Partnership 3
65
380
383
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 15
44
148
212
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 29
913
6362
6637
Εξαγωγή τοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 1
15
28
28
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv