Υπουργείο Διαβουλεύσεις
Σύνολο Άρθρων
Εγκεκριμένα Σχόλια
Συνολικά Σχόλια
Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων
Εσωτερικών 84
2201
65648
71122
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομίας και Ανάπτυξης 114
3705
14709
15402
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 22
583
2988
3081
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εθνικής Άμυνας 15
458
14658
14969
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 77
1617
81454
83542
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 42
1396
9295
9722
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εξωτερικών 10
115
549
577
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 123
3496
31053
31077
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομικών 92
3217
29706
31418
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υγείας 47
1405
11705
13530
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 32
477
5147
5506
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πολιτισμού και Αθλητισμού 29
1076
6697
6793
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 186
3189
33553
34918
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υποδομών και Μεταφορών 53
1418
6296
6558
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Μεταναστευτικής Πολιτικής 10
278
1133
1140
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 17
642
3761
3820
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 43
653
7642
8008
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Toυρισμού 13
412
2641
2721
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επικρατείας 15
195
1826
1916
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 2
18
535
535
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2
11
25
25
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 25
364
1847
2090
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 7
191
1749
1752
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Open Government Partnership 3
65
380
383
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 15
44
148
212
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 29
913
6362
6637
Εξαγωγή τοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 1
15
28
28
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv