Υπουργείο Διαβουλεύσεις
Σύνολο Άρθρων
Εγκεκριμένα Σχόλια
Συνολικά Σχόλια
Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων
Εσωτερικών 88
2317
66361
71851
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομίας και Ανάπτυξης 116
3748
14775
15468
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 25
677
3371
3471
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εθνικής Άμυνας 15
458
14658
14969
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 81
1763
83723
85811
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 45
1452
11576
12033
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Εξωτερικών 10
115
549
577
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 128
3618
34104
34435
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Οικονομικών 101
3474
37037
38978
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υγείας 50
1490
12144
13967
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 32
477
5147
5506
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πολιτισμού και Αθλητισμού 31
1119
7732
7861
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 189
3258
34208
35574
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Υποδομών και Μεταφορών 56
1447
6336
6600
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Μεταναστευτικής Πολιτικής 10
278
1133
1140
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 17
642
3761
3820
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 45
699
7915
8293
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Toυρισμού 14
425
2656
2743
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επικρατείας 16
208
8914
9097
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 2
18
535
535
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 2
11
25
25
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Άλλοι Φορείς - Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 25
364
1847
2090
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ) 7
191
1749
1752
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Open Government Partnership 3
65
380
383
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 15
44
148
212
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 29
913
6362
6637
Εξαγωγή τοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv
Πρώην Μακεδονίας Θράκης 1
15
28
28
Εξαγωγή Στοιχείων σε Excel Εξαγωγή Στοιχείων σε csv Εξαγωγή Σχολίων και Στοιχείων σε csv