- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

3. Διαφάνεια

Τι πληροφορίες και στοιχεία θεωρείτε ότι πρέπει οι ΟΣΔ να παρέχουν στους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους και με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για τα στοιχεία αυτά;