- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 13 Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ε.Κ.Κ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αποτελείται από πρόσωπα που προέρχονται από το χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων και των Επιστημών ή που διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων. Η θητεία του παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Ε.Κ.Κ.

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού συμπληρώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μέλος εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με την σύμπραξη μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ., ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο διοικητικό συμβούλιο για θέματα των αρμοδιοτήτων του. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Κ.Κ., οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωσή του από τον Αντιπρόεδρο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των τριών (3) μηνών.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ε.Κ.Κ., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ιδίως έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α. Χαράσσει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του Ε.Κ.Κ. μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των οικονομικών δυνατοτήτων του.

β. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. που εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής και τον υποβάλλει προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών

γ. Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων.

δ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.

ε. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα του Ε.Κ.Κ. και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση.

11. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ.. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους τους καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 703/1977.