- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Α) Άρθρο 16: Λειτουργικές προδιαγραφές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών

 

Α/Α

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1Εξασφάλιση πλήρους θέρμανσης και κλιματισμού 12 μήνες το χρόνο
2Εξασφάλιση παροχής ζεστού νερού 24 ώρες το 24ωρο 12 μήνες το χρόνο.
3Εξασφαλισμένη προσπέλαση, υδροδότηση, αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων, πυρόσβεση,ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση μέσω των δικτύων υποδομής του συνθέτου τουριστικού καταλύματος και της σύνδεσης αυτών με τα δίκτυα ΟΤΑ, ΟΚΩ κ.λπ. ή με κεντρικές αυτόνομες εγκαταστάσεις .
4Επαρκής φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
5Φύλαξη και συντήρηση  24 ώρες το 24ωρο και 12 μήνες το χρόνο
6Αποκομιδή στερεών απορριμμάτων  από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.
7Εσωτερική εγκατάσταση πυρόσβεσης πυρανίχνευσης. Έλεγχος και συντήρηση αυτής από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.