- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Β) ΚΥΑ Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα