- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Αρθρο 6 Καθορισμός συντελεστή ταινίας

1. Ο συντελεστής προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει η ταινία στις παρακάτω ανά κατηγορία κλίμακες διαιρούμενο με τον αριθμό 100. Ταινία που συγκεντρώνει τουλάχιστον 80 μονάδες, αποκτά τον ανώτατο συντελεστή υπολογισμού 1.

α)         Για ταινία μυθοπλασίας

Γλώσσα                                                                     Μονάδες Αξιολόγησης

Τουλάχιστον το 51% των διαλόγων

της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή

της να είναι στην ελληνική γλώσσα                                                              20

(Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης

των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο

αριθμός των λέξεων)

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        20

Μονάδες Αξιολόγησης

Παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)                10

Σκηνοθέτης 5

Σεναριογράφος – Διαλογίστας 4

Συνθέτης 1

(πρωτότυπης μουσικής

που γράφτηκε ειδικά για να

χρησιμοποιηθεί στην ταινία)

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        20

Ερμηνευτική Ομάδα                                                 Μονάδες Αξιολόγησης

Πρώτος/οι ρόλος/οι                                                                                     10

Δεύτερος/οι ρόλος/οι                                                                                      8

Συμπληρωματικοί ρόλοι                                                                                 2

___________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        20

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης

Διευθ. Φωτογραφίας                                                                                      3

Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος                                                                      2

Ηχολήπτης                                                                                                      2

Μοντέρ                                                                                                           2

Μακιγιέρ                                                                                                         1

Σκηνοθετική Ομάδα (εκτός Σκηνοθέτη)                                                        2

Ομάδα Παραγωγής (Δ/νση Παραγωγής και Φροντιστήριο)                                    2

___________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ       14

Ομάδα Αλλων Μελών Συνεργείου                         Μονάδες Αξιολόγησης

Συνεργείο γυρίσματος                                                                                    4

Συνεργείο κατασκευής σκηνικών                                                                  2

___________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        6

Γυρίσματα / Αποπεράτωση                                    Μονάδες Αξιολόγησης

Πλατώ/Φυσικοί Χώροι γυρισμάτων                                                              3

Εργαστήρια εμφάνισης αρνητικού                                                                2

Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός                                                                     2

Φωτιστικά Σώματα                                                                                         2

Μακινιστικά                                                                                                    1

Εργαστήρια Επεξεργασίας-Αποπεράτωσης ήχου                                       5

Εργαστήρια Επεξεργασίας-Αποπεράτωσης εικόνας                                  5                                                                                  ____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        20

β)         Για ταινία ντοκιμαντέρ

Γλώσσα                                                                     Μονάδες Αξιολόγησης

Τουλάχιστον το 51% των διαλόγων

της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή

της να είναι στην ελληνική γλώσσα                                                              20

(Για τον υπολογισμό της ποσόστωσης

των διαλόγων λαμβάνεται υπόψη ο

αριθμός των λέξεων)

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        20

Μονάδες Αξιολόγησης

Παραγωγός 10

Σκηνοθέτης 15

Σεναριογράφος 5

Συνθέτης 5

(πρωτότυπης μουσικής

που γράφτηκε ειδικά για να

χρησιμοποιηθεί στην ταινία)

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        35

Μονάδες Αξιολόγησης

Αφηγητής 5

_____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        5

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης

Διευθ. Φωτογραφίας                                                                                      6

Ηχολήπτης                                                                                                      5

Μοντέρ                                                                                                           6

Βοηθός Σκηνοθέτη                                                                                         1

Διεύθυνση Παραγωγής                                                                                  2

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        20

Γυρίσματα / Αποπεράτωση                                    Μονάδες Αξιολόγησης

Κάμερα και λοιπός εξοπλισμός                                                                     2

Ηχοληπτικά μηχανήματα                                                                               2

Εργαστήρια Επεξεργασίας-Αποπεράτωσης Ηχου                                      8

Εργαστήρια Επεξεργασίας-Αποπεράτωσης Εικόνας                                  8

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        20

γ)         Για ταινία κινουμένων σχεδίων

Μονάδες Αξιολόγησης

Παραγωγός 10

Σκηνοθέτης 8

Σεναριογράφος 8

Δημιουργικοί γραφικών 6

Συνθέτης 4

(πρωτότυπης μουσικής

που γράφτηκε ειδικά για να

χρησιμοποιηθεί στην ταινία)

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ       36

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης

1ος Βοηθός Σκηνοθέτη                                                                                    2

Διεύθυνση Παραγωγής                                                                                  2

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        4

Ομάδα Συνεργατών για την προετοιμασία      Μονάδες Αξιολόγησης

Δημιουργία Μακετών                                                                                     6

Σχεδιασμός Ηρώων                                                                                       6

Σχεδιασμός Σκηνικών                                                                                    6

Σχεδιασμός Σκηνών                                                                                       2

___________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ       20

Ομάδα Συνεργατών για τη

δημιουργία κινουμένου σχεδίου                            Μονάδες Αξιολόγησης

Σχεδιασμός Βασικών Κινήσεων                                                                    8

Σχεδιασμός Ενδιάμεσων Εικόνων                                                                5

Κατασκευή Σκηνικών                                                                                     5

Χρωματισμοί                                                                                                   5

Ψηφιοποιήσεις/Ειδικά Εφφέ                                                                          7

___________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ       30

Αποπεράτωση                                                         Μονάδες Αξιολόγησης

Μοντάζ Εικόνας                                                                                             2

Εργαστήρια                                                                                                    3

Φωνοληψία                                                                                                    2

Ηχητικός Σχεδιασμός                                                                                     1

Τελική Μίξη                                                                                                     2

____________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ       10

2. Για τη μοριοδότηση των στοιχείων της κλίμακας ανά κατηγορία ταινίας του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.