- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 4 Μοριοδότηση ταινίας

1. Στα μέτρα ενίσχυσης του παρόντος Κεφαλαίου εντάσσονται οι ταινίες που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και συγκεντρώνουν τις ελάχιστες απαιτούμενες μονάδες στα στοιχεία που υποδεικνύονται στις παρακάτω ανά κατηγορία ταινίας κλίμακες :

α)         Για ταινία μυθοπλασίας απαιτούνται τουλάχιστον 14 Μονάδες σε σύνολο 18 :

Δημιουργική Ομάδα                                     Μονάδες Αξιολόγησης

Σκηνοθέτης                                                                                         3

Σεναριογράφος – Διαλογίστας                                                           2

Συνθέτης                                                                                             1

(πρωτότυπης μουσικής

που γράφτηκε ειδικά για να

χρησιμοποιηθεί στην ταινία)

________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        6

Ερμηνευτική Ομάδα                                     Μονάδες Αξιολόγησης

Πρώτος ρόλος                                                                                                3

Δεύτερος ρόλος                                                                                  2

(ο πρώτος και ο δεύτερος ρόλος

αξιολογούνται ανάλογα με τις ημέρες γυρισμάτων)

Τρίτος ρόλος                                                                                       1

________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        6

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης

Εικόνα  (διευθ. Φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός)                  1

Ηχος      (ηχολήπτης, 1ος βοηθός)                                                      1

Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός)                                                             1

Σκηνικά – Κοστούμια (σκηνογράφος, ενδυματολόγος)                    1

________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        4

Τόπος Γυρισμάτων / Αποπέρατωση        Μονάδες Αξιολόγησης

Τόπος Μεταπαραγωγής                                                                    1

Στούντιο/Φυσικοί Χώροι                                                                     1

________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        2

β)         Για ταινία ντοκιμαντέρ απαιτούνται τουλάχιστον 9 Μονάδες σε σύνολο 14:

Δημιουργική Ομάδα                                     Μονάδες Αξιολόγησης

Σκηνοθέτης                                                                                         2

Σεναριογράφος                                                                                  1                                                                                          _____________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        3

Ομάδα Τεχνικής Δημιουργίας                     Μονάδες Αξιολόγησης

Εικόνα (διευθ. Φωτογραφίας, κάμεραμαν, 1ος βοηθός)                   1

Ηχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός)                                                           1

Μοντάζ (μοντέρ, 1ος βοηθός)                                                             1

Λοιπές ειδικότητες συντελεστών                                                       4

(απαιτείται τουλάχιστον το 50% των συντελεστών)

_______________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        7

Τεχνικές Υπηρεσίες/Αποπεράτωση Μονάδες Αξιολόγησης

Απαιτείται τουλάχιστον το 50% των δαπανών

για τεχνικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια

του γυρίσματος και της τεχνικής επεξεργασίας                                4

_______________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        4

γ)         Για ταινία κινουμένων σχεδίων απαιτούνται τουλάχιστον 14 μόρια σε σύνολο 21:

Δημιουργική Ομάδα                                     Μονάδες Αξιολόγησης

Ανάπτυξη – Συγγραφή                                                                       1

Σκηνοθέτης                                                                                         2

Σεναριογράφος                                                                                  2

Συνθέτης                                                                                             1

(πρωτότυπης μουσικής

που γράφτηκε ειδικά για να

χρησιμοποιηθεί στην ταινία)

_______________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        6

Δημιουργία και σχεδιασμός των ηρώων                                           2

Μακέτες                                                                                              2

Σκηνικά                                                                                               1

Σχεδιασμός Σκηνών                                                                           2

________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        7

Τρυκέζα/Ψηφιακή Αποτύπωση                                                         1

Κατασκευή σκηνικών                                                                         1

Εμψύχωση – Κινούμενα σχέδια (50% των μισθών)                          2

Σκιτσογράφοι – Ζωγράφοι                                                                 2

(απαιτείται τουλάχιστον το 50% των συντελεστών)

________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        6

Τεχνική Επεξεργασία                                                                         2

________________________________________________________

ΣΥΝΟΛΟ        2

2. Για τη μοριοδότηση μέλους της Δημιουργικής Ομάδας, της Ερμηνευτικής Ομάδας, της Ομάδας Τεχνικής Δημιουργίας και άλλου συνεργάτη/συντελεστή απαιτείται να είναι Έλληνας υπήκοος ή/και υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή/και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.

3. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές στο ίδιο στοιχείο, οι αντιστοιχούσες στο στοιχείο μονάδες διαιρούνται με τον αριθμό των συντελεστών.

4. Για τη μοριοδότηση εταιρίας παροχής τεχνικών υπηρεσιών αυτή απαιτείται να έχει την έδρα της ή υποκατάστημα στην Ελλάδα ή σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εταιρίες παροχής τεχνικών υπηρεσιών νοούνται τα εργαστήρια τεχνικής επεξεργασίας εικόνας, ήχου, μοντάζ καθώς και οι εταιρίες που παρέχουν τεχνικό εξοπλισμό για τα γυρίσματα της ταινίας.

5. Για τη μοριοδότηση στούντιο γυρισμάτων και εργαστηρίων επεξεργασίας ταινιών απαιτείται αυτά να έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα ή σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3004/2002 απολαμβάνουν αυτοδικαίως των πλεονεκτημάτων που παρέχονται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.