- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης» .

Κεντρική επιδίωξή μας είναι η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου. Βασικοί πυλώνες του νομοσχεδίου είναι το τετράπτυχο: Περισσότερα χρήματα – Περισσότερες πηγές χρηματοδότησης – Λιγότερη γραφειοκρατία – Ενίσχυση της δημιουργίας.

Το νομοσχέδιο έρχεται να ολοκληρώσει την πολιτική επιλογή του Υπουργείου να στηρίξει τον κινηματογράφο μετά και τη θέσπιση των φορολογικών κινήτρων για την κινηματογραφική παραγωγή, τα οποία ενσωματώθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

–  η ενίσχυση των νέων δημιουργών, σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, κατά την οποία η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή αποκτά εξωστρέφεια και παρουσία εκτός συνόρων

– η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

– η αύξηση των επενδύσεων από την εγχώρια αγορά

– η προσέλκυση ξένων παραγωγών και συμπαραγωγών

– η προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

– η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των κρατικών φορέων που υλοποιούν την κινηματογραφική πολιτική

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση και περιμένουμε τις προτάσεις σας. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου 2010.

Παύλος Γερουλάνος

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού