- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 29: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων κατηγορίας «δύο κλειδιών»

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν έως δέκα (10) ενοικιαζόμενα δωμάτια σε νησιά με πληθυσμό έως 3100 κατοίκους δύναται να χορηγείται Ειδικό Σήμα Λειτουργίας κατηγορίας δύο (2) κλειδιών κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις , η διαδικασία και άλλα ζητήματα την εφαρμογή του άρθρου αυτού.