- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 28: Επιπλωμένη Τουριστική Κατοικία

Οι επιχειρήσεις επιπλωμένης τουριστική κατοικίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.557/1987 μπορούν να ενταχτούν ως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων μέχρι της κατηγορίας δύο(2) κλειδιών με το καθεστώς του ν.3190/03.