- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις».

Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις».
Με το σχέδιο νόμου που προωθούμε, επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των εθνικών πόρων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Σε ειδικό κεφάλαιο εισάγουμε τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Μέλημα μας είναι επίσης η προσαρμογή της τουριστικής οικονομίας στα σύγχρονα διεθνή δεδομένα της τουριστικής ζήτησης ώστε να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου εισάγουμε θέματα που αφορούν στην αποδοτικότερη λειτουργιά των ειδικών τουριστικών υποδομών όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα σύνθετα τουριστικά καλύμματα και τα χιονοδρομικά κέντρα.
Με επόμενα άρθρα προωθείται η έννοια του αγροτουρισμού, η οποία μπορεί να δώσει στήριξη στις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας αλλά και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και του τρόπου ζωής της ελληνικής υπαίθρου.
Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην αποδοτικότερη διαχείριση της γης που αξιοποιείται για την τουριστική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη αυστηρές προδιαγραφές ελέγχου και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τοπίου.
Μετά από μία χρονιά με πολύ θετικά αποτελέσματα για τον τουρισμό, έχει γίνει αντιληπτό ότι η ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να στηριχθεί στη τουριστική ανάπτυξη.
Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 3 μ.μ. και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στη διαδικασία.
Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργός Τουρισμού