- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 07: Άδεια λειτουργίας

1) Η άδεια λειτουργίας ΣΕΜΕ χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυτού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της άδειας ίδρυσης, σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, που συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του επιβλέψαντος κατά νόμο υπεύθυνου, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.
β) Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται, πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή).
γ) Άδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή.
δ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος και άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή/ και άδειας άσκησης επαγγέλματος, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή/ και άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.
ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α) και τις διατάξεις της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β) και 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β).
2) Μετά την υποβολή των ανωτέρω, διενεργείται αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από υπάλληλο που ορίζει η υπηρεσία και εφόσον διαπιστωθεί ότι το κτίριο και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας.
3) Σε περίπτωση που μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του συνεργείου, χορηγείται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, νέα άδεια λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων κατά περίπτωση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και σχεδίων, που υποβάλλονται μέσα σε εύλογη προθεσμία από τότε που επήλθε η υπόψη μεταβολή, στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής, και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 6 και στο παρόν άρθρο.
4) Η άδεια λειτουργίας συνεργείου δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα σ’ αυτόν, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε ή σε τρίτο, ούτε και για το συνεργείο, μπορεί δε, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
5) Σε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή ή λόγω θανάτου ή μίσθωσης ή παραχώρησης με οποιοδήποτε τρόπο της χρήσης του συνεργείου για το οποίο εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου κατόχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του συνεργείου και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνεργείου, ως και το χρονικό διάστημα του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτού.
6) Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στην οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 07: Άδεια λειτουργίας"

#1 Σχόλιο Από john Στις 9 Δεκέμβριος, 2011 @ 11:59

Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982/2011 .
Αναφέρω την πρόβλεψη του Π/Δ 78/98 των αυτοκίνητων άρθρο 22

#2 Σχόλιο Από ΠΕΤΡΟΣ Στις 9 Δεκέμβριος, 2011 @ 16:15

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982/2011 .
Αναφέρω την πρόβλεψη του Π/Δ 78/98 των αυτοκίνητων άρθρο 22

#3 Σχόλιο Από tme Στις 10 Δεκέμβριος, 2011 @ 17:55

ΑΡΘΡΟ 07 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 20 και 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982/2011 .
Αναφέρω την πρόβλεψη του Π/Δ 78/98 των αυτοκίνητων άρθρο 22

#4 Σχόλιο Από ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ Στις 10 Δεκέμβριος, 2011 @ 22:52

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΕΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΔ
Στο σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος Σχεδίου ΠΔ να προστεθεί στο τέλος το:
«Ειδικά για τα ΣΕΜΕ των Δήμων , προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο και η άδεια άσκησης επαγγέλματος μονίμου υπαλλήλου του ΣΕΜΕ του οικείου Δήμου , συνοδευόμενο από το ΦΕΚ διορισμού του υπαλλήλου στον οικείο Δήμο και την απόφαση του Δημάρχου του οικείου Δήμου , με την οποία τοποθετείται ο υπάλληλος σε οργανική θέση του Δημοτικού ΣΕΜΕ.»

#5 Σχόλιο Από ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ Στις 10 Δεκέμβριος, 2011 @ 22:58

Στο σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος Σχεδίου ΠΔ η έκφραση «…τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή/ και άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου…» να αντικατασταθεί από την έκφραση «…τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο και η άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου…» δηλαδή να απαιτείται και το πτυχία και η άδεια του υπαλλήλου.

#6 Σχόλιο Από ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ Στις 10 Δεκέμβριος, 2011 @ 23:16

Στο τέλος του άρθρου 7 του παρόντος Σχεδίου ΠΔ να προστεθεί παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«7)Σε περίπτωση που μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, έλαβε χώρα αποχώρηση από την δύναμη του ΣΕΜΕ , για οποιδήποτε λόγο , του υπαλλήλου με του οποίου το πτυχίο και την άδεια επαγγέλματος , χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας , τότε από την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου , αναστέλλεται αυτόματα η ισχύς της άδειας λειτουργίας του ΣΕΜΕ και ο εκμεταλευτής του ΣΕΜΕ υποχρεούται σε άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας που του χορήγησε την άδεια λειτουργίας τυχούσα δε συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΜΕ είναι παντελώς παράνομη ως λειτουργία χωρίς άδεια και επιφέρει τις αντίστοιχες κυρώσεις.»

#7 Σχόλιο Από ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ Στις 11 Δεκέμβριος, 2011 @ 00:24

Στο τέλος του άρθρου 7 και εφόσον γίνει δεκτή η ανωτέρω πρόταση μας για την προσθήκη της παραγράφου 7 , να προστεθεί επίσης παράγραφος 8 ως ακολούθως:

» 8) Για την πρόληψη της αναστολής ισχύος της άδειας λειτουργίας ενός ΣΕΜΕ , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου ή για την συνέχιση ισχύος της άδειας λειτουργίας του μετά από αναστολή της , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου , ο εκμεταλλευτής του ΣΕΜΕ θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας του ΣΕΜΕ συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τον υπάλληλο που θα αντικαταστήσει τον υπό αποχώρηση ή τον αποχωρήσαντα υπάλληλο του ΣΕΜΕ. Στην περίπτωση αυτή η αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας του ΣΕΜΕ οφείλει να προβεί στον έλεγχο μόνο αυτών των δικαιολογητικών και εφόσον κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος ΠΔ , επαναχορηγεί την άδεια λειτουργίας του ΣΕΜΕ αντιστοίχως επικαιροποιημένη , άμεσα και εντός 10 εργασίμων ημερών το πολύ , από την πρωτοκόλληση σε αυτήν της σχετικής αίτησης.»

#8 Σχόλιο Από Κώστας Στις 12 Δεκέμβριος, 2011 @ 09:35

Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982/2011 .
Αναφέρω την πρόβλεψη του Π/Δ 78/98 των αυτοκίνητων άρθρο 22

#9 Σχόλιο Από ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΖΕΛΟΣ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Στις 12 Δεκέμβριος, 2011 @ 19:16

Επί τέλους πρέπει να πάψει η έκδοση δύο αδειών μια ίδρυσης και μία λειτουργίας της επιχείρησης. Μία άδεια θα πρέπει να αρκεί.

#10 Σχόλιο Από Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις 19 Δεκέμβριος, 2011 @ 19:05

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 Άδεια λειτουργίας

………. Η παράγραφος γ)

γ) Άδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή.

να αντικατασταθεί ως εξής:

΄΄γ) Άδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου (π.χ. πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος, υπαγωγή του χώρου στο Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α’/28-4-2010) ή στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011) κλπ). Σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή. Δεν απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση).΄΄

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται γιατί θεωρούμε ότι η νομιμότητα ενός κτιρίου πιστοποιείται και με άλλα στοιχεία και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε όσους χώρους που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των διατάξεων των Ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α’/28-4-2010) ή στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011), έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα πρόστιμα και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος, δύναται να λειτουργήσουν ΣΕΜΕ για τη χρονική διάρκεια που προβλέπουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις.
Επίσης υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια με βιοτεχνική χρήση όπου ήδη λειτουργούν ΣΕΜΕ ή θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ΣΕΜΕ. Η αναθεώρηση της οικοδομικής τους άδειας, δηλαδή η αλλαγή χρήσης από βιοτεχνική σε Συνεργείο επισκευής μηχανημάτων έργων (το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος θεωρείται βιομηχανική – βιοτεχνική εγκατάσταση), θα δημιουργούσε άσκοπες καθυστερήσεις στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, κόστος κλπ.
_____________________________________________________________________

……….Σχετικά με την παράγραφο 1) ε)
ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ………
ισχύει η αναφορά που έχει ήδη γίνει σε προηγούμενο άρθρο σχετικά με την υπαγωγή των ΣΕΜΕ σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
_____________________________________________________________________

……….Η παράγραφος 1) δ)

δ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος και άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή/ και άδειας άσκησης επαγγέλματος, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή/ και άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.

να αντικατασταθεί ως εξής:

΄΄δ) Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος της προαναφερόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος, τότε προσκομίζεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενη από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. ΄΄

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται καθώς η παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος αναφέρει: ‘’3. Ως προϋπηρεσία θεωρείται η ενεργός και πλήρης συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε επισκευαστικές εργασίες σε συνεργείο ίδιας ειδικότητας, μετά τις σπουδές του’’. Επομένως δεν αντιλαμβανόμαστε σε ποιο πτυχίο αναφέρεται.
_____________________________________________________________________

……….Η παράγραφος 2)

2) Μετά την υποβολή των ανωτέρω, διενεργείται αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από υπάλληλο που ορίζει η υπηρεσία και εφόσον διαπιστωθεί ότι το κτίριο και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας.

να αντικατασταθεί ως εξής:

΄΄2) Μετά την υποβολή των ανωτέρω, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας.΄΄

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται καθώς ήδη σύμφωνα με το άρθρο 6 έχει προηγηθεί αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Θεωρούμε ότι και λόγω της κατάστασης των αρμόδιων υπηρεσιών (έλλειψη προσωπικού, υπηρεσιακών οχημάτων κλπ.), η απαιτούμενη διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση της άδειας λειτουργίας θα δημιουργεί μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις.
_____________________________________________________________________

……….Στο τέλος της παραγράφου 5)

5) Σε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή ή λόγω θανάτου ή μίσθωσης ή παραχώρησης με οποιοδήποτε τρόπο της χρήσης του συνεργείου για το οποίο εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου κατόχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του συνεργείου και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνεργείου, ως και το χρονικό διάστημα του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτού.

να προστεθεί:

΄΄Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του συνεργείου, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου κατόχου με έγκριση σχεδίων. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής, και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 6 και στο παρόν άρθρο. ΄΄

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη προτείνεται καθώς θεωρούμε ότι δεν συντρέχει λόγος διενέργειας αυτοψίας στην περίπτωση δήλωσης της επελθούσας μεταβολής με νέα σχέδια.

#11 Σχόλιο Από Γιάννης Ανδριανόπουλος Στις 21 Δεκέμβριος, 2011 @ 11:12

Σχόλιο για την παράγραφο 1γ (άρθ. 7):

Η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή πρέπει να ισχύει για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις, χωρίς εξαιρέσεις.

Δεν μπορεί ο καθένας που ενοικιάζει ή κατέχει έναν οποιοδήποτε χώρο π.χ. κατάστημα, ισόγεια κατοικία κτλ να μπορεί αυθαίρετα να τον μετατρέπει σε συνεργείο επειδή του κάπνισε. Και τέτοια παραδείγματα αυθαιρεσίας υπάρχουν άπειρα γύρω μας.

Η αναθεωρημένη άδεια της Πολεοδομικής Αρχής θα εξασφαλίσει πρώτον ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση γης στην περιοχή, και δεύτερον ότι το ακίνητο/χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί το συνεργείο έχει ΝΟΜΙΜΑ μετατραπεί σε συνεργείο και πληρεί τις αρμόζουσες πολεοδομικές προδιαγραφές.
Το συνεργείο είναι χώρος που έχει συγκεκριμένες πολεοδομικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) και την Πολεοδομική νομοθεσία, π.χ. εμβαδό, ύψος, πυρασφάλεια, στατική αντοχή κτιρίου, ύπαρξη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων συγκεκριμένων θέσεων, περιβαλλοντικές προδιαγραφές-απόβλητα, συστήματα εξαερισμού, ηχομόνωση και αντικραδασμικό δάπεδο για να μην οχλούνται οι περίοικοι κά.

ΜΟΝΟΝ η ύπαρξη αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας, που θα αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο χώρος έχει νόμιμα μετατραπεί σε συνεργείο, είναι ικανή να αποτρέψει κάθε είδους μαϊμουδιές.