- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας στις προβλέψεις της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, θέτει από σήμερα Τρίτη 24/5/2016, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο των προβλέψεων της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, E.E. L 155/1 της 23ης Μαΐου 2014» και τα Παραρτήματα αυτού και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 και ώρα 15.00.

Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31/5/2016 και ώρα 15:00

O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης