- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 29

Σε περιοχές και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση από κάποιον ενδιαφερόμενο φορέα για την ίδρυση και τη λειτουργία υδατοδρομίου το Δημόσιο δύναται να ιδρύει και λειτουργεί υδατοδρόμια είτε στο όνομά του είτε σε συνιστώμενους για το σκοπό αυτό δημοσίου χαρακτήρα φορείς.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 29"

#1 Σχόλιο Από Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες Στις 9 Σεπτέμβριος, 2016 @ 12:25

(Αρθρο 29)

Να γίνει πιο συγκεκριμένo ποιοί είναι οι συνιστώμενοι για το σκοπό αυτό δημοσίου χαρακτήρα φορείς.