- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 28 – Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Ο κατά τόπον αρμόδιος Λιμενάρχης δύναται να απαγορεύσει χρήση του υδατοδρομίου ή του υδάτινου πεδίου σε περιπτώσεις όπου, λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 28 – Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου"

#1 Σχόλιο Από Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Στις 9 Σεπτέμβριος, 2016 @ 11:35

Άρθρο 28 – Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου

Όσον αφορά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου θα πρέπει να προβλεφθούν και οι περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνες όπου η αρμοδιότητα δεν εμπίπτει σε λιμεναρχεία αλλά στις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις.