- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 21 – Κωδικοποίηση ΠΔ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α 176)

Με διάταγμα, που εκδίδεται, μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, επιτρέπεται εκάστοτε η κωδικοποίηση του κειμένου του Π.Δ./γματος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», ΦΕΚ Α’176). Επιτρέπεται η αναδιάταξη της ύλης, η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η σύμπτυξη και η διαίρεσή τους και η δημιουργία νέων, με τη χρήση εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και νομικών προσθηκών, καθώς και η φραστική ή λεκτική μεταβολή τους προς το σκοπό της νομοτεχνικής εναρμόνισης.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 21 – Κωδικοποίηση ΠΔ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α 176)"

#1 Σχόλιο Από αργυρης πλεσιας Στις 13 Οκτώβριος, 2016 @ 01:05

Μάλλον είναι υπερβολή να γίνει ΠΔ που να κωδικοποιεί άλλο ΠΔ (109/2014). Δεν είναι προτιμότερο να γίνει ένα νέο ΠΔ πλήρες και κωδικοποιημένο?

#2 Σχόλιο Από ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων τ.ΥΜΕ Στις 13 Οκτώβριος, 2016 @ 11:14

Σχολιασμός Άρθρου 21

Επί του δευτέρου εδαφίου. Πέραν της ασάφειας που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές ερμηνείες, φανταζόμαστε ότι εκ παραδρομής γράφτηκε αυτή η διατύπωση, αν όχι είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι με τέτοιες διατάξεις απλώς εκτίθεται το Υπουργείο. Δεν θα αναφερθούμε σε παραβιάσεις διατάξεων όπως των ν. 1558/85 και ν. 51/1985 αλλά στην καταπάτηση θεμελιωδών κανόνων του διοικητικού δικαίου που αυτοί εκφράζουν και το απαράδεκτο της εισήγησης να δίνονται στον Υπουργό τέτοιες υπερεξουσίες, ώστε ακόμα και με εγκύκλιο να μπορεί να τροποποιεί τον οργανισμό του Υπουργείου.

#3 Σχόλιο Από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Στις 17 Οκτώβριος, 2016 @ 13:51

Είμαστε κάθετα αντίθετοι και ζητάμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 21, καθώς μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό κατά το δοκούν να τροποποιεί τον Οργανισμό με Υπουργικές Αποφάσεις, δηλαδή να προσθέτει ή να καταργεί τις υφιστάμενες δομές του Υπουργείου.