- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Δημόσια Διαβούλευση για την «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών»

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση με θέμα:

«Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών»

Παρατηρήσεις , σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 10/12/2010.