- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 37 – Αποστρατευτικός Βαθμός Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Η παράγραφος 10 του άρθρου 37 του Προεδρικού Διατάγματος 81/2012 (Α’ 139) αντικαθίσταται ως εξής:
“10. Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως “λίαν καλοί” ή “καλοί” θεωρούνται ως “ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους”, προάγονται με προεδρικό διάταγμα στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την προαγωγή τους.”