- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 37 – Προαγωγή Υποπλοιάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠΔ 81/2012 (Α’ 139) προάγονται αναδρομικά στον επόμενο βαθμό:
α) από 20-10-2015 οι Υποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προέλευσης Σ.Δ.Σ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22-4-2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ’ 427) δεν προήχθησαν με το από 5-11-2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ’ 1193).
β) από 13-11-2015 οι Υποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22-4-2015 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ’ 427) δεν προήχθησαν με το από 5-2-2016 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Γ’ 156).
Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.