- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 5 – Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

Οι ΚΑΣ της ίδιας Περιφέρειας μπορεί να συστήσουν Κλαδική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ).
Για τη σύσταση Κλαδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται:
α) Η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ΚΑΣ που έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας.
β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 5 – Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων"

#1 Σχόλιο Από Χριστιάνα Καλαθάκη Στις 11 Σεπτέμβριος, 2017 @ 20:10

Η πρόταση μου είναι οτι στην διοίκηση της ΚΟΑΣ θα πρέπει, για λόγους αντιπροσωπευτικότητας, να υπάρχει ένα μέλος απο κάθε ΚΑΣ ανεξαρτήτως της δύναμης των αντιπροσώπων που έχει. Σκοπός είναι η εκπροσώπηση όλων των ΚΑΣ στη λήψη αποφάσεων καιη ισότιμη διαχείρηση των εκάστοτε κλαδικών θεμάτων.
Γενικότερα, ο υπ΄όψιν νόμος κινείται στην σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε την εφαρμογή του.