- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε τηρείται βάση δεδομένων, όπου απεικονίζονται, ψηφιακά, όλα τα ακίνητα, διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

2.Το αρμόδιο όργανο οφείλει να καταχωρεί στη βάση δεδομένων κάθε μεταβολή των εκτάσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

3. Σε περίπτωση μη καταχώρησης, η αντίστοιχη πράξη είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για το Δημόσιο.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας εξακολουθούν να τηρούν τα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών απαλλοτριωμένων αγροκτημάτων, καθώς και τις αποφάσεις των Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και των Επιτροπών Οριστικών Διανομών.

5. Σε περίπτωση που το παραχωρούμενο, κατά κυριότητα, ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, για την παραχώρηση της έκτασης απαιτείται η αναγραφή του ΚΑΕΚ στη σχετική πράξη.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

#1 Σχόλιο Από ΣΑΝΤΥ Στις 16 Σεπτέμβριος, 2011 @ 20:23

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1
Γιατί οι εκτάσεις του Δημοσίου ( αγροτικής ανάπτυξης ) να μην είναι γνωστές και στους πολίτες?

Δεν θα γινόταν καλύτερος έλεγχος και από τους ίδιους τους κατοίκους μιάς περιοχής να ξέρουν εάν ή όχι έχει καταπατηθεί μιά δημόσια γή?

Στο χωριό μου λένε. Για να δείς πιανού είναι το χωράφι πήγαινε και κάνε κάποια δουλειά εκεί. Αμέσως θα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης.

Ο ΟΠΕΚΕ έκανε τόση δουλειά που εμείς την πληρώσαμε.
Θα θέλαμε να είχαμε πρόσβαση σ αυτές τις βάσεις δεδομένων.

Επειτα ξέρουμε πόσα βοσκοτόπια καταπατήθηκαν με την χρησικτησία.
Ο γιός του βοσκού σε λίγα χρόνια θα κτίσει το σπίτι του δίπλα στη καλύβα του πατέρα του κ.ο.κ.

#2 Σχόλιο Από ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Στις 26 Σεπτέμβριος, 2011 @ 10:57

Στο άρθρο 6 προβλέπεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα δημιουργήσει ψηφιακή βάση δεδομένων με τα ακίνητα του, χωρίς καμία επί πλέον λεπτομέρεια, διατύπωση τελείως ατελής. Θα πρέπει να αναγραφεί , ότι με Προεδρικό Διάταγμα θα καθορίζονται όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες , διότι η παραπάνω εργασία είναι στην ουσία «ειδικό» κτηματολόγιο, της περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

#3 Σχόλιο Από ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Στις 27 Σεπτέμβριος, 2011 @ 11:54

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προτείνεται η τήρηση της βάσης ψηφιακών δεδομένων στο Υ.Π.Α.Α.Τ. και όχι στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθόσον η τύχη των οργανισμών στο μέλλον είναι άγνωστη. Επίσης, η παρ. 1 δεύτερο εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής:
«…Στη βάση δεδομένων έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Α.Α.Τ., των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών της χώρας, οι Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας, καθώς και οι Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.»
Στην παρ. 2 να προστεθεί: «Το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την διοικητική πράξη οφείλει να καταχωρεί στη βάση δεδομένων κάθε μεταβολή…».

#4 Σχόλιο Από Ανώνυμος Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 14:02

Καταρχήν έγινε μάλλον μια απλή ψηφιοποίηση των διανομών με ίσως απλές μετατροπές από το προβολικό σύστημα ΗΑΤΤ στο ΕΓΣΑ 87 χωρίς να εξαρτηθούν, ώστε να απαληφθούν οι στροφές και οι μετατοπίσεις από το ένα σύστημα στο άλλο και θα υπάρχουν τα ίδια προβλήματα με το Εθνικό κτηματολόγιο στην καταχώρηση μεταβολών. Οι οπεκεπε δεν έχουν τοπογράφους και ούτε υποδομή, θα μπορούσαν να καταχωρούνται από την Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου

#5 Σχόλιο Από TMHMA TEA Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 15:09

Εαν η βάση δεδομένων στηρίζεται στα ψηφιοποιημένα στοιχεία της ΑΓΡΟΓΗΣ (η οποία, εξ’ όσων γνωρίζουμε ψηφιοποίησε τα δια γράμματα των διανομών χωρίς να λάβει υπόψη της συντεταγμένες οροσήμων κ.λ.π.) και με δεδομένο οτι τα διαγράμματα των διανομών λόγω του τρόπου σχεδίασής τους δεν παρουσιάζουν πάντα την επιθυμητή ακρίβεια, πιστεύουμε οτι θα υπάρξει θέμα στην ακρίβεια των παρεχόμενων γεωμετρικών στοιχείων.
παρ. 5 :Θα γίνεται έλεγχος και των γεωμετρικών στοιχείων του γεωτεμαχίου; αυτό προ¨θποθέτει αποκλειστική ενασχόληση του τοπογραφικού στνεργείου. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ανάγκη διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο να την αναλαμβάνει ο ωφελούμενος.

#6 Σχόλιο Από Μπέσσα Νάντια Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 18:48

Το άρθρο 5 έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 παρ 2. του Νόμου 3127/2003 σύμφωνα με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 10. (όπως αντίστοιχα σε όλους τους προηγούμενους νόμους)

Εάν εφαρμοστούν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν αναμορφωθεί με το Αρ. Φύλλου 1156/ 24 Ιουνίου 2008 το οποίο αφορά την Αριθμ. 3750/1738 ΔΠ και συγκεκριμένα την Έγκριση αναθεώρησης τεχνικών προδιαγραφών των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Κ.Χ.Ε. (Απόφαση υπ’ αριθμ. 460/03/12.6.2008) (κεφάλαιο 12.3 Αναδασμοί – διανομές), όπου οι διανομές/αναδασμοί αποτελούν πράξεις της Αρχής που οδηγούν στην κτήση κυριότητας επί των ακινήτων (γεωτεμαχίων) τα οποία απεικονίζονται στα αντίστοιχα διαγράμματα που συνοδεύουν την πράξη. Τα ακίνητα αυτά ως προς τα όρια, το σχήμα και τη θέση τους ορίζονται από τα διαγράμματα των διανομών. Σύμφωνα άρα με τα παραπάνω το κτηματολόγιο θα πρέπει να αποδώσει στο ΥπΑΑΤ και στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες τα ΚΑΕΚ των κοινόχρηστων εκτάσεων των διανομών (κυριότητας του ΥπΑΑΤ) και κατόπιν να φροντίζουν για την αναγραφή του τα αρμόδια όργανα.

Το πρόβλημα εστιάζεται στα κτηματολόγια που σήμερα λειτουργούν και δεν έχουν σεβαστεί τις διανομές και τους αναδασμούς στις αντίστοιχες περιοχές. Πως θα γίνει η αντιστοίχιση σήμερα; Πως δημιουργούνται δρόμοι σύμφωνα με το κτηματολόγιο σε κοινόχρηστα τεμάχια που δεν υφίστανται στα διαγράμματα των διανομών; Πως έχουν κατατμηθεί κοινόχρηστα τεμάχια λόγω διαφορετικής χρήσης;

#7 Σχόλιο Από Μπέσσα Νάντια Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 18:56

Άρθρο 2 – Ποιος θα είναι το αρμόδιο όργανο;

#8 Σχόλιο Από Μπέσσα Νάντια Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 18:56

Άρθρο 4 –Τις νέες αποφάσεις των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας ποιος θα τις τηρεί;

#9 Σχόλιο Από Μπέσσα Νάντια Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 19:07

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ημερομηνία περάτωσης του έργου «Οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα» θα έχει τη βάση δεδομένων των ακίνητων, διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ). Το ΥπΑΑΤ και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, οι οποίες εξακολουθούν να τηρούν τα αναλογικά κτηματολογικά στοιχεία των διανομών, παρέχουν τα τεχνικά στοιχεία ακόμη και σήμερα για την οριοθέτηση των τεμαχίων και την επίλυση διαφορών και προβλημάτων (σε προβολικό σύστημα Hatt). Από τη νέα Βάση Δεδομένων θα δίνονται στοιχεία σε ΕΓΣΑ για την οριοθέτηση τεμαχίων και για την επίλυση τυχόν διαφορών; Σε περίπτωση διαφορών ποια στοιχεία θα είναι πιο ισχυρά;

#10 Σχόλιο Από Κανέλλης Γιώργος Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 20:09

Ποιός είναι ο λόγος που άλλος φορέας θα τηρεί τη βάση ψηφιακών δεδομένων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και άλλος θα τηρεί το αναλογικό αρχείο (ΥπΑΑΤ και αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών; ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών θα έχουν την αρμοδιότητα μεταβολών και την υποχρέωση να ενημερώνει τη βάση ο ίδιος με web gis;

Ποιός είναι ο λόγος που επιλέγεται για την διαχείριση μια βάσης χωρικών δεδομένων web gis; (το οποίο προσθέτει κόστος, δυσκολίες επικοινωνίας, διαχείρισης και προβλήματα ασφάλειας)

Ποιός είναι ο λόγος που η νέα Βάση Δεδομένων θα πρέπει να αντιστοιχίσει τα δεδομένα της με το Κτηματολόγιο και όχι το Κτηματολόγιο που συντάχθηκε κατόπιν των Διανομών δεν τις έλαβε υποψη; Σε περιοχές της Ελλάδας που προυπήρχαν διανομές (από 1928 και έπειτα) δεν συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός τεμαχίου της διανομής για την αντιστοίχιση.

#11 Σχόλιο Από Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας Στις 28 Σεπτέμβριος, 2011 @ 21:21

Προσθήκη άρθρο 6 παρ.5 :
Επίσης η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών να δίνουν τα οριστικά στοιχειά των κτηματολογικώνπινάκων των διανομών, στο Εθνικό κτηματολόγιο ώστε οι εκτάσεις να καταχωρούνται ως Ελληνικού Δημόσιου ιδιοκτησία -Διαχείριση Υπ. Γεωργίας .