- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 11 Εναρμόνιση κανονισμού κατάστασης προσωπικού ΕΛ.Γ.Α. με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που εκδίδεται μέσα σ` ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται το σύνολο των οργανικών θέσεων τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α. που κατανέμονται σε κλάδους ή ειδικότητες και διαρθρώνονται σε βαθμούς και καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για τον διορισμό τους στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, τα καθήκοντα και τις ευθύνες, τον χρόνο εργασίας του, τη μισθοδοσία του, τις πάσης φύσης άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του, τη μετάταξη, προαγωγή και ένταξή του, την αρχαιότητά του και τις ηθικές αμοιβές, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή σχέση και κατάσταση του προσωπικού αυτού. Οι υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 11 Εναρμόνιση κανονισμού κατάστασης προσωπικού ΕΛ.Γ.Α. με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)"

#1 Σχόλιο Από Χρήστος Δουρούκος Στις 4 Ιούλιος, 2020 @ 08:03

Ο προσδιορισμός υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στο 67ο ετος περιορίζει την ανοικτή δυνατότητα επιλογής για συνταξιοδότηση στα κανονιστικά πλαίσια του ΕΦΚΑ όπως ειναι σημερα και το σπουδαιότερο όπως πιθανολογούνται να αλλάξουν μελλοντικά . Επίσης η παραπάνω πρόβλεψη βάζει βόμβα στα θεμέλια της σύμβασης εργασίας της μεγάλης πλειοψηφίας του τακτικού προσωπικού που χαρακτηρίζεται ως αορίστου χρόνου. Πιστεύω οτι πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολο της. Ευχαριστω.

#2 Σχόλιο Από ΣΤΑΥΡΟΣ Στις 9 Ιούλιος, 2020 @ 01:13

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 67ου ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤΙΜΗΤΗ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ) ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΟΧΗ. ΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΣ ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΚΙΑΚΟ «ΡΑΤΣΙΣΜΟ».