- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος"

#1 Σχόλιο Από VAYA Στις 13 Νοέμβριος, 2011 @ 16:50

Η αδειοδότηση των σταυλικων εγκαταστάσεων προϋποθέτει η έκτασή τους να εξυπηρετείται από δρόμο νόμιμα υφιστάμενο. Συνήθως παραχωρήσεις εκτάσεων γίνονται σε χέρσα κοινόχρηστη έκταση όπου οι νόμιμα υφιστάμενοι δρόμοι δεν «υφίστανται». Πως λύνεται αυτό;