- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Άρθρο 03: Κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατάταξη με βάση τη δυναμικότητά τους και είδη κτηριακών εγκαταστάσεων

1. Ανάλογα με το είδος της κατασκευής και την μορφή της εκμετάλλευσης, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες :
α) Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία και μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
Σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων, τα κτήρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά και κατατάσσονται στα πρόχειρα καταλύματα ζώων.
β) Κατηγορία δεύτερη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. (αριθ. 281273/27-08-2004 κοινή Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β΄1396) ή εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου (αριθ. 5888/03-02-2004 κοινή Υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β΄355).
γ) Κατηγορία Τρίτη: Σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφών εντατικής μορφής.
2. Η κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων του κτηνοτροφικού τομέα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) και την προβλεπόμενη στην παρ. 4 αυτού Υπουργική απόφαση.
3. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων μπορεί να είναι:
α) Συμβατικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
β) Μονάδες θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Κτηνοτροφικών Κατασκευών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.
γ) Μεταλλικές ή μεικτές κατασκευές με βάση προεγκεκριμένες μελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δέκα (10) ή και περισσότερους τύπους κατασκευών, για τις οποίες υπάρχει απαλλαγή από αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, σύμφωνα την αριθ. 281273/2004 (ΦΕΚ Β΄1396) απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 03: Κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατάταξη με βάση τη δυναμικότητά τους και είδη κτηριακών εγκαταστάσεων"

#1 Σχόλιο Από nikolaos Στις 14 Νοέμβριος, 2011 @ 12:00

Θα πρέπει στην
»Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία και μετακινούμενους κτηνοτρόφους» ,
να διευκρινισθεί εάν αυτές οι εγκαταστάσεις απαιτούν πολεοδομική αδειοδότηση ή σχετική απαλλαγή .

#2 Σχόλιο Από ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ Στις 15 Νοέμβριος, 2011 @ 20:19

Πρέπει να προστεθεί στην Τρίτη Κατηγορία η διευκρίνιση ότι: «σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι αυτές που πληρούν τα ανώτερα των ελαχίστων κριτήρια για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων. Σύγχρονες είναι υποχρεωτικά όλες οι νέες εγκαταστάσεις.»

Και να προστεθεί επιπλέων κατηγορία:
«ε) Κατηγορία Τέταρτη: εγκαταστάσεις που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.
(Για να μπορούν να υπαχθούν οι υφιστάμενες μονάδες. Αφορά κυρίως τα αιγοπρόβατα που οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις σπάνια θα μπορούν χα χαρακτηριστούν «σύγχρονες»).

Χρύσανθος Κωστάκος Γεωπόνος Γ.Π.Α.

#3 Σχόλιο Από Πέτρος Καλομοίρης Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 14:17

) Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία και μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
Σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων, τα κτήρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά και κατατάσσονται στα πρόχειρα καταλύματα ζώων.
Η διατύπωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να βαπτιστούν ανοικτοί χώροι «σταυλίκες εγκαταστάσεις» ενώ θα πρόκειται για αποίμενη η παραμελημένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση
Είναι αδιανόητο να υπάρχει εκμετάλλευση κτηνοτροφική χωρίς στοιχειώδεις εγκαταστάσεις οποίες όμως θα παρέχουν τα απαραίτητα για της ευ-ζωϊα των ζώων

#4 Σχόλιο Από Ελένη Τ. – Γεωπόνος Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 14:42

Να αναφέρεται η σχετική νομοθεσία για τα κριτήρια υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.

Από την άλλη, εφόσον αδειοδοτούνται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς κτίσματα, πώς μπορούμε να απαιτήσουμε τα ελάχιστα κριτήρια; Πρέπει να γίνει πιο σαφές πότε μπορούμε να εκδόσουμε άδεια χωρίς κτίσματα και όχι απλώς βάσει των κατάλληλων κλιματικών συνθηκών.

#5 Σχόλιο Από Φιλοζωικές Οργανώσεις Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 15:55

Η βιομηχανοποιημένη εκτροφή απέβη καταστρεπτική για τις τοπικές κτηνοτροφικές μονάδες και τα ίδια τα ζώα.

Παρ. 1 εδ. γ: Κατάργηση των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτροφών εντατικής μορφής, καθώς αυτές έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ότι η μαζική εκτροφή ζώων που προορίζονται για την κατανάλωση κρέατος, ευθύνεται περίπου για το ένα πέμπτο των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον, συμβάλλει στην αποδάσωση και την ερημοποίησή της, τη διάβρωση του εδάφους, τη σπατάλη των υδάτων της, τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα ζωικά απόβλητα και το υψηλό κόστος ενέργειας που απαιτείται κατά τη βιομηχανοποίηση των ζώων και τη μεταφορά τους.

Όσον αφορά τα ζώα, η εντατική κτηνοτροφία συνεπάγεται συνθήκες συνωστισμού, μόνιμου περιορισμού και εγκλεισμού των ζώων που οδηγούν στη μετάδοση των ασθενειών και κατά συνέπεια στην αλλόγιστη χρήση αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων. Επίσης, αυτού του είδους η μεταχείριση είναι απάνθρωπη ως προς τα ζώα αφού τους στερεί τη δυνατότητα εκδήλωσης κάθε φυσικής συμπεριφοράς και τα μετρατρέπει σε μηχανές παραγωγής ζωικών προϊόντων. Η εντατική εκτροφή αμφισβητείται και κατακρίνεται παγκοσμίως και οι σύγχρονες τάσεις ενθαρρύνουν στη σταδιακή κατάργηση και αντικατάστασή της.

Οι δε κατηγορίες πρώτη και δεύτερη πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων (Οδηγία 98/58 του Ε. Συμβουλίου).

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ BIΓΚΑΝΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

#6 Σχόλιο Από ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ. Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 19:18

γ) Κατηγορία Τρίτη:Σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφών (να προστεθεί) ημιεντατικής ή εντατικής μορφής.
3. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων μπορεί να είναι:
α) Πρόχειρα καταλύματα ζώων ( με διευκρίνηση αν θα απαιτείται πολεοδομική αδειοδότηση)
β) Συμβατικές κατασκευές για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
……….

#7 Σχόλιο Από Ελένη Γερνά Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 20:20

Στην παράγραφο 1 περίπτωση α) πρόχειρα καταλύματα ζώων, η περιγραφή των καταλυμάτων αυτών πρέπει να είναι σαφής.
Οι υπάρχουσες σήμερα εγκαταστάσεις αυτού του τύπου, δεν έχουν τίποτα που να θυμίζει καταλύματα ζώων.
Συνήθως είναι ένα συνοθύλευμα μπάζων, λαμαρινών και κλαδιών δένδρων και σκουπίδια πάσης φύσεως διάσπαρτα παντού, χωρίς την παραμικρή τήρηση κανόνων υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.

#8 Σχόλιο Από ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ. Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 20:36

-Να διευκρινιστεί αν τα πρόχειρα καταλύματα ζώων της πρώτης κατηγορίας θα μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν

#9 Σχόλιο Από Φιλοζωικό Σωματείο ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 20:37

Η περιγραφή των πρόχειρων καταλυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 α)πρέπει να είναι ακριβής.
Οι σημερινή εικόνα των πρόχειρων κατασκευών που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι αποτελεί ντροπή και δεν ανταποκρίνεται ούτε στους κανόνες καλής διαβίωσης των ζώων αλλά ούτε και στους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής που επιβάλεται να τηρούνται.

Στην ίδια παράγραφο πρέπει να γίνει αναφορά και για τα καταλύματα των ποιμενικών σκύλων των κτηνοτρόφων οι συνθήκες διαβίωσης των οποίων μπορεί να χαρακτηριστούν άθλιες.

#10 Σχόλιο Από Σταματης Μηλιουδης Στις 17 Νοέμβριος, 2011 @ 22:12

Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως και το κόστος της άδειας των κτιριακών εγκαταστάσεων το οποίο είναι υπέρογκο και αυτό οφείλεται στο ότι το ΤΕΕ ορίζει ελάχιστες αμοιβές!
Πού είναι άραγε η απελευθέρωση αυτών των επαγγελμάτων και των αμοιβών τους;
Πότε θα γίνει;ή θα μείνουμε ακομη μια φορά σε «εξαγγελίες» και λόγια;
Παράδειγμα: 1000τμ υπόστεγο με απλή σιδηροκατασκευή = κόστος οικοδομικής αδείας 18.000 ευρώ!
Άραγε ποιος νέος θα θελήσει να ασχοληθεί σοβαρά με την κτηνοτροφία όταν μόνο για τα «αρχικά» χαρτιά και μόνο χρειάζεται ένα τόσο μεγάλο ποσό;
Μήπως πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με τον τομέα της κτηνοτροφίας;(είμαι κάτοικος επαρχίας κτηνοτρόφος εν ενεργεία και γεωπόνος ζωϊκής παραγωγής του Α.Π.Θ)

#11 Σχόλιο Από ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Στις 18 Νοέμβριος, 2011 @ 10:18

1. Το σχέδιο νόμου κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας του κτηνοτρόφου που έως σήμερα ήταν τραγική.
2. Συμφωνούμε απολύτως με τον διαχωρισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε τρεις κατηγορίες (πρόχειρες κατασκευές, εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και εντατικές εκτροφές). Σημειώνουμε πάντως ότι, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς ότι οι εκτροφές που δεν προβλέπουν καθόλου σταβλικές εγκαταστάσεις είναι αποκλειστικά κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, εφόσον αναφερόμαστε σε βοοειδή ή αιγοπρόβατα. Η παραγωγή γάλακτος, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιεινή αυτού, προϋποθέτει την ύπαρξη σταβλικών εγκαταστάσεων. Στην πράξη άλλωστε, στη χώρα μας δεν υπάρχουν αμιγώς κρεοπαραγωγά αιγοπρόβατα. Επομένως θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στον τίτλο της αδειοδότησης και η παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (κρεοπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγής, μεικτή) ή έστω να αναφερθεί σαφώς στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1(α) του άρθρου 3, ότι τα ζώα είναι αποκλειστικώς κρεοπαραγωγικής (ή και εριοπαραγωγικής κατεύθυνσης).

#12 Σχόλιο Από Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτην/κης Π.Ε.Σάμου Στις 18 Νοέμβριος, 2011 @ 11:17

α) …..Κατηγορία πρώτη: Πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία και μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
«…Σε περιοχές με κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων, τα κτήρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά και κατατάσσονται στα πρόχειρα καταλύματα ζώων.»
Η διατύπωση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να βαπτιστούν ανοικτοί χώροι «σταυλίκες εγκαταστάσεις» ενώ θα πρόκειται για αποίμενη η παραμελημένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση
Είναι αδιανόητο να υπάρχει εκμετάλλευση κτηνοτροφική χωρίς στοιχειώδεις εγκαταστάσεις οποίες θα παρέχουν τα απαραίτητα για την ευ-ζωϊα των ζώων

#13 Σχόλιο Από MARIA HOUSTOULAKI Στις 18 Νοέμβριος, 2011 @ 11:44

Σε ποια περιοχή της Ελλάδος ο καιρός είναι όλον τον χρόνο 20-25 βαθμούς,χωρίς βροχή,με χαλαρό ήλιο κλπ……?
Τα κτήρια δεν είναι υποχρεωτικά κλπ….Είναι δυνατόν,xωρις υποδομες κτηριακες να επιβιωσουν οντα σε συνθηκες ευζωιας, σε θερμοκρασιες και συνθηκες περιβαλλοντος ορεων?

Να υπενθυμίσουμε και το θέμα με τις κλωβοστοιχίες ότι από 1-1-2012 απαγορεύονται ρητά.

#14 Σχόλιο Από Βασίλης Ν. Στις 18 Νοέμβριος, 2011 @ 16:05

Η εντατική εκτροφή ζώων, είναι απαράδεκτη και απάνθρωπη. Εκτος από τον κατάφωρο βασανισμό των ζώων, η εντατική εκτροφή ζώων είναι καταστρεπτική για το περιβάλλον, αλλά ευνοεί και τη διάδωση ασθενειών. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι οι κτηνίατροι δεν έχουν πάρει θέση ενάντια στην εντατική εκτροφή ζώων.
Θα έπρεπε να προωθούμε τη μείωση της κατανάλωσης ζωικών προιόντων και όχι να στηρίζουμε την βιομηχανοποιημένη κτηνοτροφία.
Πρέπει να απαγορευτεί άμεσα.

#15 Σχόλιο Από ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ Στις 18 Νοέμβριος, 2011 @ 21:36

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Άρθρο 3
Η κατάταξη των κτηνοτροφικών μονάδων σύμφωνα με τις εγκαταστάσεις τους δεν συνάδει με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Η κατάταξη πρέπει να γίνεται ανάλογα α) με την μορφή της εκμετάλλευσης ( εκτατική – εντατική)
β) το είδος του ζωικού κεφαλαίου που εκτρέφεται σε αυτή ( βουστάσια – ποιμνιοστάσια – χοιροστάσια – πτηνοτροφεία κλπ)
γ) την δυναμικότητα αυτών εκφρασμένη σε αριθμό ζώων και σε ισοδύναμα ζώα ,
δ) την παραγωγή ή όχι υγρών αποβλήτων από αυτές
ε) την παραγωγή ή όχι λυμάτων από αυτές
Έτσι η κατάταξη θα μπορούσε να είναι:
Α) Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β του Ν.4014/
Β) Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία Β του Ν.4014/2011
Γ) Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία Α του Ν.4014/2011