- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - http://www.opengov.gr/ypaat -

Δημόσια Διαβούλευση: «Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων»

Σήμερα κατατίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι βασικοί άξονες  του Σχεδίου Νόμου για τη «ΣΥΣΤΑΣΗ   ΕΝΙΑΙΟΥ ΜHTΡΩΟΥ  ΕΜΠΟΡΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε έντονη διακύμανση τιμών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με κατακόρυφη αύξηση από τα μέσα του 2007 με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των τροφίμων και του πληθωρισμού.

Οι μεταβολές αυτές προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν  σημαντικά προβλήματα και στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αλλά και στους καταναλωτές των προϊόντων αυτών.

Οι υψηλές τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα και η ταυτόχρονη απότομη πτώση των τιμών παραγωγού  θέτουν υπό πίεση τα εισοδήματα των νοικοκυριών, και των παραγωγών και των καταναλωτών.

Η σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων αποσκοπεί στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και πληροφοριών η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στην αποτελεσματική παρακολούθηση , ανάλυση και έλεγχο των μηχανισμών διαμόρφωσης των τιμών της αγοράς εγχώριων γεωργικών προϊόντων και θα συμβάλλει καθοριστικά στην διαπίστωση και εν τέλει εξάλειψη των αθέμιτων συμβατικών πρακτικών μεταξύ επιχειρηματικών φορέων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου.

Το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τις κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Κατερίνα Μπατζελή

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων