Άρθρο 13: Θέσεις και Βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

1. Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι οι εξής:
α) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Α’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α’ του Διπλωματικού Κλάδου.
β) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Β’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ του Διπλωματικού Κλάδου.
γ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Α’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α’ του Διπλωματικού Κλάδου.
δ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Β’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β’ του Διπλωματικού Κλάδου.
ε) Γραμματέας Επικοινωνίας Α’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α’ του Διπλωματικού Κλάδου.
στ) Γραμματέας Επικοινωνίας Β’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β’ του Διπλωματικού Κλάδου.
2. Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
α) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α’ και
β) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 10
γ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α’ και
δ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 70
ε) Γραμματείς Επικοινωνίας Α’ και
στ) Γραμματείς Επικοινωνίας Β’ θέσεις 120
4. Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α’ και Β’, των Συμβούλων Επικοινωνίας Α’ και Β’ και των Γραμματέων Επικοινωνίας Α’ και Β’ είναι ενιαίες.
5. Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων μπορεί να μεταβάλλεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
6. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας φέρουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους βαθμούς της παραγράφου 1, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τις προαγωγές τους, την κατάληψη θέσεων ευθύνης και την άσκηση των καθηκόντων τους στην Ελλάδα και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Οι διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται στους υπαλλήλους αυτούς μόνο για θέματα αποδοχών και μισθολογικής εξέλιξης στο εσωτερικό. Στις αποδοχές εσωτερικού των Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας δεν συμπεριλαμβάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

 • 30 Ιουλίου 2015, 22:51 | Klabrinidis

  Για ποιο λογο υπαλληλοι του4024/2011 εξομοωνονται με υπαλληλους Ειδικου Μισθολογιου:;;;Για ποιο λογο υπαλληλοι που αμοιβονται ως ενιαιο μισθολογιο και στο εσωτερικο και στο εξωτερικο σημερα να αμοιβονται ως ειδικο μισθολογιο στο εξωτερικο;;Αντι για εξορθολογισμο τησ δημοσιας διοικησης ομαδες συγκεκριμενων συμφεροντων προωθουν συντεχνιακα συμφεροντα.Θα επελθει αυξηση του κοστους για το δημοσιο το οποιο θα συνεχιζει να αξιοποιει τους ιδιους υπαλληλους πληρωνοντας τους περισσοτερο.ο 4024 πριμοδοτησε τους αποφοιτους τηςΣχολης δεν τους εξομοιωσε με ακαδημαικους η διπλωματες

 • 30 Ιουλίου 2015, 13:23 | PPSS

  Λόγω της υπάρχουσας συσσώρευσης μεγάλου όγκου ενδιάμεσων στελεχών στον υπάρχοντα Βαθμό του Γραμματέα Α απαραίτητο θα ήταν να αυξηθεί ο αριμός των θέσεων Συμβούλων Επικοινωνίας Α και Β από 70 σε 80, διότι διαφορετικά θα παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο ( μλοκαρίσματος) όγκου μελών του κλάδου απλά σε διαφορετικό βαθμό.

 • Οι παράγραφοι 3 και 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 για προαγωγές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Β΄.
  Προτείνεται να αυξηθούν οι προβλεπόμενες θέσεις για τους βαθμούς των Συμβούλων.
  Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ευελιξία μεταβολής των αριθμών των θέσεων ανά βαθμό με την πρόβλεψη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης αντί ΠΔ.

 • 29 Ιουλίου 2015, 11:28 | NIkolaou

  Η μισθοδοσία των διπλωματικών υπαλλήλων στο εξωτερικό διαφέρει από τις αμοιβές των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ενιαίο βαθμολόγιο μισθολόγιο. Πως είναι δυνατό να μην προκαλείται δαπάνη? Για ποιο λόγο, αφού η σχολή δημόσιας διοίκησης αναγνωρίστηκε κατά την κατάταξή τους στον 4024/2011 να θεωρείται ότι θα πρέπει για την ίδια εργασία που προέβλεψε ο νομοθέτης να αμείβονται ως δημόσιοι υπάλληλοι της ελληνικής διοίκησης και όχι διπλωματικοί να τους δοθεί μια καταχρηστική αύξηση στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα????Γιατί να πληρώσουμε πάλι περισσότερα???