- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

Άρθρο 04 Α – Τρόπος Λειτουργίας Συστήματος

Οι δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, οι οποίοι διαθέτουν διαφημιστικό χρόνο (προϊόν συναλλαγής), καθορίζουν την αρχική τιμή πώλησης και οι διαφημιζόμενοι, φυσικά, νομικά πρόσωπα ή και media shops αγοράζουν το διαφημιστικό χρόνο που εξυπηρετεί τους σκοπούς τους μέσω της διαδικασίας δημοπράτησής του.