- Υπουργός Επικρατείας - http://www.opengov.gr/ypep -

5) Αναφερθείτε σε οτιδήποτε άλλο θεωρείτε χρήσιμο για τη βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης με τα Άτομα με Αναπηρία.

5) Αναφερθείτε σε οτιδήποτε άλλο θεωρείτε χρήσιμο για τη βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης με τα Άτομα με Αναπηρία.