• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα - Ιδρύματα (Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι.)' | 13 Ιουνίου 2017, 14:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 67 (Μεταβατικές Διατάξεις) παρ. 9. Αφού έχει εγκριθεί το ερευνητικό πρόγραμμα με τον προϋπολογισμό του και κατ’ επέκταση και οι πρόσθετες αμοιβές από το ΔΣ του Ερευνητικού Κέντρου θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να απαιτείται η επιπλέον έγκριση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γι’ αυτές. Αυτή η πρόνοια του νόμου προσθέτει επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες στη έγκριση και υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη δε, πρόβλεψη παραπέμπει σε έγκριση απασχόλησης σε εκτός του φορέα ιδιωτική απασχόληση από το ΥΣ πράγμα που δημιουργεί εκτός των άλλων και προβλήματα στην αναγνώριση προϋπηρεσίας ως δημόσια καθώς επιφέρει αμφισβήτηση ως προς το σε ποιο νομικό πρόσωπο εργάζεται το συγκεκριμένο προσωπικό. Επίσης, ενώ το ΥΣ είναι αρμόδιο μόνο για τους μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους η συγκεκριμένη διάταξη αφήνει να εννοηθεί ότι η έγκριση των πρόσθετων αμοιβών από το ΥΣ αφορά και στους Ι.Δ.Ο.Χ. για τους οποίους ωστόσο το συγκεκριμένο όργανο δεν έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.