• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΛ & ΕΛΚΕ των ΕΚ/ΝΠΔΔ' | 13 Ιουνίου 2017, 18:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην περίπτωση των ΕΚ ΝΠΔΔ η Σύγκλητος και η Επιτροπή Ερευνών των ΑΕΙ συμπίπτουν στο ένα και μοναδικό όργανο διοίκησης, το Δ.Σ. του Φορέα. Ως εκ τούτου, προς αποφυγή ανακύκλωσης αρμοδιοτήτων και ταύτισης ρόλων θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα να εισηγείται ο ΠΜΟΔΥ προς το Δ.Σ. έναντι της προβλεπόμενης από το παρόν σ/ν, Επιτροπής Ερευνών.