• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΚΕΘΕ' | 14 Ιουνίου 2017, 12:34
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρ. 9: Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια υπάγονται μόνο οι τακτικοί υπάλληλοι των Ερευνητικών Κέντρων. Ωστόσο, πρόσθετες αμοιβές δικαιούνται, ορθά, και οι μη τακτικοί υπάλληλοι. Η σύνδεση λοιπόν της απόδοσης των πρόσθετων αμοιβών με τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, μπορεί να αποτελέσει αφορμή κατάργησης του δικαιώματος των μη τακτικών υπαλλήλων στις πρόσθετες αμοιβές.