- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Πιστεύετε ότι ο σύλλογος διδασκόντων και ο διευθυντής του Τεχνολογικού Λυκείου θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσκαλούν στο σχολείο εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, επαγγελματίες κλπ ή εκπροσώπους φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ, προκειμένου να συνδράμουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στην υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου;