- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Οργάνωσης και Διεξαγωγής Ιπποδρομιών επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την οργάνωση και τη διεξαγωγή ιπποδρομιών επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το νομοθετικό πλαίσιο ενόψει και της υπό εξέλιξη αξιοποίησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του αμοιβαίου ιπποδρομιακού συστήματος σύμφωνα με τον ν. 4111/2013.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις, μέχρι την 30 Μαϊου 2013.

Σας ευχαριστώ,
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού