- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 18: Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

     1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΕ προσλαμβάνεται ΕΒΠ.

2.Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης στις ΣΜΕΕ.

Το ΕΒΠ  ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, καθορίζεται ο χρόνος διαλείμματός τους , εφόσον έχουν επιστρέψει οι μαθητές μετά το διάλειμμα στην τάξη. Μετά το τέλος του διαλείμματός του, επιστρέφει κανονικά στα καθήκοντά του. Το χρονικό διάστημα της απουσίας του την ευθύνη του μαθητή την έχει ο εκπαιδευτικός της τάξης.