- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

       Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση , σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014),το σχέδιο νόμου για την  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  με σκοπό την αναβάθμιση των δομών και τη λειτουργία τους

    Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας  παρατηρήσεις , σχόλια και προτάσεις , μέχρι την  14Η Δεκεμβρίου            2014.

Σας ευχαριστώ,  

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ