- Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/ypepth -

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Αποδέσμευση ραδιενεργών αποβλήτων

Απαγορεύεται η αποδέσμευση εντός των συνόρων της χώρας ραδιενεργών αποβλήτων, εκτός:

α) αυτών των οποίων η ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση ραδιενέργειας είναι μικρότερη από τα αντίστοιχα επίπεδα αποδέσμευσης,

β) των εξαιρουμένων ραδιενεργών υλικών, οργάνων και συσκευών και των οποίων η διαδικασία αποδέσμευσης καθορίζεται από την ΕΕΑΕ.