Άρθρο 17 – Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων

1. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.
2. Καταργούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 1566/1985 και στην παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του ν. 3699/2008 και στην παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
γ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
δ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) και στην παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 και στην παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
στ) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 και στην παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ζ) οι Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4186/2013,
η) τα Τμήματα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Στ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα οποία προβλέπονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 και στις περιπτ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018 και
θ) οι γραμματείες των σχολικών συμβούλων που προβλέπονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002.
3. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 111 ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, μετατρέπονται στα Κ.Ε.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 12.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:11 | Πέτρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προς τη Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
  Μη καταργείται το θεσμό του Σχ. Συμβούλου απαιτείστε περισσότερα από αυτούς, έχουν δυνατότητες χρησιμοποιείστε τους για το καλό της εκπαίδευσης

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:17 | Κώστας Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, που λόγω προσωπικών βιωμάτων μπορεί να έχουν και δόσεις υπερβολών (βλέπε «Δημήτρης» για «αργόσχολους, χαραμοφάηδες και αργόμισθους ισόβιους συμβούλους»), πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.
  Καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη, θα είμαστε δίπλα τους από όποια θέση μας προκύψει στις επόμενες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:50 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τη διαβούλευση, τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάργησης των σχολικών συμβούλων και τις επιστροφής τους στις σχολικές τάξεις από 1-9-2018.

  Με εκτίμηση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:29 | Εκπαιδευτικοί 50ου Νηπ. Ηρακλείου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το δεξί χέρι των εκπαιδευτικών της τάξης οι συνάδελφοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.
  Όποτε ζητήσαμε τη βοήθειά τους ήταν παρόντες, με υπομονή και καλή διάθεση. Έτοιμοι να μας ενημερώσουν, να μας δείξουν και να μας λύσουν τελικά το πρόβλημα.Πιστεύουμε ότι η βοήθειά τους, η υπηρεσία τους είναι πολύτιμη για όλους μας και άκρως απαραίτητη.
  Οι εκπαιδευτικοί του 50ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:25 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Είναι δυνατόν σχολικός σύμβουλος να έχει αδιάλειπτη θητεία από το 2007 ως και σήμερα;;
  Είναι δυνατόν στο Γραφείο σχολικών συμβούλων να παρίσταται καθημερινά από ένας(ο ίδιος) ως κανένας;;
  Είναι δυνατόν να συμβουλεύει όντας εκτός τάξης 11 έτη;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν expert και παιδαγωγό απλά και μόνο επειδή είναι 11 χρόνια στην ίδια θέση;; Δίχως κανένα άλλο εφόδιο;;
  Είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κλίκα με παρατρεχάμενους τους οποίους χρησιμοποιεί πετόντας «τυράκι»;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν, πρώτο στην ειδικότητά του εντός περιοχής ευθύνης του και ως εκ τούτου να απαιτεί διάφορα, προτάσσοντας την ιδιότητά του ως σχολικός σύμβουλος;;
  Είναι δυνατόν να ψάχνεται από πέρυσι πώς θα καβατζωθεί εκτός τάξης σε περίπτωση που έρθει στη Βουλή ΣΝ όπως το τρέχον;;
  Είναι δυνατόν να έχει λιγότερες δυνατότητες στο γνωστικό του αντικείμενο από το μέσο εκπαιδευτικό και να καλύπτει αυτή του την ανεπάρκεια, παίζοντάς το «παιδαγωγός»;;
  Είναι δυνατόν να είναι εσκεμμένα κρυψίνους και να μη μοιράζεται απόψεις με τους συναδέλφους του;;
  Είναι δυνατόν να κοιτάει μόνο την πάρτη του;;

  Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν γενικώς εκτός τάξης άπειρα χρόνια (οι περισσότεροι). Μερικοί από αυτούς και πριν γίνουν σύμβουλοι ήταν σε γραφεία, πανεπιστήμια, υπουργεία κ.τ.λ. και γενικώς ο μέσος σύμβουλος είναι εκτός τάξης 15 – 20 χρόνια. (Αυτό με μια μικρή έρευνα διαπιστώνεται).Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι θεωρούν ντροπή και ξεφτίλα να γυρίσουν στην τάξη. Και αυτό είναι που τους απασχολεί. Θα δείτε ότι θα βρούνε τρόπους και «τόπους» να μην γυρίσουν στην τάξη. Ήδη ψάχνουν.

  Η Σιωπηρή συντριπτική πλειοψηφία των άξιων μαχόμενων εκπαιδευτικών, είναι σύμφωνη με την κατάργηση των σχολικών συμβούλων. Το κακό είχε παραγίνει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να υποχρεώσει τους τέως σχολικούς συμβούλους να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις και να διδάξουν, έτσι ώστε να καλύψουν τα πολλά κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να βρίσκουν συνεχώς παραθυράκια και τρόπους, έτσι ώστε να καταλαμβάνουν θέσεις αργομισθίας, έτσι ώστε να μην διδάσκουν και να λαμβάνουν έναν υψηλό μισθό και να χρεώνουν το Υπουργείο με ταξίδια και άλλα προκλητικά προνόμια.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας:
  1) Συνεχίστε την μεταρρύθμιση με τόλμη. Ψηφίστε και εφαρμόστε τον νόμο! Μην υποκύπτετε στα συμφέροντα των αργόμισθων, αυτών που δεν πατάνε στην εργασία τους!
  2) Διαλύστε τις ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ, τις ΚΛΙΚΕΣ και τα ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ που παρασιτούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και το κρατάνε καθηλωμένο στο παρελθόν!

  Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τη διαβούλευση, τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάργησης των σχολικών συμβούλων και τις επιστροφής τους στις σχολικές τάξεις από 1-9-2018.

  Με εκτίμηση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:31 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα είναι πλήγμα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι μια υπηρεσία που στηρίζει τεχνικά κάθε σχολική μονάδα. Τα μέλη της υπηρεσίας αυτής κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν ένα τεράστιο αριθμό σχολείων που έχουν στην αρμοδιότητα τους!Σε κάθε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να να φτιαχτεί μία δομή με έναν συντονιστή και 1 έως 3 πληροφορικούς ανάλογα με το πλήθος των σχολείων.Τα σχολεία στην νέα ψηφιακή εποχή χρειάζονται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Ένα άτομο δεν μπορεί να κάνει υποστήριξη.Θα είναι καταστροφική η «διάλυση» της δομής αυτής!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:49 | ΝΙΚΗ ΔΑΜΠΟΥΔΑΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι η κατάργηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου θα επιφέρει ένα μεγάλο κενό στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Φυσικής Αγωγής στο πεδίο των αλλαγών που συμβαίνουν κυρίως στα αθλήματα, εκτός από την παιδαγωγική καθοδήγηση που θα επιτελείτε, πιστεύω ότι η έλλειψη ενημέρωσης για τις συνεχόμενες αλλαγές που γίνονται συνέχεια στο χώρο του αθλητισμού και οι οποίες μέχρι τώρα καλύπτονταν με πολύ εύστοχη καθοδήγηση από τη σύμβουλο της περιοχής μου με συνεχόμενα σεμινάρια και ενημερώσεις οι οποίες δεν δημιουργούσαν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την κατάργηση του θεσμού και τις αλλαγές που προβλέπονται.

 • Η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής), θεωρεί υποχρέωσή της να καταθέσει απόψεις σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αυτό σε σχέση με θέματα που άπτονται του χώρου της Πληροφορικής και ειδικότερα για τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ και τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής.
  Α. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  Ο αριθμός των υπ. των ΚΕ.ΠΛΗΝΕ.Τ. τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε, μια και διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός τους δεν επαρκούσε λόγω των ολοένα αυξανόμενων αναγκών. Το παρόν νομοσχέδιο, με τη μείωση των ΚΕ.ΠΛΗ/ΝΕ.Τ, αλλά και των υπευθύνων ανά κέντρο, καθώς και την ήδη υπαγωγή τους στο Τμήμα Ν. Τεχνολογιών της Δ/νσης με προϊστάμενο μη εκπαιδευτικό Πληροφορικής, επιφέρει πλήγμα στην υποστήριξη των διδασκόντων και των μονάδων. Αυτό, σήμερα που ο εξοπλισμός δεν επικαιροποιείται και το ψηφιακό σχολείο καθώς και τα μαθήματα έχουν αυξημένη την ανάγκη υποστήριξης από έναν τέτοιο θεσμό.
  Β. Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
  Θεωρούμε ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι απαραίτητος και θα έπρεπε να ενισχυθεί, αναβαθμιστεί και οριοθετηθεί περεταίρω. Ειδικά στους Πληροφορικούς έπρεπε να αυξηθεί και η στελέχωση, για να υπάρξει έτσι η ανάλογη κάλυψη τόσο των Δημοτικών σχολείων όσο και του ενιαίου κλάδου ΠΕ86, πέραν των αυξανόμενων αναγκών για το ψηφιακό σχολείο. Πιστεύουμε ότι έπρεπε να αξιολογηθεί ο ρόλος και το έργο τους με συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης και να αντιμετωπιστούν ως στελέχη της εκπαίδευσης που βρέθηκαν δίπλα στο διδάσκοντα και σε έργα-διαδικασίες του ΥΠΠΕΘ. Αντίθετα, τα κριτήρια επιλογής δε λαμβάνουν υπόψη ουσιαστικά το έργο τους. Τις επιμορφώσεις που έκαναν, τους χώρους που δίδαξαν, το έργο που παρήγαγαν και επιτροπές ή μονάδες που υποστήριξαν (π.χ. πρόεδροι ΠΕΚ, ΒΚ, επιτροπών του ΥΠΠΕΘ). Η μη δυνατότητά τους για συμμετοχή με δύο θητείες και μάλιστα αναδρομικά, η χαμηλή διδακτική μοριοδότησή τους σε σχέση με το αν ήταν διδάσκοντες, τους αδικεί και τους θέτει εκτός διαδικασίας.
  Οι νέες δομές ΠΕΚΕΣ, δεν τις καλύπτουν τις επιταγές των καιρών, αντίθετα, είναι πιο απόμακρες στο διδάσκοντα και το κάθε σχολείο τόσο λόγω έδρας όσο και από την συγκεκριμένη στελέχωσή τους (ποσοτική και ποιοτική). Θεωρούμε ότι το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να τύχει ουσιαστικής επανεξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα της εκπαίδευσης και το έργο των ήδη στελεχών της και να επανακατατεθεί.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:04 | ΚατερίναΠΕ60
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου είναι υποστηρικτικός στο έργο του εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τη γνώμη μου ο θεσμός δεν πρέπει να καταργηθεί αλλά να ενισχυθεί. Όπως υπάρχουν εκπαιδευτικοί αργόμισθοι… έτσι υπάρχουν και σύμβουλοι και διευθυντές και.. και..Ας μην γίνονται αυθαίρετες γενικεύσεις. Στο δια ταύτα, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται υποστήριξη, παιδαγωγική καθοδήγηση και ανατροφοδότηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του. Αυτό δε γίνεται εξ αποστάσεως αλλά με προσωπική επαφή. Υπάρχουν σύμβουλοι που και νοιάζονται και αφιερώνουν χρόνο και κόπο για να λύσουν προβλήματα στις σχολικές μονάδες.Επομένως αν η πολιτεία πραγματικά ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης τότε δεν καταργεί το θεσμό, αλλά μέσα από κατάλληλες πολιτικές τον ενδυναμώνει ώστε να συνεχίσει να υποστηρίζει παιδαγωγικά το σύγχρονο σχολείο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:43 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ είναι οι μοναδικοί που έχουν παραλειφθεί από τον πρόσφατα εκδοθέντα Οργανισμό του ΥΠΠΕΘ (πλην 15 ΣΣΝ, με βάση πολύ παλιές ΥΑ, όταν οι ΣΣΝ λειτούργησαν πιλοτικά) και δεν αποκαθίστανται ούτε με τον σχεδιαζόμενο νόμο, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών στις σχολικές μονάδες έως την έναρξη λειτουργίας των νέων δομών.

  Υπενθυμίζουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση 93008/Γ7/10.8.2012 (ΦΕΚ 2315/Β/10-8-2012), οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στις 15 Διευθύνσεις που μνημονεύει ο Οργανισμός του ΥΠΠΕΘ.

  Η απουσία αυτών των υπολοίπων ΣΣΝ από τον Οργανισμό εγείρει σοβαρά εμπόδια στην άσκηση του έργου κατά τη σχολική χρονιά που διανύουμε και έως την έναρξη λειτουργίας των νέων δομών.

  ΖΗΤΟΥΜΕ
  Να προβλέπεται σαφώς η λήξη των θητειών όλων των Υπευθύνων ΣΣΝ όταν θα αρχίσει η λειτουργία του ΚΕΣΥ, ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό στην παροχή υπηρεσιών για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και να αποκατασταθεί το πρόβλημα που προκαλεί η απουσία των ΣΣΝ (πλην 15) από τον Οργανισμό του ΥΠΠΕΘ.

  Προτείνουμε επομένως προσθήκη στο άρθρο 19, στο τέλος της παρ. 10, της εξής περιόδου: «Το ίδιο ισχύει επίσης για τους Υπευθύνους των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων οι οποίοι λειτουργούν σε κάθε Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 93008/Γ7/10.8.2012 (ΦΕΚ 2315/Β/10-8-2012)».
  Επίσης στο άρθρο 17, παράγραφο 2, στο εδάφιο δ όπου αναφέρεται η κατάργηση των ΣΣΝ να προστεθεί «…οι οποίοι προβλέπονται στην Υ.Α. 93008/Γ7/10.8.2012 (ΦΕΚ 2315/Β/10-8-2012)».

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:33 | Ιωάννα Ρ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να παραμείνει και να στηριχθεί ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου προς όφελος των εκπαιδευτικών, των γονέων και κυρίως των παιδιών μας!

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:10 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι ένας πετυχημένος θεσμός. Από προσωπική μου εμπειρία όποτε χρειάστηκα το σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης ήταν δίπλα μου και όποτε χρειάστηκα το σύμβουλο ειδικότητας πάλι ανταποκρίθηκε αμέσως. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ενισχυθεί ο θεσμός αυτός και όχι να καταργηθεί.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:35 | ΕΡΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι ρυθμίσεις περί κατάργησης των Σχολικών Συμβούλων θα αποδυναμώσουν απίστευτα τη στήριξη της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. Τα ΠΕΚΕΣ θα βρίσκονται -από τη φύση τους- μακριά από το σχολείο, καθιστώντας στην πράξη πολύ δύσκολη, απόμακρη και ψυχρή τη σχέση εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας με τη διοίκηση. Οι ως τώρα ενδιάμεσοι Διοίκησης και Εκπαιδευτικών Σχολικοί Σύμβουλοι -όσα κι αν τους καταλογίστηκαν κατά καιρούς- στάθηκαν δίπλα στον εκπαιδευτικό, τον επιμόρφωσαν εντός και εκτός ΠΕΚ (που κι αυτά καταργούνται), τον συμβούλεψαν, ώστε να αντιμετωπίσει θέματα παιδαγωγικά ή επιστημονικά, τον στήριξαν στη σχέση του με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, με γονείς, μαθητές και Σχολική μονάδα, αλλά και ως παιδαγωγικά υπεύθυνοι -ουκ ολίγων σχολείων- ανέλαβαν, πολλές φορές, να δώσουν -και έδωσαν- με τη μεσολάβησή τους λύση σε ποικίλης φύσης προβλήματα (παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, γονεϊκής εμπλοκής, σχολικού εκφοβισμού, εποπτείας εκπ/κού και παιδαγωγικού έργου, ανεπάρκειας φορέων και προσώπων) που αναφύονται καθημερινά στα σχολεία μας, χωρίς να χρειαστεί αυτά να απασχολήσουν τη Δ/νση. Επίσης ο ως τώρα ενδιάμεσος θεσμός του Σχολικού Συμβούλου συνέβαλε τα μέγιστα όχι μόνο στην εξακτίνωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και στον πολλαπλασιασμό και στη διάδοση με κάθε τρόπο των κατά καιρούς προτεινόμενων από το ΙΕΠ και άλλους έγκριτους εκπαιδευτικούς φορείς ‘καλών διδακτικών πρακτικών» καθώς και στην κατανόηση, στην εμπέδωσή και στην εφαρμογή τους. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι και οι Συντονιστές θα λειτουργούν μ΄ένα παρόμοιο τρόπο, είναι βέβαιο ότι ούτε ο άριθμός τους θα επαρκεί, ούτε η -εκ των πραγμάτων- απόμακρη γεωγραφικά -και όχι μόνο- σχέση τους με την εκπαιδευτική κοινότητα θα το επιτρέψει.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (αλλά και των ΠΕΚ, ΚΕΔΔΥ,ΠΛΗΝΕΤ, Επαγγελματικού Προσανατολισμού,
  Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών δράσεων) ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ, Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ! Ακόμα κι αν κάποιοι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ακόμη ότι οι Σχ. Σύμβουλοι πρέπει να τιμωρηθούν, διότι τους ανετέθη να φέρουν εις πέρας την Αυτο/Αξιολόγηση, υπάρχει αφ΄ενός, ένα πλήθος γονέων που -καλώς ή κακώς- επικροτεί τη σοβαρή αξιολόγηση και αφ΄ετέρου, ένα πλήθος εκπαιδευτικών που γνωρίζει ότι, αν τελικά η αξιολόγησή τους εφαρμοστεί, ο Σχολικός τους Σύμβουλος θα είναι ο ισχυρότερος βοηθός και ο πιστότερος κριτικός τους φίλος στην όλη διαδικασία.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο τίτλος του άρθρου, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να διαμορφωθεί ως εξής: «Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων – καταργήσεις και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων», προκειμένου να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του άρθρου 17.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:02 | Φωτεινή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δε μπορούμε να φανταστούμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά δε θα έχουμε υποστηρικτικά στο έργο μας τη Σχολική Σύμβουλο. Ήταν εκεί για κάθε απορία, έλυνε με τη επιστημοσύνη της όλα τα θέμα που προέκυπταν από διδακτικά έως συμπεριφοράς και συνεργασίας. Τα ΠΕΚΕΣ μου φαίνονται αόριστα και απόμακρα από το εκπαιδευτικό έργο. Ελπίζουμε όλοι να τροποποιηθεί έστω και την τελευταία στιγμή το νομοσχέδιο. Έστω να βελτιωθεί.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:46 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της Παιδείας,

  Σας παραθέτω αυτούσια δύο(2) σχόλια συναδέλφων που διάβασα εδώ στη διαβούλευση και τα οποία θεωρώ ότι λένε αλήθειες:
  1) «Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν γενικώς εκτός τάξης άπειρα χρόνια (οι περισσότεροι). Μερικοί από αυτούς και πριν γίνουν σύμβουλοι ήταν σε γραφεία, πανεπιστήμια, υπουργεία κ.τ.λ. και γενικώς ο μέσος σύμβουλος είναι εκτός τάξης 15 – 20 χρόνια. (Αυτό με μια μικρή έρευνα διαπιστώνεται).Αλλά το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι θεωρούν ντροπή και ξεφτίλα να γυρίσουν στην τάξη. Και αυτό είναι που τους απασχολεί. Θα δείτε ότι θα βρούνε τρόπους και «τόπους» να μην γυρίσουν στην τάξη. Ήδη ψάχνουν!»
  (Λ.Λ.)
  2) «Είναι δυνατόν Σχολικός Σύμβουλος να έχει αδιάλειπτη θητεία από το 2007 ως και σήμερα;;
  Είναι δυνατόν στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων να παρίσταται καθημερινά από ένας(ο ίδιος) ως κανένας;;
  Είναι δυνατόν να συμβουλεύει όντας εκτός τάξης 11 έτη;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν expert και παιδαγωγό απλά και μόνο επειδή είναι 11 χρόνια στην ίδια θέση;; Δίχως κανένα άλλο εφόδιο;;
  Είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κλίκα με παρατρεχάμενους τους οποίους χρησιμοποιεί πετόντας «τυράκι»;;
  Είναι δυνατόν να θεωρεί εαυτόν, πρώτο στην ειδικότητά του εντός περιοχής ευθύνης του και ως εκ τούτου να απαιτεί διάφορα, προτάσσοντας την ιδιότητά του ως Σχολικός Σύμβουλος;;
  Είναι δυνατόν να ψάχνεται από πέρυσι πώς θα καβατζωθεί εκτός τάξης σε περίπτωση που έρθει στη Βουλή ΣΝ όπως το τρέχον;;
  Είναι δυνατόν να έχει λιγότερες δυνατότητες στο γνωστικό του αντικείμενο από το μέσο εκπαιδευτικό και να καλύπτει αυτή του την ανεπάρκεια, παίζοντάς το «παιδαγωγός»;;
  Είναι δυνατόν να είναι εσκεμμένα κρυψίνους και να μη μοιράζεται απόψεις με τους συναδέλφους του;;
  Είναι δυνατόν να κοιτάει μόνο την πάρτη του;;
  …και άλλα πολλά…
  Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν!!»
  (Σχολιαστής)

  Θα προσθέσω κι εγώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι ομολογούν ότι οι περισσότεροι σχολικοί σύμβουλοι είναι άφαντοι και δεν πατάνε στα γραφεία τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ούτε ωράριο, ούτε τους ελέγχει κάποιος για την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων.
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί ασφυκτιούν από το γεγονός ότι κάποιοι, αφού κατέλαβαν θέσεις στελεχών όταν ήταν νέοι, διεπλάκησαν με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου και δημιούργησαν συνθήκες ισοβιότητας, εμποδίζοντας την εναλλαγή των στελεχών στις θέσεις αυτές.
  Εσείς τί λέτε; Πρέπει τα πράγματα να μείνουν ως έχουν ή κάτι πρέπει να αλλάξει;
  Η συντριπτική πλειοψηφία των μάχιμων εκπαιδευτικών ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ με την κατάργηση του παρωχημένου και άρρωστου θεσμού του σχολικού συμβούλου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:49 | Μάρκος Παλαμάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για πολλοστή φορά, οι πολιτικές πρωτοβουλίες ,οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν, ανεξαρτήτως ιδεολογικών ροπών, ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο το στερεοτυπικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Δίχως ώριμη σκέψη, δίχως μακροπρόθεσμη σχεδιαστική πνοή και απεμπολώντας κάθε έννοια παιδαγωγικής υφής, οι υπεύθυνοι κυνηγούν χίμαιρες προκειμένου να «σώσουν» αυτόν τον πολύπαθο τομέα της κοινωνίας μας. Ο θεσμός του συμβούλου δε φέρει καμία ευθύνη, αν κάποιοι αποδεικνύονται ανεπαρκείς στην αποστολή τους. Το σύνολο των παιδαγωγικών συμβούλων, οι οποίοι – πληγώνοντας το πείσμα κάποιων- είναι αρκετοί, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αποδιοπομπαίος τράγος , εξιλεώνοντας την ανεπάρκεια ορισμένων συναδέλφων. Θεωρώ , πριν ληφθεί κάποια αναχρονιστική απόφαση, να εξεταστούν διεξοδικότατα όλες οι συνιστώσες και να προστατευτεί ένας θεσμός, ο οποίος, αν εφαρμοστεί με γνώμονα τη διασφάλιση της βελτίωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, παρέχει έναν πολύ σημαντικό σύνδεσμο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στα ανώτερα κλιμάκια.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:39 | Φίλιππος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επειδή η ισοπέδωση των πραγμάτων δεν βοηθάει κανέναν θα ήθελα να καταθέσω την προσωπική μου άποψη που απορρέει από την πολυετή υπηρεσία μου στην εκπαίδευση(28 χρόνια). Η συνεργασία μου με τους συμβούλους των Μαθηματικών τα περισσότερα από αυτά υπήρξε άψογη αλλά και η συνεργασία μου τα τελευταία χρόνια ως Δ/ντής τόσο με τον σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης όσο και με τους συμβούλους των ειδικοτήτων αλλά και το σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΔΔΥ ήταν εξαιρετική. Δεν μπορεί η ύπαρξη κάποιων ενδεχομένως ανεπαρκών συμβούλων να είναι επιχείρημα για την κατάργηση του θεσμού. Θα περίμενα κάποια μέτρα για τη βελτίωσή του.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:22 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο τίτλος του άρθρου, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να διαμορφωθεί ως εξής: «Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων – καταργήσεις και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων», προκειμένου να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του άρθρου 17.
  Επιπρόσθετα, τρεις παρατηρήσεις:
  α. όπως αναφέρθηκε και στο προοίμιο των παρατηρήσεών μας για το προτεινόμενο σ.ν., δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία (λ.χ. ν.3699/2008, ν.2986/2002, ν.2817/2000 κ.ο.κ), αλλά και του εάν κατάφεραν τα νομοθετήματα αυτά να οσμωθούν με την έκδοση των προβλεπόμενων εξουσιοδοτικών υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων κ.ο.κ., δεν έχει αξιολογηθεί κατά πόσο οι αποσπασματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν το Υπουργείο Παιδείας και ταλαιπωρούν την πολύπαθη δημόσια εκπαίδευση, είχαν αντίθετο αποτέλεσμα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών μας, των ατόμων με αναπηρία, συνεπώς, φοβούμαστε πως και με αυτό το σχέδιο νόμου, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, το νομοθέτημα αυτό, κινδυνεύει να είναι ένα ακόμα «μετέωρο βήμα» και να συμπαρασύρει μαζί του κάθε καλή πρόθεση του νομοθέτη, κάθε θετικό στοιχείο του,
  β. τέλος Μαΐου 2016, δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα του «Εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία», από τον οποίο αποκλείστηκε και δεν συμμετείχε το εθνικό αναπηρικό κίνημα (η ΕΣΑμεΑ και οι φορείς μέλη της, μεταξύ αυτών και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ), παρόλα αυτά, στο κεφάλαιο 4 του πορίσματος, και συγκεκριμένα στην σελίδα 40, αναφέρεται ότι: «Τα ΚΕΔΔΥ αποτελούν βασικό πυλώνα υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και πρέπει να ενισχυθεί ο υποστηρικτικός ρόλος τους και η διασύνδεσή τους με τα σχολεία…», πουθενά και σε κανένα σημείο του πορίσματος δεν αναφέρεται η κατάργηση δομής, ενώ, επίσης, καταλήγει η συγκεκριμένη παράγραφος με μία σειρά αναγκών και βελτιώσεων στη λειτουργία τους, μεταξύ των οποίων είναι και η «…δημιουργία οργανικών θέσεων σε ειδικότητες που απουσιάζουν από το οργανόγραμμά τους, ώστε να λειτουργούν με τις αναγκαίες παιδαγωγικές ομάδες και η πλήρωση αυτών με εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.» , αλλά και πιο κάτω στο πόρισμα αυτό, στο κεφάλαιο με τίτλο «ΕΝΟΤΗΤΑ VI. Ειδική Αγωγή», στις προτεραιότητες που θέτει η πρόταση του πορίσματος στην σελίδα 99 και συγκεκριμένα στις προτεραιότητες με αριθμό 1.8, 1.9 και 1.10, δεν γίνεται καμία αναφορά σε κατάργηση δομών, αντίθετα, προτείνονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση των δομών ΕΑΕ (όπως ΕΔΕΑΥ, ΚΕΔΔΥ κ.α.), η διεπιστημονική προσέγγιση της ενταξιακής εκπαίδευσης σε συνεργατικό πλαίσιο (συνεργασία ειδικών επιστημόνων, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ κ.α.) και η θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, ΕΔΕΑΥ, ΚΕΔΔΥ κ.α.. Δηλαδή, το πόρισμα αυτό του Μάη του 2016, υποδεικνύει και προτείνει βελτιωτικές συμπληρωματικές ενέργειες και δράσεις, στην βάση, όμως, μίας ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, αλλά και στη βάση της ικανοποίησης των όσων ορίζει το άρθρο 24 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ν.4074/2012, άρθρο 24).
  γ. εκτίμησή μας είναι ότι εκτός από χρονοβόρα (θεωρούμε ανέφικτο να υλοποιηθεί επιτυχώς το χρονοδιάγραμμα έναρξης της νέας δομής που προβλέπει το προτεινόμενο σ.ν., ήτοι 1/9/2018), είναι και κοστοβόρα σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά και κατά πόσο, εντέλει, με το σχεδιασμό αυτό θα επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα για την α’ βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:05 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η κατάργηση των σχολικών συμβούλων πρόκειται να επιφέρει σοβαρή αναστάτωση στην παιδεία. Διότι βάσει τού υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αποκλείονται από υποψήφιοι για τις νέες θέσεις, όλοι όσοι έχουν ήδη υπηρετήσει δύο θητείες ως σχολικοί σύμβουλοι. Άρα η πείρα τους και η περαιτέρω προσφορά τους πάει χαμένη, προς βλάβη της παιδείας, των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη από τη βοήθεια την οποία προσφέρει ο σχολικός σύμβουλος, γι΄ αυτό και του απευθύνει συχνά ερωτήματα για τα πάσης φύσεως προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη διδακτική ύλη, τη διδασκαλία, τα παιδιά, τους γονείς. Η γλωσσομάθεια στο νέο νομοσχέδιο δεν μοριοδοτείται απλώς, αλλά απαιτείται ως υποχρεωτικό προσόν προς διεκδίκηση υποψηφιότητας για τις νέες θέσεις των συντονιστών. Προς τι αυτό; Πρόκειται μήπως για θέσεις με καθημερινή υποχρεωτική χρήση ξένων γλωσσών, όπως αυτές του υπουργείου εξωτερικών; Για ποια άλλη θέση εκπαιδευτικού απαιτήθηκε ή απαιτείται κάτι τέτοιο; Οι νέες δομές, έτσι όπως ορίζονται από το νομοσχέδιο είναι δυσκίνητες και αναποτελεσματικές. Η θητεία των συντονιστών ορίζεται ως τριετής, ενώ των συμβούλων ήταν τετραετής, προς τι αυτό; Πώς εν τέλει αποδείχθηκε, βάσει ποίων ερευνών και βάσει ποίων πορισμάτων, ότι ο θεσμός του σχολικού συμβούλου υπήρξε ανεπιτυχής και τώρα καταργείται;

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:28 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι ο θεσμός του Σχ. Συμβούλου λειτουργεί υποστηριστικά για τον εκπαιδευτικό. Όσο για το ΚΕΠΛΗΝΕΤ, είναι απολύτως ΑΝΑΓΚΑΙΑ, για την λειτουργία των σχολείων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:55 | Παναγιώτου Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, με έκπληξη διάβασα το άρθρο σχετικά με τη μείωση από τους 27 υπηρετούντες Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής, σε μόλις 20 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η Π.Ε.ΚΑ.Π. είχε εδώ και καιρό επισημάνει ότι ο σημερινός αριθμός Συμβούλων, κρίνοντας το πλήθος των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πληροφορικής αλλά και το γεγονός ότι διδάσκουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είναι εξαιρετικά μικρός. Προτείνω λοιπόν να αυξηθούν σημαντικά οι θέσεις των Συντονιστών ΠΕ86, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους. Επιπρόσθετα ο περιορισμός επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, για τρίτη συναπτή θητεία δεν πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ και ταυτόχρονα αυτή η δικλείδα πρέπει να διατηρεί τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για επαγγελματική εξέλιξη, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι σαφές στο νόμο, ότι μετά από δύο συναπτές θητείες ενός στελέχους σε μια θέση ευθύνης και στη συνέχεια μετά από μια τουλάχιστον θητεία άσκησης διδακτικών καθηκόντων, να έχει τη δυνατότητα να θέτει υποψηφιότητα σε θέση στελέχους εκ νέου. Αυτό θα λειτουργεί ως κίνητρο, για να ασκεί συνεχώς ο εκπαιδευτικός με υπευθυνότητα και ζήλο τα καθήκοντά του.

  Τέλος, σημειώνω ως θετική την αναφορά του σχεδίου νόμου, ότι προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Κάτι που αποτελεί πάγια θέση της Π.Ε.ΚΑ.Π. και την είχε προτείνει τον προηγούμενο Απρίλιο, πριν την Προκήρυξη για τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Δυστυχώς τότε δεν εισακουστήκε, με αποτέλεσμα την άδικη και άνιση αντιμετώπιση εκατοντάδων υποψηφίων διευθυντών κλάδου Πληροφορικής, σε σχέση με τους υποψηφίους άλλων ειδικοτήτων.

  Προσυπογράφοντας την ανακοίνωση της Π.Ε.ΚΑ.Π.
  http://www.pekap.gr/index.php/2015-11-17-23-28-54/2015-11-17-23-30-01/351-2018-03-26-07-50-58

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:36 | SPYROPOYLOS DIMITRIOS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρατηρώντας προσεκτικά τις κινήσεις του υπουργείου τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια είναι εύκολο να διαπιστώσουμε πως ο,τιδήποτε διαφορετικό τρέχει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι με τις αδυναμίες που πολλές φορές έχει, αποφασίζεται εν μία νυκτί να αποδομηθεί δήθεν για μία άλλη δομή …και ασφαλώς ό,τιδήποτε έχει προσφέρει αποδεδειγμένα έργο να απεκδύεται για να δημιουργηθεί κάτι άλλο.. με αβέβαια προσδοκώμενα αποτελέσματα πετώντας κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων ώρες και φιλότιμη προσπάθεια και υπερβάλλον ζήλο ανθρώπων που οραματίζονται μία διαφορετική εκπαίδευση. Εκτός και αν αποτελεί κανόνας η εξαίρεση πως κάποιοι μέτριοι που υπάρχουν παντού σε όλους τους εργασιακούς τομείς να αποτελούν την αιτία για να χάνονται σπουδαίες προσπάθειες και να λειτουργούν μάλλον τιμωρητικά για τον υγιή κλάδο. ΟΧΙ στην κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:40 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι καταργήσεις και οι αλλαγές στις διάφορες δομές εύχομαι να γίνονται με γνώμονα τη βελτίωση του σύγχρονου δημοκρατικού , ανοιχτού σχολείου και να μη στοχεύουν μόνο στην εξοικονόμηση πόρων και στην αύξηση του διοικητισμού , που σημαίνει απρόσωπες υπηρεσίες , με γραφειοκρατικό χαρακτήρα.
  Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων , πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις , θεωρώ ότι ήταν μια αποτελεσματική βοήθεια στο πλευρό των μαχόμενων εκπαιδευτικών , μεταφέροντας νέες ιδέες , πρακτικές και προσεγγίσεις ,που αναβαθμίζουν τη διδασκαλία , ώστε αυτή να γίνεται πιο ελκυστική , προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες μάθησης , αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.
  Ειδικά ο σύμβουλος Παιδαγωγικής ευθύνης είναι αναντικατάστατος , είναι ο συνάδελφος που υποστηρίζει και συμβουλεύει άμεσα κάθε στιγμή , προσφέροντας πολύπλευρη ηθκή στήριξη , ηθική και επιστημονική.Πόσες φορές δεν ανάλαβε πυροσβεστικό ρόλο σε αντιπαραθέσεις γονέων-μαθητών και εκπαιδευτικών ή και μεταξύ συναδέλφων? Εάν εκλείψει , φοβούμαι θα μείνουμε εκτεθειμένοι στην κακοήθεια της τοπικής κοινωνίας και στη διαιώνιση των προβληματικών συμπεριφορών μέσα στη σχολική κοινότητα ,
  γιατι το ΚΕΣΥ με τις υπεραυξημένες αρμοδιότητες θα αποβεί ένας δυσκίνητος , απρόσωπος φορέας , που θα αναλώνεται σε αξιολογικές εκθέσεις και στη συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων.
  Οι σχολικοί σύμβουλοι οργάνωναν ημερίδες , σεμινάρια , προωθώντας και το κομμάτι της επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας , σε περίοδο οικονομικής λιτότητας και δυσπραγίας. Η κατάργηση δομών , όπως ΣΣΝ , ΚΕΠΛΗΝΕΤ , ΚΕΣΥΠ , θα απογυμνώσουν το σχολείο από τους ειδικούς που είναι απαραίτητοι για το άρτιο παιδαγωγικό μας ρόλο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:05 | Ανδρέας-συνταξιούχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι συνταξιούχος, από το 2005, με 37 έτη υπηρεσίας και τελευταία δεν ασχολούμαι ενεργά με εκπαιδευτικά θέματα και λόγω ηλικίας, αλλά παρατηρώ (από ελάχιστους της διαβούλευσης, που επαναλαμβάνονται σε πολλά άρθρα) μία εμπάθεια για το θεσμό του σχολικού συμβούλου, που είχε καταργήσει τον παλαιό επιθεωρητή, που τον ζήσαμε σε άλλες εποχές.
  Τώρα, προσπαθούμε να επαναφέρουμε (θα δείξει, βέβαια) τον παλαιό επόπτη, που αυτό διαφαίνεται μόνο και μόνο από τον όρο συντονιστής, μια γενική έννοια, που δεν προσήκει στο ρόλο της θέσης που προσδοκούμε, γιατί ανατρέχει περισσότερο σε διοικητικά καθήκοντα.
  Γνωρίζω πολλούς διακεκριμένους σχολικούς συμβούλους, που προσέφεραν πολλά στην εκπαίδευση, με κατάθεση ψυχής, από το 1982 και εντεύθεν, που άφησαν παρακαταθήκη, με συγγραφή των διδακτικών βιβλίων, άρθρων και ομιλιών, με έρευνες και μελέτες, με οργάνωση σεμιναρίων, δειγματικών διδασκαλιών και είναι ιεροσυλία να αφορίζουμε… και να γενικεύουμε, χωρίς επιχειρήματα.
  Ήταν η αφρόκρεμα της εκπαίδευσης, με πάμπολλα τυπικά προσόντα, αλλά επειδή δεν είχαν «συναλλαγές» με την εξουσία, που θέλει άλλου είδους εξυπηρετήσεις, μάλλον σιγά-σιγά «πετάχτηκαν» έξω από το σύστημα.
  Μαζί, με το νόμο 1304/82, θεσπίστηκαν και οι θέσεις των διοικητικών προϊσταμένων, με ένα κλιμάκιο λιγότερο (κι αυτό ίσως να ήταν σημείο αιχμής, που υπόβοσκε, ως απωθημένο), με λιγότερα τυπικά χαρτιά, αλλά που υπηρετήθηκαν από αξιόλογους κι επιτυχημένους εκπαιδευτικούς, με μοναδικά διοικητικά χαρίσματα (που δεν διέθεταν οι σ.σ.), επειδή σχεδόν όλοι ήταν συνδικαλιστές και μάλιστα σε ανώτερες θέσεις (πρόεδροι Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Λ.Τ.Ε., Δ.Ο.Ε. κλπ) και ήξεραν από διοίκηση και τον τρόπο να πιέζουν και να διεκδικούν τα «δικαιώματά» τους.
  Και τα κατάφεραν!!
  Σήμερα, διαβλέπω να ξεχωρίζουν διοικητικά βέβαια, αλλά και οικονομικά κι αυτό πρέπει να εξηγηθεί και να ερευνηθεί, κατά πόσο προτιμούμε το «βούρδουλα», από την ισότιμη σχέση, που καθένα έχει την αξία του και πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή, κάθε φορά.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:29 | Manos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ δίνουν λύσεις σε όλα τα σχολεία Α βάθμιας και Β βάθμιας. Γνωρίζω το έργο που παράγουν. Γυρίζουν στα εργαστήρια των σχολείων προσφέροντας λύσεις ιδιαίτερα σε εργαστήρια Δημοτικών ή παλιά εργαστήρια Γυμνασίων & Λυκείων. Η υποστελέχωση της υπηρεσίας θα δημιουργήσει προβλήματα στη διδασκαλία του μαθήματος διότι είναι εργαστηριακό και όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχει ισχυρή απαίτηση για λειτουργικό εργαστήριο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:16 | Κουτσουρίδης Ιωάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων και η αντικατάστασή τους με τους ΣΕΕ πρόκειται να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα απ’ όσα σκοπεύει να λύσει. Ιδιαίτερα στον χώρο της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, όπου η μέχρι τώρα παρουσία των Σχολικών Συμβούλων στα σχολεία ήταν συνεχής με παιδαγωγικό, διδακτικό, επιμορφωτικό και καθοδηγητικό έργο, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
  Τα Δημοτικά σχολεία ιδιαίτερα έχουν ανάγκη τη συχνή και εκ του σύνεγγυς συνεργασία με τον Σχολικό τους Σύμβουλο. Συνεπώς ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να παραμείνει ο αριθμός και οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ως έχουν, να αυξηθεί ο αριθμός των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε έναν/μία ανά νομό και να υποστηριχθεί ουσιαστικά το έργο τους.

  Τέλος, ας ληφθεί υπόψη από το ΥΠΠΕΘ ότι πουθενά στην ΕΕ δεν υπάρχει rotation σε θέσεις στελεχών, πόσο μάλλον να κρίνεται ακατάλληλος κάποιος από το πόσες φορές επιλέχθηκε για να ασκήσει θητεία στελέχους και όχι από την ικανότητα να το ασκήσει με βάση την αξιολόγηση του έργου του.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:27 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Παραθέτω αυτούσιο απόσπασμα σχολίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

  «Προτείνουμε: Την κατάργηση των αργόμισθων στελεχών (Ο νέος νόμος πρέπει να θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, το σπάσιμο ισοβιότητας στελεχών εκπαίδευσης και κατάργηση των αργόμισθων στελεχών). Ειδικά οι σχολικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί εδώ και 15 χρόνια. Επρόκειτο για έναν απαρχαιωμένο θεσμό, ο οποίος δεν είχε τίποτα πλέον να προσφέρει στην Εκπαίδευση. Η φιγούρα του σχολικού συμβούλου είναι αντίθετη με τις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης. Οι σχολικοί σύμβουλοι αποτελούσαν και αποττελούν ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και δεν θα λείψουν σε κανέναν γιατί ήταν άφαντοι οι περισσότεροι. Καθόντουσαν στα σπίτια τους και έπαιρναν το μισθό τους χωρίς να εργάζονται. Ήταν αργόμισθοι οι περισσότεροι!
  Ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο δεν θα επιτρέψει να επαναληφθούν και στο μέλλον παρόμοια κρούσματα αργομισθίας. Για τους νέους συντονιστές ή να μην εφαρμοστεί αυτή η διάταξη ή θα πρέπει να έχουν ΩΡΑΡΙΟ που να ελέγχεται αυστηρά από το υπουργείο για να τηρείται! Το ίδιο και όλοι οι νέοι διευθυντές.
  Οι ΚΛΙΚΕΣ και οι ΣΥΤΕΧΝΙΕΣ ισοβίων και ασύδοτων «στελεχών» δεν έχουν καμιά θέση στην Ελληνική εκπαίδευση!
  Σας δηλώνουμε ότι υπάρχει επαιδευτικός στο σύλλογό μας με 40 χρόνια εκπαιδευτική διδακτική υπηρεσία στην Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση, με 7 βασικά πτυχία σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία και ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση της εκπαίδευσης, με συγγραφικό έργο 40 βιβλίων και με όρεξη και θέληση για προσφορά στην εκπαίδευση δεν επιλέγη όμως ποτέ ως διευτθυντής ή υποδιευθυντής σχολικής μονάδος ή προϊστάμενος τμήματος ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση στελέχους στην εκπαίδευση!
  Τα συγχαρητήριά μου στο Υπουργείο, που με τον νέο νόμο διαλύει μια για πάντα τις ΚΛΙΚΕΣ στην εκπαίδευση.»

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:43 | Αργυρόπουλος Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η δομή αυτή υποστηρίζει πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων της ΠΕ και της ΔΕ.
  Η περίπτωση του δικού μας σχολείου, είναι χαρακτηριστική. Επί μακρόν, από το Σεπτέμβρη του 2017, ως νέος διευθυντής, προσπαθούσα να φέρω τεχνικό στο σχολείο για αυτοψία εγκατάστασης ενσύρματου δικτύου στο σχολικό μας εργαστήριο Η/Υ, αλλά λόγω της απόστασης του σχολείου από την πρωτεύουσα του νομού, με τη χρήση διαφόρων προσχημάτων, κανένας τεχνικός από τους τέσσερις (4), που είχα ενοχλήσει σχετικά, δεν ερχόταν στο σχολείο. Ζήτησα να κοστολογήσουν το επιπρόσθετο κόστος, αλλά πάλι χρησιμοποιούσαν προσχήματα σχετικά με το διαθέσιμο χρόνο. Η λύση βρέθηκε με παρέμβαση του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καρδίτσας και η ανταπόκριση ήταν τόσο άμεση που, ειλικρινά, εξεπλάγην από την διάθεση και την ταχύτητα της εξυπηρέτησης.
  Με απλά λόγια, γνώριζα ότι μπορώ να προστρέξω στη δομή αυτή για εξ αποστάσεως παρεμβάσεις, αλλά η ολοκλήρωση του έργου που αφορούσε την επιτόπια παρουσία τεχνικού, νομίζω ότι όχι μόνο μου δίνει το δικαίωμα να εκθειάσω το έργο των ανθρώπων που τη στελεχώνουν, αλλά δείχνει ξεκάθαρα την ανάγκη ενίσχυσης αυτής της δομής και όχι της συρρίκνωσης της.

  Με εκτίμηση στο έργο της διαβούλευσης
  Αργυρόπουλος Παναγιώτης
  Διευθυντής του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης Καρδίτσας

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:40 | ΠΕ19
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το έργο των περισσοτέρων προς κατάργηση δομών είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
  Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί. Η βοήθεια που παρέχει ο σχολικός σύμβουλος στους εκπαιδευτικούς είναι αναντικατάστατη καθώς είναι πάντα εκεί για να τους ενημερώσει, να τους καθοδηγήσει, να τους επιμορφώσει, να τους βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων.
  Ή μήπως θεωρείτε ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν από μόνα τους τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί είναι μπαλάκι μεταξύ γενικής και επαγγελματικής, α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών, τα βιβλία, οι όροι φοίτησης, οι όροι εξετάσεων κ.λ.;
  Αν υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του θεσμού αυτά οφείλονται κυρίως στην ανάθεση πολλών σχολικών μονάδων σε ένα σύμβουλο (και ίσως στην εξαιρετική περίπτωση επιλογής μη ικανών στελεχών).
  Όσον αφορά τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, η κατάργησή τους είναι απλά απαράδεκτη. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στα περισσότερα σχολεία μπορεί και διδάσκεται το μάθημα της Πληροφορικής σε εργαστήρια και όχι στις αίθουσες οφείλεται ως επί το πλείστον στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ.
  Στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου πόσα άτομα ασχολούνται με τη συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και το στήσιμο νέων εφαρμογών; Κάντε μια αντιστοίχηση με το πλήθος των σχολείων σε μια Περιφερειακή Ενότητα, τα εργαστήρια αυτών και τις μετακινήσεις που απαιτούνται για επιδιορδώσεις.
  Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να ανταποκριθεί σε αυτά 1 μόνο άτομο το οποίο ταυτόχρονα θα ετοιμάζει και τις διάφορες εφαρμογές που χρειάζεται η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης; Και όλα αυτά την ώρα που υπάρχουν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στελέχωσης;
  Τέλος, τα ΚΕΔΔΥ είναι αναντικατάστατα καθώς στηρίζουν όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:59 | Θάνος Μ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η κατάργηση ενός θεσμού, όπως αυτού του σχολικού συμβούλου, αποτελεί μέγιστης σημασίας πολιτική πράξη με τεράστιες συνέπειες στην εκπαίδευση της χώρας μας. Συνεπώς, απαιτεί επιστημονική-παιδαγωγική τεκμηρίωση και στοιχειοθέτηση της αναγκαιότητάς της από ομάδα επιστημόνων-παιδαγωγών που θα έχει και τα ανάλογα χρονικά περιθώρια να δομήσει μεθοδικά, στοχευμένα και επιστημονικά την αντικατάστασή του από άλλη δομή έτσι, ώστε να «πείσει» την εκπαιδευτική κοινότητα για την ορθότητα του εγχειρήματος αυτού. Εκτιμώ ότι η επιχειρούμενη κατάργηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου αποτελεί μια ενέργεια που δεν πληροί τις ανωτέρω βασικές-λογικές προϋποθέσεις για την υλοποίησή της.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:36 | Eleni
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στις περισσότερες χώρες του κόσμου όπως στις ΗΠΑ, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο υπάρχουν δομές και υπηρεσίες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού που προσφέρουν στοχευόμενη βοήθεια στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να σχεδιάσουν το επαγγελματικό τους μέλλον. Αντιθέτως στην Ελλάδα με λύπη διαπιστώνουμε ότι οι δομές αυτές κλείνουν πρώτα αναστολή των ΓΡΑΣΥ μετά των ΓΡΑΣΕΠ. Επίσης στο οργανόγραμμα του Υπουργείου δεν υπάρχει τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την κατάργηση του ΑΤΕΠ και τώρα η κατάργηση των ΚΕΣΥΠ. Τα ΚΕΣΥΠ παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.
  Τα ΚΕΣΥΠ πρέπει να παραμείνουν στη σημερινή τους μορφή αλλά και να διευρυνθούν σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή σε όλη τη χώρα για παροχή των υπηρεσιών τους και σε ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις που δεν έχουν την οικονομική άνεση να απευθυνθούν σε ιδιωτικούς φορείς .

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:34 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων κακώς καταργείται. Αντιθέτως πρέπει να αναβαθμισθεί. Είναι αναγκαίο η αναβάθμιση του ανωτέρω θεσμού, διότι συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καλυτέρευση του εκπαιδευτικού συστήματος.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:14 | Ανδρέας Ζεργιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

  ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΝΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ή ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ.

  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΟΧΙ ΤΟΥΣ «ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ» ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΙΕΠ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

  ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΗΠΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.

  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΦΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΕΚ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ!!!

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:07 | Γερούση Ελένη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην τρίτη χρονιά της θητείας μου ως Διευθύντρια αυτό που κατηγορηματικά έχω να καταθέσω είναι ότι τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ προσφέρουν σημαντικό υποστηρικτικό έργο. Ενδεχόμενη κατάργησή τους θα προκαλέσει σοβαρή δυσλειτουργία στις σχολικές μονάδες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:30 | Φίλιππος Κουτσάκας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναρωτιέμαι σε τι και με ποιόν τρόπο η προτεινόμενη αλλαγή όσον αφορά στη λειτουργία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση…

  Αυτό που πρακτικά προτείνει το σχέδιο νόμου είναι ένας άνθρωπος να υποστηρίζει τεχνικά έναν ολόκληρο νομό που διαθέτει δεκάδες ή και εκατοντάδες εργαστήρια πληροφορικής (εξοπλισμένα συνήθως με απαρχαιωμένο εξοπλισμό)…

  Αν πραγματικά θέλετε να βελτιώσετε την λειτουργία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ τότε ενισχύστε και αναβαθμίστε με προσωπικό, τεχνογνωσία και εξοπλισμό τις υφιστάμενες δομές, διατηρώντας την αποκεντρωμένη τους μορφή…

  Παρακαλώ μελετήσετε τις προτάσεις των υπευθύνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ
  https://drive.google.com/file/d/0B9v00ImyD7XCSmhYTTIzLV9idWZTZllKUVBTczAyNTA3OHRN/view

  Ευχαριστώ

 • 26 Μαρτίου 2018, 08:04 | Στάθης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΔΔΥ χρειάζεται να αυξηθούν και όχι να μειωθούν…

 • 26 Μαρτίου 2018, 04:19 | Σταυρούλα Λαγού
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου πρέπει να διατηρηθεί και μάλιστα να μειωθεί ο αριθμός των σχολικών μονάδων των οποίων έχει την ευθύνη, γιατί τα προβλήματα στα σχολεία συνεχώς αυξάνονται και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και λύσης. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι υποστηρίζουν το σχολείο επιστημονικά και παιδαγωγικά. Στηρίζουν και καθοδηγούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, ενισχύοντας τη δυναμική της σχολικής μονάδας και την αποτελεσματικότητά της.Αν έχει γίνει κάποια επίσημη έρευνα-μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή μη των Σχολικών Συμβούλων, θα έπρεπε η εκπαιδευτική κοινότητα να έχει ενημερωθεί για τα πορίσματά της. Το έργο των Σχολικών Συμβούλων, όπως περιγράφεται στην ΥΑ ΦΕΚ 1340/2002 εξακολουθεί να κρίνεται χρήσιμο και αναγκαίο. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, που δουλεύουν στην τάξη και καλούνται να αντιμετωπίζουν καθημερινά τις δυσκολίες που προκύπτουν, πρέπει να ερωτηθούν εάν κρίνουν απαραίτητη τη διατήρηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου ή όχι. Η σχολική Μονάδα είναι ένας πολύπλοκος, ζωντανός οργανισμός, ο οποίος, όταν ασθενήσει, χρειάζεται άμεσα, σωστή διάγνωση και θεραπεία. Η όποια καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία, για την ύπαρξη του οργανισμού.

 • 26 Μαρτίου 2018, 03:06 | Πάνος Σ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ απασχολούν ανά νομό κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξη των σχολείων σε τεχνικό, επιστημονικό και επιμορφωτικό επίπεδο. Η στελέχωσή τους γίνεται κυρίως με εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20, που ούτως ή άλλως στις περισσότερες περιφέρειες πλεονάζουν, άρα το κράτος δεν επιβαρύνεται οικονομικά. Οι δομές αυτές έχουν ήδη περιορισμένο προσωπικό σε σχέση με τις απαιτούμενες ανάγκες των σχολείων.

  Οι νέες προτεινόμενες δομές πρόκειται να περιορίσουν ακόμα περισσότερο αυτό το προσωπικό, χωρίς μάλιστα να γίνεται λόγος για κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς για την υποστήριξη των εργαστηρίων Η/Υ, η οποία, δεδομένης της παλαιότητας των τελευταίων, καθίσταται ολοένα και πιο αυξημένη. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος της εν λόγω υποστήριξης μετατοπίζεται στα ίδια τα σχολεία, δηλαδή στο κράτος.

  Κοντολογίς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις υποβαθμίζουν την αναγκαία υποστήριξη, και προπαντός την τεχνική υποστήριξη, προς τα σχολεία, αυξάνουν τα πλεονάσματα εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 ανά νομό, ενώ παράλληλα αυξάνουν και το κόστος για το δημόσιο.

  Κρίμα!

 • 26 Μαρτίου 2018, 02:44 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΑΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. Ο θεσμός προέκυψε το 1982 από απαίτηση των εκπαιδευτικών. Τώρα καταργείται αυθαίρετα σε αντίδραση της εμπλοκής των σχολικών συμβούλων στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με το Π.Δ. 152/2013.
  Κατά την άποψη πολλών, αναμενόταν να είναι οι «κακοί» αξιολογητές … κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε γιατί επήλθε διακοπή της αξιολόγησης (στη φάση της αξιολόγησης των διευθυντών σχολικών μονάδων). Προφανώς κανείς από αυτούς δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να αποδεικνύονταν «καλοί» αξιολογητές…
  Στη συνέχεια οι σχολικοί σύμβουλοι, κατά δήλωση του υπουργού και πολλών σχολιαστών αυτού του Σ/Ν με τα μικρά τους ονόματα, δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό «περνάει» εύκολα στην κοινή γνώμη…
  Σε αντικατάσταση του «αποτυχημένου» θεσμού των Σχολικών Συμβούλων προτείνεται ο θεσμός των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι αρμοδιότητες του οποίου – πλην της συμβουλευτικής και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – είναι ακριβώς ίδιες με του Σχολικού Συμβούλου. Ούτε διοικητική υποστήριξη στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ., ούτε πρόβλεψη στέγασης, ούτε ελεγκτικός μηχανισμός… όπως στην πλειονότητα ήταν έως τώρα με τους σχολικούς συμβούλους. Ποιος κριτικά σκεπτόμενος θα δεχόταν ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου θα είναι «πιο εργατικοί» και «πιο ευσυνείδητοι» από τους Σχολικούς Συμβούλους μόνο και μόνο επειδή αλλάζουν όνομα ή επειδή θα αλλάξουν τα πρόσωπα;

 • 26 Μαρτίου 2018, 01:20 | Απ. Σεμένογλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταργούνται τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και αντικαθίστανται από έναν εκπαιδευτικό ανά Διεύθυνση. Υπολόγισε κανείς το πλήθος των σχολείων και των ΕΚ (με τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό τους) που θα εξυπηρετεί αυτός ο ΈΝΑΣ;
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Όχι στην κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 01:24 | Χρήστος Γκόβας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο εκπαιδευτικός της τάξης χρειάζεται να ξέρει ότι υπάρχει μια ενδιάμεση καθοδηγητική δομή, μεταξύ αυτού και του υπουργείου.
  Τώρα αν ο θεσμός του σχολικού συμβούλου αντικατασταθεί αποτελεσματικά και αξιοκρατικά από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του κάθε κλάδου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ, φαντάζομαι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:23 | ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ύστερα από αρκετά χρόνια διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νομίζω πως πέρα από αρκετούς φωτισμένους δασκάλους που είχα την τύχη να έχω στην Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, με καθόρισε στους παιδαγωγικούς και διδακτικούς ψηλαφισμούς μου η επαφή μου με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Α’ Αθήνας που είχα την τύχη να γνωρίσω στα πρώτα μου βήματα στην εκπαίδευση.Μου πρόσφεραν την επιμόρφωση, το παιδαγωγικό πλαίσιο, το παιδαγωγικό όραμα και τις διδακτικές τεχνικές για να συμπορευτώ με τους μαθητές μου όλα αυτά τα χρόνια σε μονοπάτια έρευνας, ανακάλυψης αλλά και συνεχούς διαλόγου με την κοινότητα.
  Θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό καθώς αυτή η συμπόρευση με τα γραφεία Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών προγραμμάτων και τους υπευθύνους τους, συνεχίζεται αμείωτη μέχρι και σήμερα με τον ίδιο ενθουσιασμό, σε ένα πλαίσιο που ξεφεύγει από οποιαδήποτε άλλη τυπική επιμόρφωση, αφού βασίζεται στην επιθυμία όλων των συμμετεχόντων να εμπλακούν και εμπλουτίζεται και ανατροφοδοτείται κάθε χρόνο από όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν.
  Τολμώ να πω πως στα χρόνια της τυπικής επιμόρφωσής μου στο πλαίσιο άλλων δομών, μεθοδολογικά τουλάχιστον ήμουν απόλυτα καλυμμένη από την επιμόρφωσή μου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από την αντίστοιχη διεύθυνση.
  Θα ήταν πραγματικά κρίμα να χαθεί όλη αυτή η γνώση και εμπειρία των υπευθύνων Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών προγραμμάτων και να μη διατηρηθούν τα αντίστοιχα γραφεία που πάντα αποτελούσαν έναν οικείο χώρο για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να τολμήσουν με ασφάλεια και απόλυτη επιστημονική κάλυψη και στήριξη τα προγράμματά τους.
  Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους μου στην κυρία Δημοπούλου και στην κυρία Κύρδη για το νόημα που έδωσαν όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαιδευτική μου πραγματικότητα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:27 | Κατερίνα Φ. (ΠΕ04.01)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ακυρώνει τον πολύτιμο άμεσο, επιστημονικό, καθοδηγητικό, παιδαγωγικό και υποστηρικτικό τους ρόλο προς εμάς τους εκπαιδευτικούς της πράξης. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι στηρίζουν άμεσα και έμπρακτα το πολυσχιδές έργο των εκπαιδευτικών και ο ρόλος τους πρέπει να αναβαθμιστεί και όχι να απαξιωθεί.
  Η παιδαγωγική καθοδήγηση που προσφέρουν είναι απαραίτητη και στις σχολικές μονάδες, που καλούνται να επιλύσουν σοβαρά και δυσεπίλυτα ζητήματα. Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει γνώση του πεδίου των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του και άμεση δια ζώσης επαφή με το γίγνεσθαι του διαφορετικού κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού πλαισίου του κάθε σχολείου.
  Αν πραγματικά η πολιτεία στοχεύει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και όχι μόνο στην αποτίμηση αυτού, τότε οφείλει να ενισχύσει το ρόλο των Σχολικών Συμβούλων. Μέσω των επιμορφωτικών συναντήσεων που διοργανώνουν τα στελέχη αυτά με τους εκπαιδευτικούς, τους βοηθούν ουσιαστικά να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, να εισάγουν ποικιλία καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, να εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμόζοντας σύγχρονες διερυνητικές εκπαιδευτικές πρακτικές, να αξιολογούν ακριβοδίκαια και με ποικιλία σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων τους μαθητές τους και να διαχειρίζονται τεκμηριωμένα όλη την πολυπλοκότητα που εισάγει η συνύπαρξη τους με το έμψυχο μαθητικό δυναμικό. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προσφέρουν υποστηρικτική ανατροφοδότηση, διαφορετικές οπτικές θέασης των πραγμάτων, προτείνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και αποτελούν πυλώνες στήριξης του πολυσύνθετου ρόλου των εκπαιδευτικών .

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:08 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  O Θεσμός των σχολικών συμβούλων είχε κλείσει τον κύκλο του από καιρό. Διότι θεσπίστηκε για να υπηρετεί ένα άλλο σχολείο, αυτό των δεκαετιών του 1980 και του 1990! Στις μέρες μας είχε καταστεί ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ για την εκπαίδευση.
  Οι σχολικοί σύμβουλοι ως στελέχη δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν πια. Χωρίς να έχουν αντικείμενο εδώ και χρόνια, και χωρίς να έχουν ωράριο, δρούσαν ανεξέλεγκτοι. Δεν προσέρχονταν στα γραφεία τους και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να διατηρήσουν τα προνόμια τους: υψηλό μισθό, δωρεάν ταξίδια, άσκηση εξουσίας προς τους συναδέλφους τους τους οποίους έβλεπαν ως κατώτερους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ξέρουν τί συμβαίνει με τους σχολικούς συμβούλους και συμφωνούν με την οριστική κατάργηση τους.
  Οι σχολικοί σύμβουλοι είχαν δημιουργήσει μια συντεχνία, μια ΚΛΙΚΑ, η οποία δρούσε παρασιτικά στο περιθώριο της εκπαίδευσης. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τους καταργούσαν γιατί ήθελαν να βολεύουν τα δικά τους παιδιά κάθε φορά σε θέσεις αργομισθίας, ως έπαθλο για τη συνεισφορά τους στο κόμμα.
  Τώρα που καταργείται αυτός ο άχρηστος θεσμός, αυτή η ΚΛΙΚΑ, αυτοί οι αργόμισθοι θα πρέπει να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις για να εργαστούν και να βγάζουν τίμια το ψωμί τους. Σε καιρούς κρίσης, είναι αδιανόητο το Κράτος να συντηρεί αργόμισθους που δεν πατάνε στα γραφεία τους.
  Η κατάργηση των σχολικών συμβούλων ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται τώρα, έστω και καθυστερημένα. Ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο θα εφαρμόσει άμεσα τον νόμο, χωρίς καθυστερήσεις, διότι τώρα όλοι οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους να διατηρήσουν τις αργόμισθες θέσεις τους στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
  Είναι κρίμα που κάποιοι άνθρωποι, αντί να εργάζονται τίμια, είναι αργόμισθοι και έχουν δημιουργήσει ΚΛΙΚΑ για να επιβιώνουν ως ΠΑΡΑΣΙΤΑ, αντί να θέτουν εαυτούς στην υπηρεσία του μαθητή.
  Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ των ανώνυμων εκπαιδευτικών αναμένει διακαώς την ψήφιση του νόμου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 00:54 | Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κώστα Κ.,

  Οι σχολικοί σύμβουλοι έχουν τελειώσει, γιατί ήταν αργόμισθοι και δεν προσέφεραν τίποτα στην εκπαίδευση. Να παρακαλάς να γίνουν πρόωρες εκλογές και να μην ψηφΙστεί ο νέος νόμος και να βγει η Ν.Δ.! Μέχρι τώρα ήσουν ανεξέλεγκτος χωρίς ωράριο και σε πλήρωναν τα κορόιδα! Αν δεν γίνουν εκλογές πριν το Καλοκαίρι, από το Φθινόπωρο σε βλέπω να ξυπνάς κάθε μέρα το πρωί και να πας για μάθημα στο σχολείο.
  Από το Φθινόπωρο, αργομισθία και αραλίκι ΤΕΛΟΣ.

  Με εκτίμηση.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:27 | ΚΑΡΑΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ (24 Μαρτίου 2018, 20:59 | Lazaridis Ioannis)

  «Τρεις παρατηρήσεις:
  α) Επιχειρείται να καταργηθεί ο θεσμός του Σ.Σ. χωρίς να αξιολογηθεί με οποιοδήποτε επιστημονικό τρόπο, το έργο που προσέφερε ο θεσμός συνολικά αυτά τα 35 χρόνια λειτουργίας του.
  β) Οι συντάκτες του Σχεδίου του Υπουργείου δίνουν παντού στα λόγια έμφαση στην αποκέντρωση, όμως με την κατάργηση των Σ.Σ. ανά Δ/νση Εκπ/σης και τη δημιουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), το σύστημα γίνεται πιο συγκεντρωτικό. Με τη μείωση του πλήθους των Σ.Σ. και τη συγκέντρωσή τους στην Περιφέρεια ή στην καλύτερη περίπτωση όπως στην Αττική σε ένα ΠΕΚEΣ/ ανά μία ή 2 Δ/νσεις δημιουργούνται τεράστια εμπόδια στην άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ανταπόκριση στα όποια αιτήματα των σχολείων π.χ. εμπόδια στις μετακινήσεις λόγω τεράστιων αποστάσεων, στην κατανομή περιφερειών υποστήριξης κλπ. Π.χ. Σχολείο στη Φραγκίστα Ευρυτανίας έχει πρόβλημα, πρέπει να επικοινωνήσει με το ΠΕΚΕΣ στη Λαμία, αυτοί να επικοινωνήσουν με το ΚΕΣΥ στο Καρπενήσι, αυτό να συσκεφτεί για να δουν ποιος θα πάει και πότε…..
  γ) Με τη δημιουργία της νέας δομής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου:….(Παρ. 4)», αναφέρεται: » 4. Αναπτύσσεται αλληλεπιδραστική (δυναμική) σχέση μεταξύ του σχολείου και των δομών υποστήριξης σε επίπεδο Περιφέρειας (ΠΕΚΕΣ) & σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ & ΚΕΑ), και οι εκπαιδευτικοί, αντί να απευθύνονται στον ένα και μοναδικό Σχολικό Σύμβουλο, αιτούνται υποστήριξης από τις διεπιστημονικές ομάδες που πλαισιώνουν τις εν λόγω δομές και εκείνες ανταποκρίνονται, προάγοντας παράλληλα τις αλλαγές και καινοτομίες που προβλέπονται από τον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.».
  Να ρωτήσουν πρώτα τα σχολεία εάν είναι ευχαριστημένα τώρα που απευθύνονται και αιτούνται υποστήριξης στον ένα και μοναδικό Σχολικό Σύμβουλο και αυτός στο 90% των περιπτώσεων ανταποκρίνεται άμεσα. Ο σοφός λαός μας λέει τη γνωστή παροιμία: » όπου λαλούν πολλοί κοκόροι….». Υπάρχουν και σήμερα διεπιστημονικές ομάδες π.χ. ΚΕΔΔΥ, ας ρωτήσουν τα σχολεία πόσο άμεσα ανταποκρίνονται τα ΚΕΔΔΥ όταν οι εκπαιδευτικοί αιτούνται υποστήριξης και κυρίως με επιτόπια επίσκεψη στο σχολείο για τη διαχείριση μίας κρίσης… Κάθε μέρα καλούμαστε οι Σ.Σ. να επισκεφτούμε τα σχολεία μας για τη διαχείριση μίας κρίσης (π.χ. προβληματική συμπεριφορά μαθητή, μαθησιακές δυσκολίες μαθητή, καταγγελίες γονέων, προστριβές γονέων-εκπ/κών, γονέων μεταξύ τους, εκπ/κών μεταξύ τους) και κρατούμε ισορροπίες με επιτυχία, δρομολογώντας διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων αυτά τα 35 χρόνια λειτουργίας του θεσμού χωρίς να φτάνει τίποτα στο Υπουργείο. Πιστεύουν στ’ αλήθεια στο Υπουργείο ότι μια διεπιστημονική ομάδα (με τα γνωστά επακόλουθα χαρακτηριστικά: έντονη γραφειοκρατία, μεταβίβαση ευθυνών, κωλυσιεργία ώσπου να ληφθεί απόφαση σε επείγοντα ζητήματα, αδυναμία επιτόπιας επίσκεψης και έρευνας πεδίου), θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα αιτήματα και τις ανάγκες των σχολείων; Αν φταίει κάτι για τη λειτουργία του θεσμού του Σ.Σ. κατά τη γνώμη μου, βασικό είναι ότι δυστυχώς οι περισσότεροι ξεκινήσαμε με μεγάλες προσδοκίες και οράματα, αλλά η ίδια η Πολιτεία διαχρονικά και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με παλινδρομήσεις, προχειρότητες, δήθεν μεταρρυθμίσεις, απαξίωσε τον θεσμό του Σ.Σ. που η ίδια ίδρυσε, ποτέ δεν τον στήριξε πραγματικά, αλλά αντιθέτως τον αποδομούσε σε κάθε ευκαιρία. Αν όντως πιστεύουν στο Υπουργείο ότι οι Σ.Σ. δεν εργάζονται, ας λάβουν ελεγκτικά μέτρα, είναι προτιμότερο αυτό παρά να πετούν συλλήβδην λάσπη στον ανεμιστήρα.»
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:21 | ΙΩΑΝΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Έτσι είναι Φυλιώ Γλάνια (25 Μαρτίου 2018, 22:17)!Αν είναι δυνατόν να μας στερήσουν την υποστήριξη του συμβούλου που τόσα χρόνια ήταν ο μόνος που ήταν δίπλα μας!Δεν ξαναέγινε τέτοια καταστροφή στην εκπαίδευση!Αυτό που επιχειρεί το Υπουργείο είναι αδιανόητο και θα έχει συνέπειες για τους ίδιους!

  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ!

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:15 | Εκπαιδευτικός Τάξης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων θα σημάνει ταυτόχρονα και το γκρέμισμα-εκμηδενισμό των όποιων θετικών στοιχείων (γιατί δεν είναι δυνατό να είναι όλα στραβά κι ανάποδα!!!) του θεσμού αυτού. Το πρωταρχικό – θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Έγινε κάποια επίσημη (από το ΥΠΠΕΘ) έρευνα-αποτίμηση! του θεσμού του σχολικού συμβούλου (έστω και με ανώνυμα ερωτηματολόγια) που να δικαιολογεί την κατάργησή του;
  Αν ναι, τότε γιατί δεν δημοσιοποιείτε ώστε να γνωρίζουμε όλοι την αναγκαιότητα της κατάργησης;
  Αν όχι, τότε ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα αυτής της κατάργησης;

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:19 | ΜΗΤΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με τη παρ. ζ για τις Αθλητικές Ακαδημίες:

  Αλλη μια φορά μετά την κατάργηση των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ επιχειρείται περίπου «ρατσιστικά» η στέρηση (ακόμη και της πρόβλεψης) της ευκαιρίας/πρόσβασης, για τους μαθητές/τριες που ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε Αθλητικά Σχολεία, αντίθετα με τους συμμαθητές/τριές τους με επιδόσσεις στα μαθήματα ή με καλλιτεχνικό και μουσικό ταλέντο που μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε Πρότυπα, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία ανά την Ελλάδα. Πρόκειται για ΔΙΑΚΡΙΣΗ εις βάρος της Αθλητικής Παιδείας. Η ένας τύπος σχολείου για όλα τα παιδιά ή ίσες ευκαιρίες και για τους μαθητές/τριες που ασχολούνται με τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

  Πρόταση: Να Ιδρυθούν Αθλητικά Σχολεία στις Περιφέρειες της χώρας.
  Σχετικά παραθέτω απόσπασμα επιστολής που στάλθηκε στις 22-4-2013 προς την τότε ηγεσία του Υπουργείου από Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 με προτάσεις:
  «…. προτείνουμε: 1. Τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου λειτουργίας της Αθλητικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα οδηγήσει στην ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων Αθλητικών Σχολείων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με πιστοποίηση δομών και στελεχών (διαδικασία ανάλογη του Νόμου 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» ) και με σκοπό την ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού με την απελευθέρωση και την καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών/τριών – αθλητών/τριών με συγκεκριμένα προγράμματα άθλησης. Παράλληλος στόχος των αθλητικών σχολείων θα είναι η καλλιέργεια της αθλητικής παιδείας:
   μέσω της σύνδεσης των σχολείων με το Ολυμπιακό Κίνημα
   μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή των προγραμμάτων της Ολυμπιακής Παιδείας και Καλλιπάτειρας και
   μέσω του θεσμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.»

  Απόσπασμα από σχόλιο συναδέλφου με το οποίο συμφωνώ και συντάσσομαι απόλυτα.