Άρθρο 14 – Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε τουλάχιστον έτη.
3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και καθοδηγούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 86 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:35 | Νάντια
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι πού σημαντικά για εμάς καθώς μας βοηθούν να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους υπολογιστές στο σχολείο μας και λειτουργούν υποστηρικτικά για εμάς.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:02 | Δημοτικό Σχολείο Καρσαμά
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναμφίβολα τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υποστηρίζουν τόσο τεχνικά τις σχολικές μονάδες όσο και επιμορφωτικά τους εκπαιδευτικούς. Οι υπεύθυνοι είναι πάντα διαθέσιμοι να μας κατευθύνουν για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που παρακωλύουν τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.
  Δυστυχώς η ανάγκη για κατάργηση κρίνεται από τους ιθύνοντες πολύ πιο σημαντική από την ανάγκη της αναβάθμισης τους και συνέχισης της προσφοράς τους και του έργου τους.
  Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους για τη συνεργασία τους και την άμεση ανταπόκριση τους σε κάθε αίτημα μου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:22 | Χρήστος Ρ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μόνο για το έτος 2009 για το νομό Αχαΐας, η εξοικονόμηση χρημάτων που προέκυψε από τη λειτουργία του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας, ήταν άνω των 500.000Ευρώ. Το ποσό αυτό είχε προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αιτημάτων που είχε λάβει το συγκεκριμένο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (τόσο για επιτόπιες επισκευές σε Σχολεία, όσο και σε εξοπλισμό προς επισκευή που ερχόταν στο χώρο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ) και τον τιμοκατάλογο που έχει αναρτήσει στο site της γνωστή Αλυσίδα Καταστημάτων Εμπορείας και Επισκευής Η/Υ, που κοστολογούσε κάθε μία από αυτές τις επισκευές…

  Τα συμπεράσματα δικά σας…

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:00 | νεκτάριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να καταργηθούν.
  Θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν ειδικά σε αποκεντρωμένο επίπεδο

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:35 | Φωτεινή Σαραντίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο θεσμός του ΚΕΠΛΗΝΕΤ πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί οπως προκύπτει από την μέχρι σήμερα πολυετή υποστήριξη του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου.
  Συγκεκριμένα η υποστήριξη προς το σχολείο μας επικεντρώθηκε στα παρακάτω:
  1. Εγκατάσταση λογισμικού (software)
  2. Εγκατάσταση διαφόρων ειδών λογισμικού και προγραμμάτων
  3. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σ΄ όλους του Η/Υ του σχολείου
  4. Συντήρηση Η/Υ
  5. Τεχνική υποστήριξη δικτύου και ίντερνετ
  6. Εγκατάσταση διαχωριστών και switch
  7. Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό του σχολείου
  8. Άμεση επιδιόρθωση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου μας
  Μετά ταύτα και σε συνδυασμό με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κρίνουμε ότι οι παραπάνω παροχές θα περιοριστούν σημαντικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της διδακτικής πράξης, καθότι σ΄όλες τις αίθουσες διδασκαλίας έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, βιντεοπροβολέας και ενσύρματο ίντερνετ), των εργαστηρίων πληροφορικής και της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:51 | Σπυριδάκης Κωνσταντίνος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  θεωρούμε άστοχο το σχολιασμό του Παναγιώτη http://www.opengov.gr/ypepth/?c=57767
  αφού δεν γνωρίζει την προσφορά του Υπ. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Μηνά Τσικριτσή
  τόσο στην λειτουργία του Θεσμού που ήταν απο τους πρώτους που τον οργάνωσαν και επιπλέον γνωρίζουμε ότι έθεσε τα ερωτήματα της δομής του
  ΚΕΠΛΗΝΕΤ στην συνάντηση που είχε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τον Υπ. κ. Γαβρόγλου, ακόμα γνωρίζουμε την επιστολή που έστειλε προσωπικά
  στον κ. Υπουργό για την διατήρηση του θεσμού των ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:23 | Παντελής Ρουμελιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο για τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι κατά την άποψή μου εντελώς άστοχες. Οδηγούν στην κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ παραγράφοντας το πολύ σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούν.
  Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόταση της ΠΕΚΑΠ :

  <a href= "http://www.pekap.gr/index.php/2015-11-17-23-28-54/2015-11-17-23-30-01/351-2018-03-26-07-50-58

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:32 | Αγοραστός Αθανάσιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ένας πληροφορικός για την υποστήριξη όλων των σχολικών μονάδων σε έναν νομό (με εξαίρεση τους νομούς όπου θα αποσπώνται ακόμη δύο). Μάλιστα. Όποιος το σκέφτηκε (ας υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί όντως να αποτελεί προϊόν σκέψης) δεν έχει ουδεμία ιδέα από την εικόνα που επικρατεί στα σχολεία της χώρας.

  Πριν μερικά χρόνια, το Υπουργείο κατήργησε την 3ωρη εβδομαδιαία συντήρηση των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικών διότι… προφανώς η συντήρηση πλέον γίνεται μόνη της.

  Στην Α’βάθμια ουδέποτε προβλέφθηκε η 3ωρη συντήρηση, διότι… η συντήρηση ΔΕΝ χρειάζεται.

  Τώρα, περιορίζεται ο αριθμός των τεχνικών υποστήριξης σε έναν για τα εκατοντάδες σχολεία ενός νομού, διότι… τι να την κάνεις τη συντήρηση; Όσοι θέλουν να προκόψουν ας πάνε να βρούνε χορηγίες από ιδιωτικές εταιρίες και να απευθυνθούν στην Αγία ιδιωτική Αγορά για να αγοράσουν καινούργια.

  Οι προτάσεις τέτοιου είδους, όπως οι παραπάνω, βλάπτουν σοβαρότατα τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα πολλαπλασιάζουν τις οικονομικές δαπάνες των σχολικών μονάδων. Αν μη τι άλλο, δείχνουν πλήρη άγνοια του τι γίνεται γύρω μας και συνάμα με πόσο τσαπατσούλικο και απλουστευτικό τρόπο προσεγγίζουν και προτείνουν λύσεις οι συγγραφής τέτοιων προτάσεων.

  Κρίμα.

  Ας γράφουν καλύτερα λοιπόν τέτοιες προτάσεις όσοι είναι σκεπτόμενοι, υπέρ της δημόσιας εκπαίδευσης και κυρίως… σχετικοί με τον τομέα.

  Μια μικρή αναδρομή στα στατιστικά στοιχεία του έργου των ΚΕΠΛΗΝΕΤ ανά νομό, μια στοιχειώδεις έρευνα (την οποία δε φαίνεται να έχει εκπονήσει κανείς πριν γράψει τις παραπάνω προτάσεις που κατατίθενται για διαβούλευση) και μια γνωστοποίηση της κατάστασης του τι συμβαίνει γύρω μας (στα σχολεία) θα σας πείσει πόσο κακή ιδέα είναι όσα γράφετε.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:05 | Παρθένα Μαργέλη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το θεωρώ έγκλημα να καταργηθεί το ΚΕΠΛΗΝΕΤ! Η προσφορά τους στην εκμάθηση αμέτρητων διαδικτυακών εργαλείων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με πρωτότυπο, διασκεδαστικό, ενδιαφέρον και ελκυστικό τρόπο, είναι τόσο σημαντική που δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις! Ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει συμμετέχει σε οποιαδήποτε στιγμή σε κάποιο σεμινάριο, αδιαμφισβήτητα ΕΜΑΘΕ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ πράγματα που από μόνος του δεν θα μπορούσε ποτέ!
  Επίσης ο τρόπος που πραγματοποιείται το κάθε σεμινάριο (εβδομαδιαίες ασκήσεις -έτσι ώστε να υπάρχει και η επιθυμητή τριβή- με αρκετό διαθέσιμο χρόνο να ετοιμαστούν από τους συμμετέχοντες / ελεύθερη επιλογή προσέλευσης στον επιμορφωτικό χώρο ανάλογα και σύμφωνα πάντα με τις λοιπές υποχρεώσεις που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός / πλατφόρμα υποστήριξης / δυνατότητα επικοινωνίας με τους επιμορφωτές) επιτρέπει και εξασφαλίζει ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:46 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ επιτελούν σημαντικό ρόλο στην τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων πληροφορικής. Η κατάργησή τους θα επιφέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων. Όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθούν, αλλά αντίθετα είναι επείγον να στελεχωθούν από περισσότερα μέλη.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:07 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΓΓΙΔΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Tα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υποστηρίζουν τόσο τεχνικά τις σχολικές μονάδες όσο και επιμορφωτικά τους εκπαιδευτικούς.Η κατάργηση τους θα αφήσει τα σχολεία χωρίς τεχνική υποστήριξη και με τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές οι εκπ/κοί δεν θα μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.Θα έπρεπε να μιλούν για στελέχωση και αναβάθμιση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και όχι για κατάργηση.
  οι σχολικές μονάδες εξοικονομούν χρήματα, γιατί δεν αναγκάζονται
  να προσφεύγουν σε ιδιώτες για συντηρήσεις επισκευές Η.Υ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:35 | Μηνάς Τσικριτσής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αγαπητέ Παναγιώτη http://www.opengov.gr/ypepth/?c=57767 συνήθως σε ανώνυμους σχολιασμούς δεν απαντώ από δεοντολογία (δεν είναι δυνατό να απαντώ, σε δεκάδες εκπομπές που έχω κάνει και ευρίσκονται στο YouTube που αναδεικνύουν την έρευνα μου στην εποχή του Χαλκού) αλλά εσύ είσαι εξαίρεση αφού φαίνεται ότι είσαι ΠΕ19.
  Είμαι λοιπόν υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν.Ηρακλείου, από την θεσμοθέτηση του από το 1992 και υπευθ. Πληροφορικής από την εποχή που διορίστηκα στην Αλεξανδρούπολη το 1988. Ιστορικά σου αναφέρω Είμαι από την ομάδα που σχεδιάσαμε τον Θεσμό των ΠΛΗΝΕΤ, για τον οποίο αναφέρεσαι. Λόγω εμπειρίας στον θεσμό πριν 7 μέρες έστειλα επιστολή στο Υπουργό κ.Γαβρόγλου με τις απόψεις μου στον θεσμό διότι σε λίγες μέρες αποχωρώ μετά 36 χρόνια προσφοράς στην πληροφορική και τον Πολιτισμό στην Εκπ/ση.
  Στην θέση αυτή, παρακολουθώ και συντονίζω την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού των Η/Υ 496 σχολικών μονάδων που υπάγονται στη διοικητική μου περιφέρεια. Ειδικότερα καταρτίζω το πρόγραμμα δράσης του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηρακλείου κάθε χρόνο από το 1992, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Δ/νση ΣΕΠΕΔ, το οποίο υλοποιείται και σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Υπεύθυνους. Συντονίζω τις επισκέψεις των Τεχνικών Υπευθύνων στις εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες σε εβδομαδιαία βάση. Τηρώ ηλεκτρονικό αρχείο επισκέψεων Τεχνικών Υπευθύνων του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., το οποίο ενημερώνεται και υποστηρίζω γραμματειακά το κέντρο.
  Φροντίζω για την δημιουργία αποθεματικού υλικού εξοπλισμού Η/Υ από άλλους φορείς με σκοπό την αναβάθμιση τους και επαναχρησιμοποίηση τους από τις σχολικές μονάδες και διοικητικές υπηρεσίες της Δευτεροβάθμιας και άλλες όπως από την Α Οικονομική Εφορία Ηρακλείου.
  Δεν θεωρώ σκόπιμο να σου αναφέρω άλλα όπως ότι ακόμα έχω στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ χρήματα από θεματικά ημερολόγια που έφτιαχνα πριν 10 χρόνια και τα πουλούσα για τις ανάγκες του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηρακλείου, όταν δεν υπήρξε ποτέ χρηματοδότηση από την πολιτεία για να στηρίξει τον θεσμό. Ωστόσο για να δουλεύει όπως αναφέρεις το τμήμα καλά με του τεχνικούς του κάτι θα σημαίνει κάνει και ο Υπευθ. Για να έχουν αγαστή συνεργασία.
  Τώρα σε σχέση με το επίπεδο σου και την προσωπική επίθεση για ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΔΕΣ θα σου πρότεινα να διαβάσεις και κανένα βιβλίο πέρα από πληροφορική; Μπας και καταλάβεις την έννοια της Δια-θεαματικότητας και μπορείς να καταλάβεις την διασύνδεσης Πληροφορικής και Πολιτισμού. Για τον Δίσκο της Φαιστού που αναφέρεσαι δεν είναι το αντικείμενο μου όπως γράφεις αλλά η αρχαία Τεχνολογία όπως δημοσιεύσεις μου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με την ευκαιρία αυτή σου αναφέρω την ανάδειξη του πρώτου Μινωικού Υπολογιστή του Παλαικάστου 1800 π.Χ, τους Υπολογιστές κύησης στα Κυκλαδικά Τηγανόσχημα και πολλά άλλα.. Τελευταία έρευνα για τον χρυσό δίσκο του Μούρντορφ όπου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έγινε δεκτό άρθρο μου, στο αρχαιολογικού περιοδικού της Κάτω Σαξονίας «Zeitschrift fur niedersachsische Archeologie – Die Kunde» τομ. 67/2016.
  http://dev.pagenews.gr/109166/i-arxaioastronomiki-ermineia-gia-ton-xryso-disko-toy-moyrntorf
  Πάντως να είσαι καλά που μου έδωσες την δυνατότητα απαντώντας σε εσένα να αποχαιρετήσω όλους τους συναδέλφους υπ. ΠΛΗΝΕΤ γιατί 1 Απριλίου υποβάλω αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:36 | Nηπιαγωγείο Νέας Κερασούντας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρόκειται για μια υπηρεσία, στελεχωμένη με άξιους και πλήρως καταρτισμένους τεχνικούς,πρόθυμους να υποστηρίξουν τεχνικά τα σχολεία και τους συναδέλφους κάθε φορά που προκύπτει πρόβλημα.Για τούτο θα θέλαμε τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ να υποστηριχθούν για να εξακολουθήσουν να λειτουργούν όπως και πριν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:27 | Αργυρόπουλος Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η δομή αυτή υποστηρίζει πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων της ΠΕ και της ΔΕ.
  Η περίπτωση του δικού μας σχολείου, είναι χαρακτηριστική. Επί μακρόν, από το Σεπτέμβρη του 2017, ως νέος διευθυντής, προσπαθούσα να φέρω τεχνικό στο σχολείο για αυτοψία εγκατάστασης ενσύρματου δικτύου στο σχολικό μας εργαστήριο Η/Υ, αλλά λόγω της απόστασης του σχολείου από την πρωτεύουσα του νομού, με τη χρήση διαφόρων προσχημάτων, κανένας τεχνικός από τους τέσσερις (4), που είχα ενοχλήσει σχετικά, δεν ερχόταν στο σχολείο. Ζήτησα να κοστολογήσουν το επιπρόσθετο κόστος, αλλά πάλι χρησιμοποιούσαν προσχήματα σχετικά με το διαθέσιμο χρόνο. Η λύση βρέθηκε με παρέμβαση του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καρδίτσας και η ανταπόκριση ήταν τόσο άμεση που, ειλικρινά, εξεπλάγην από την διάθεση και την ταχύτητα της εξυπηρέτησης.
  Με απλά λόγια, γνώριζα ότι μπορώ να προστρέξω στη δομή αυτή για εξ αποστάσεως παρεμβάσεις, αλλά η ολοκλήρωση του έργου που αφορούσε την επιτόπια παρουσία τεχνικού, νομίζω ότι όχι μόνο μου δίνει το δικαίωμα να εκθειάσω το έργο των ανθρώπων που τη στελεχώνουν, αλλά δείχνει ξεκάθαρα την ανάγκη ενίσχυσης αυτής της δομής και όχι της συρρίκνωσης της.

  Με εκτίμηση στο έργο της διαβούλευσης
  Αργυρόπουλος Παναγιώτης
  Διευθυντής του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης Καρδίτσας

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:01 | Γεωργιάδου Γεωργία 6ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαϊδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ενας υπεύθυνος για την πρωτοβάθμια σε ολόκληρο το νομό;
  Κάντε τη διαίρεση με τον αριθμό των σχολείων. Παροχή υπηρεσιών τριτο κοσμικού επιπέδου, την ώρα που στις προηγμένες ευρωπαικές χώρες τα παιδιά κάνουν μάθημα μέσω tablet h laptop. Αυτήν την παιδεία οραματιζόμαστε για το μέλλον;
  Για οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνολογικής φύσης προκύπτει τα σχολεία θα πρέπει να καλούμε ιδιώτες ή θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε ημιμαθείς φίλους και συγγενείς.
  Και με τη διασφάλιση των δεδομένων των σχολείων τι γίνεται;
  Με ποιους πόρουςτα σχολεία θα λαμβάνουν βοήθεια έχετε σκεφτεί; Ήδη δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε τους υπάρχοντες λογαριασμούς.
  Αναβάθμιση κι όχι υποβάθμιση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Στήριξη κι όχι κατάργηση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:09 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι άδικο να καταργηθεί ένας θεσμός όπως του ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Οι υπεύθυνοι του ΚΕΠΛΗΝΕΤ μέχρι και σήμερα υπήρξαν συνεργάσιμοι, υπομονετικοί με την άγνοια μας ή τα λάθη μας και πολύ εξυπηρετικοί.
  Ανταποκρινόταν και επίλυαν άμεσα τα όποια προβλήματα είτε τηλεφωνικά ή με επίσκεψη στο γραφείο τους.
  Η πολυετής υποστήριξη προς το σχολείου μας αφορούσε

  1. Εγκατάσταση διαφόρων ειδών λογισμικού και προγραμμάτων
  2. Συντήρηση Η/Υ, αποκατάσταση δυσλειτουργιών, format, επιδιόρθωση εκτυπωτή
  3. Τεχνική υποστήριξη δικτύου και ίντερνετ
  4. Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό του σχολείου
  5. Άμεση επιδιόρθωση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου μας.
  Οι παραπάνω παροχές αν παρέχονταν από ιδιώτες θα επιβάρυναν
  Α) οικονομικά το σχολείου
  Β) την ομαλή διοικητική λειτουργίας του (mail,έκδοση βεβαιώσεων, κτλ)
  Γ) Σπατάλη χρόνου

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:28 | Γιάννης Σιάχος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Από τα μέχρι στιγμής σχόλια είναι προφανής η αγωνία σχολείων και εκπαιδευτικών να μην καταργηθούν τα Κε.Πλη.Νε.Τ. τόσο για λόγους τεχνικής όσο και για λόγους εκπαιδευτικής υποστήριξης.

  Παραθέτω μόνο τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης του Κε.Πλη.Νε.Τ. Αιτ/νίας για τα 3 χρόνια στα οποία είμαι υπεύθυνος και αφορούν μόνο ένα κλάσμα των εργασιών μας. Τα στοιχεία προέρχονται από το σύστημα helpdesk του ΠΣΔ στο οποίο καταγράφονται εργασίες που έχουν χρόνο επίλυσης > 30′ (δεν περιλαμβάνουν δηλ. τα δεκάδες τηλέφωνα που δεχόμαστε καθημερινά για μικροπροβλήματα).

  Για να έχει κάποιος τη συνολική εικόνα, αναφέρω ότι υπάρχουν 303 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας & 83 μονάδες δευτεροβάθμιας, σε ένα νομό με πολλά αστικά κέντρα και μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ τους.

  2015-2016 (εργασίες)
  350 Απομακρυσμένης Υποστήριξης ή 9,46/εβδομάδα
  134 Επιτόπιας Υποστήριξης (Επισκέψεις σε σχολεία) ή 3,62/εβδομάδα
  59 Επισκευών Η/Υ στα γραφεία του Κε.Πλη.Νε.Τ. ή 1,59/εβδομάδα

  2016-2017 (εργασίες)
  444 Απομακρυσμένης Υποστήριξης ή 12/εβδομάδα
  213 Επιτόπιας Υποστήριξης (Επισκέψεις σε σχολεία) ή 5,76/εβδομάδα
  126 Επισκευών Η/Υ στα γραφεία του Κε.Πλη.Νε.Τ. ή 3,41/εβδομάδα

  2017-2018 (εργασίεςέως 15/03/2018)
  256 Απομακρυσμένης Υποστήριξης ή 10,67/εβδομάδα
  94 Επιτόπιας Υποστήριξης (Επισκέψεις σε σχολεία) ή 3,92/εβδομάδα
  74 Επισκευών Η/Υ στα γραφεία του Κε.Πλη.Νε.Τ. ή 3,08/εβδομάδα

  Εκτός αυτών συμμετείχαμε σε επιμορφωτικές συναντήσεις συναδέλφων, Φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, μαθητικούς διαγωνισμούς (ρομποτικής, διαστημικής κτλ), υλοποιήσαμε μαθήματα ρομποτικής και ασφάλειας στο διαδίκτυο σε μαθητές σε δημοτικά, γυμνάσια, ΓΕΛ, μαθήματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων και δικτύων και θεμάτων ΤΠΕ σε ΕΠΑΛ κτλ. (αυτά δεν είναι διδακτική;)
  Για να μην αναφέρω τις προσπάθειες προώθησης ΕΛ/ΛΑΚ λύσεων που μηδένισαν τα κόστη προμήθειας αδειών λογισμικού, ενώ δημιουργήθηκαν καινούρια εργαστήρια με ελάχιστο κόστος αξιοποιώντας τις λύσεις του LTSP.

  Δημιουργήσαμε 20 νέα εργαστήρια στα δημοτικά που ξαφνικά έπρεπε λόγω μετατροπής τους σε ΕΑΕΠ να διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής αλλά ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκαν για αυτό. Μιλάμε για μετατροπή αιθουσών διδασκαλίας ή αποθηκών σε εργαστήρια.

  Συνδέσαμε 25 σχολεία στα δίκτυα μητροπολιτικών ινών για να έχουν αυξημένες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Μιλάμε για δίκτυα οπτικών ινών που κατασκευάστηκαν αλλά κανένας δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τους και ρήμαζαν αναξιοποίητα. Πήραμε το ρίσκο να τα ενεργοποιήσουμε μόνοι μας, σε συνεννόηση με το ΠΣΔ.

  Συνεργαζόμαστε αρμονικά με το ΠΣΔ και ουσιαστικά αποτελούμε και μια κατανεμημένη δομή υποστήριξης για τις υπηρεσίες του ΠΣΔ στα σχολεία.

  Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν από έναν άνθρωπο;
  Και μάλιστα χωρίς να έχει προϋπηρεσία σε Κε.Πλη.Νε.Τ.;
  Με μόνο προσόν την 5ετή υπηρεσία σε σχολεία;
  Δηλαδή όλοι εμείς που δουλεύουμε χρόνια στα Κε.Πλη.Νε.Τ. είμαστε άχρηστοι;
  Γιατί δεν γίνεται μία αξιολόγηση, δεδομένου ότι τα στοιχεία υπάρχουν;
  Γιατί δεν γίνεται ένα ερωτηματολόγιο προς τα σχολεία;
  Γιατί δεν αναφέρονται οι λόγοι κατάργησης;
  Και η διδακτική που προβλέπονταν για τα Κε.Πλη.Νε.Τ. από το 2012 γιατί τώρα παραλείπεται;
  Έχει υπολογίσει κανείς μόνο τι σημαίνει αυτή η κατάργηση σε κόστη για τα ίδια τα σχολεία;

  Βέβαια η υποβάθμιση ξεκίνησε με την κατάργηση του 3ωρου των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων, συνεχίστηκε με την παύση χρηματοδότησης του ανώτερου επιπέδου τεχνικής υποστήριξης (δράση Τεχνικής Υποστήριξης ΙΤΥΕ/ΠΣΔ) που υποστήριζε τις λύσεις Ubuntu LTSP, sch-scripts, Επόπτης και αύξησε το χρόνο ζωής των εργαστηρίων, τη μη συνέχιση των ΕΣΠΑ προγραμμάτων του ΠΣΔ (ξαφνικά όλη η υποστήριξη πανελλαδικά από τους φορείς ΑΕΙ/ΤΕΙ μεταφέρθηκε σε 5 άτομα στο ΙΤΥΕ στην Πάτρα), ακολούθως καταργήθηκε το τμήμα της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ που ήταν αρμόδιο διοικητικά για τα Κε.Πλη.Νε.Τ. (πχ συγκέντρωνε τις ετήσιες αναφορές και ενημέρωνε την ηγεσία του υπουργείου) και αντικαταστάθηκε από ένα αυτοτελές γραφείο χωρίς προσωπικό (οι ετήσιες αναφορές μας πέρυσι που κατέληξαν;) και φτάσαμε στην κατάργηση και των Κε.Πλη.Νε.Τ.
  Αυτή η υποβάθμιση είναι το μόνο πράγμα που γίνεται με συνέπεια τελικά :)

  Ελπίζω πως την τελευταία στιγμή θα αλλάξει το νομοσχέδιο ώστε να ενδυναμωθούν τα Κε.Πλη.Νε.Τ. και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:05 | ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΑ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:50 | Βασίλειος Τσακιρίδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υποστηρίζουν τόσο τεχνικά τις σχολικές μονάδες και τα εργαστήρια πληροφορικής και γενικά τις μονάδες από όλες τις απόψεις. Οι υπεύθυνοι και οι τεχνικοί είναι πάντα διαθέσιμοι να μας κατευθύνουν για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που παρακωλύουν τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου. Είναι κομμάτι της εκπαίδευσης τόσα χρόνια έχουν επανδρώσει τις σχολικές μονάδες με τα πιο σύγχρονα μέσα είναι πάντα δίπλα μας με βροχές και καταιγίδες όταν δημιουργούνται προβλήματα λόγω καιρού και γίνεται αποκατάσταση. Είναι χρήσιμο να συνεχίσουν να λειτορυργούν και να μας υποστηρίζουν.
  Με εκτίμηση
  Βασίλης Τσακιρίδης

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:41 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η υποστήριξη του πληνετ Ξάνθης προς το σχολείο μας, καθώς και οι υπηρεσίες που μας προσέφερε, ήταν απαραίτητες και καθοριστικές για την ομαλή λειτουργία κυρίως του διοικητικού έργου μας. Η κατάργησή του θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο καθότι είμαστε 2/θέσιο σχολείο και οι γνώσεις μας για τα ηλεκτρονικά μέσα δεν αρκούν σε πολλά από τα προβλήματα που ανακύπτουν. Η ταχεία ανταπόκριση και η άμεση συνεργασία καθιστούν για εμάς το πληνετ εκ των ων ουκ ανευ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:38 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ – Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Σ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μέσα στις τόσες ευθύνες και την τρέλα των Διευθυντών, η βοήθεια του επιστημονικού προσωπικού του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, είναι όχι μόνο πολύτιμη, αλλά και σωτήρια. Θα έπρεπε δε, να στελεχωθεί, με περισσότερους εξειδικευμένους επιστήμονες, για να μειωθεί, αφ’ ενός ο φόρτος εργασίας των ανθρώπων που ήδη υπηρετούν στο ΚΕΠΛΗΤΕΤ, αφ’ ετέρου, ο χρόνος αναμονής των σχολείων, για τον παραπάνω αναφερόμενο λόγο. Επομένως η λειτουργία τους και η αναβάθμισή τους, με επιπλέον προσωπικό είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:14 | Αναστασία Παμπουχίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κατα την γνώμη μου είναι αδύνατον να καλυφθουν οι ανάγκες για στήριξη ενός νομού με ένα μόνο άτομο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντικη υποβάθμιση των παρεχομενων υπηρεσιών.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:15 | Θεώνη Μαυροματίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ως δομή της εκπαίδευσης, συμβάλλουν αποτελεσματικά τόσο στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και στην τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων.
  Ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός των σχολείων, η έλλειψη πόρων για προμήθεια νέου εξοπλισμού δυσκολεύουν πολύ τον εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στο διδακτικό του καθήκον και υποβαθμίζουν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Χωρίς την στήριξη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ η διδασκαλία των μαθημάτων με τη χρήση των ΤΠΕ σίγουρα θα ήταν δυσκολότερη. Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα μπορούσαν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν ακόμη αποτελεσματικότερα καινοτόμες δράσεις όπως η δημιουργία εργαστηρίων ρομποτικής κ.α.
  Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσουμε στην ποιοτική αναβάθμιση της συγκεκριμένης δομής και όχι στην κατάργηση της.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:52 | ΤΣΟΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι ο θεσμός του ΚΕΠΛΗΝΕΤ επιβάλλεται να υπάρχει και να υποστηρίζεται, γιατί
  1. εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των σχολικών μονάδων
  2. εξυπηρετεί τη λειτουργία των εργαστηρίων
  3. οι σχολικές μονάδες εξοικονομούν χρήματα, γιατί δεν αναγκάζονται
  να προσφεύγουν σε ιδιώτες για συντηρήσεις επισκευές Η.Υ. και υποστήριξη διαφόρων προγραμμάτων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:35 | Κατερίνα Δάρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το παρελθόν των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχει αποδείξει πόσο πολύτιμη έχει υπάρξει η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ότι αφορά στην οργάνωση και συντονισμό σεμιναρίων ή διαγωνισμών Πληροφορικής, στην παροχή βοήθειας στο έργο των καθηγητών Πληροφορικής, στην συντήρηση των εργαστηρίων Πληροφορικής, στην μηχανοργάνωση των κατα τόπους Δ/νσεων Εκπ/σης. Έμπειροι τεχνικοί που πολλές φορές αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ιδία μέσα και πόρους, διανύοντας όχι λίγες φορές αρκετά χιλιόμετρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την όσο δυνατόν εύρυθμη λειτουργία απαρχαιωμένων εργαστηρίων.
  Πρόοδος και μεταρρύθμιση θα αποτελούσε η ενίσχυση των ομάδων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με ακόμα πιο πολλά άτομα και υλικοτεχνική υποδομή, ενισχύοντας την καταλυτική τους συμβολή στην εκπαίδευση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:32 | Παναγιώτου Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με το Σχέδιο νόμου με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, θεωρώ ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση καθώς καταργεί δομές που έχουν προσφέρει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, μετά λύπης διαπιστώνω ότι με το νομοσχέδιο προωθείται η ουσιαστική κατάργηση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ενός από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς που εδώ και χρόνια, επιμορφωτικά αλλά και τεχνικά, υποστήριζε τους εκπαιδευτικούς αλλά και τις σχολικές και διοικητικές μονάδες, πάνω σε θέματα Πληροφορικής και Εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.

  Μετά την κατάργηση της τρίωρης εργαστηριακής απασχόλησης των υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ), το υπουργείο με την κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ουσιαστικά καταργεί και την τεχνική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες. Ο θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όχι μόνο δεν ήταν και δεν είναι επιζήμιος για το κράτος και την εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως γλύτωνε θεωρητικά κατά μέσο όρο περισσότερα από 1000€ ετησίως για κάθε σχολική μονάδα και κάθε διοικητική μονάδα. Αυτό το επιτύγχαναν όλα αυτά τα χρόνια υλοποιώντας άμεσα και χωρίς κόστος, τεχνικές βλάβες, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις εξοπλισμού (εργαστήρια πληροφορικής, εκτυπωτές, σαρωτές, διαδραστικούς πίνακες κ.α.) καθώς και δικτυακή και διαδικτυακή αναβάθμιση αυτών (συνδέσεις σχολείων σε ευζωνικά δίκτυα και δίκτυα οπτικών ινών). Ουσιαστικός είναι και ο ρόλος τους όσον αφορά τον τομέα των δωρεάν εκπαιδεύσεων και των επιτόπιων ή εξ’ αποστάσεως επιμορφώσεων που παρείχαν και παρέχουν, είτε σαν ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους και υπευθύνους δομών εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη, ανοιχτό λογισμικό και LTSP, εργαλεία WEB2, εκπαίδευση με τη χρήση διαδραστικών πινάκων, E-TWINNING, σχολικός εκφοβισμός κ.α.) αναβαθμίζοντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

  Θεωρώ λανθασμένη την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του θεσμού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και πιστεύω ότι αντιθέτως πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμισή τους και προτείνω τη συνέχιση λειτουργίας τους με επαρκή στελέχωση. Δηλαδή με έναν υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και ένα τεχνικό υπεύθυνο ανά 30 σχολικές μονάδες, που να αποτελεί ραχοκοκαλιά υποστήριξης με διττό χαρακτήρα (τεχνικό και επιμορφωτικό), σε οργανωτικό επίπεδο αντίστοιχο του Κ.Ε.Α. και ΚΕ.Σ.Υ. στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, που να υπάγεται στην ευρύτερη δομή των ΠΕ.ΚΕ.Σ.

  Προσυπογράφοντας την ανακοίνωση της Π.Ε.ΚΑ.Π.
  http://www.pekap.gr/index.php/2015-11-17-23-28-54/2015-11-17-23-30-01/351-2018-03-26-07-50-58

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:53 | EΛΕΝΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ επιτελούσαν όλα αυτά τα χρόνια άρτια το έργο τους. Η ανταπόκριση τους ήταν πάντοτε άμεση και αποτελεσματική σε κάθε θέμα που ανέκυπτε σχετικό με τους υπολογιστές των σχολικών μας μονάδων.

  Θεωρώ πως η κατάργηση τους, θα δημιουργήσει πολλά ζητήματα που θα δυσχεράνουν το έργο μας, μιας και η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι καθημερινή και ο εξοπλισμός συχνά παρουσιάζει βλάβες/προβλήματα (άλλωστε τα μηχανήματα δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας). Παράλληλα, είναι άδικο για τους επιστήμονες της πληροφορικής, που στελέχωσαν άξια τον θεσμό και συντελούσαν όλα αυτά τα χρόνια για εύρυθμη λειτουργεία των σχολείων μας.

  Ελπίζω πως η κατάργηση δε θα υλοποιηθεί τελικά.

  Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς για την πολύχρονη συνεισφορά τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:03 | Τάσος Πουλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η εν λόγω Υπηρεσία είναι η μοναδική που ειναι επανδρωμένη με αξιομαχο και αξιόλογο προσωπικό, που με τις κατάλληλες γνώσεις του βοηθάει αγόγγυστα όλα τα σχολεία της ακτινας δράσης του. Συνεπώς ηθικά αλλά και ρεαλιστικά είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και να ενισχυθουν κιόλας!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:55 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣ .ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν πρέπει να καταργηθούν ΤΑ ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Δεν πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που προσφέρουν υπηρεσία στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Απεναντίας να στελεχωθούν περαιτέρω με εξειδικευμένα άτομα. Με μεγάλη προθυμία βοηθούν και λύνουν κάθε είδους πρόβλημα που παρουσιάζεται στα σχολεία, ιδιαίτερα δε σε σχολεία που διαθέτουν παλιά συστήματα Υ/Η

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:51 | Θεανώ Μαλούτα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ αποτελούν έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς. Με λύπη μου διαβάζω ότι αντί να αναβαθμίζονται και να ενισχύονται, καταργούνται. H κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ σηματοδοτεί το τέλος της τεχνικής στήριξης για τα σχολεία και όχι μόνο .

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:21 | Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. φορείς τεχνογνωσίας στην διάδοση των Ανοιχτών Τεχνολογιών

  Το Υπουργείο Παιδείας και η ΕΕΛ/ΛΑΚ το 2016 υπέγραψαν συμφωνία για από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας στο χώρο της παιδείας και μεταξύ άλλων:
  • τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας.
  • τη συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών σε θέματα ανοιχτού περιεχομένου, λογισμικού, δεδομένων και τεχνολογιών..
  • την ένταξη στην εκπαίδευση της χρήσης και του εμπλουτισμού ανοιχτού περιεχομένου (π.χ. Wikipedia, OpenStreetMap).

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ εδώ και χρόνια προωθούν την χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση με διάφορους τρόπους:
  • Εγκαθιστώντας όσο το δυνατόν περισσότερο ανοικτό λογισμικό στους υπολογιστές των σχολείων (π.χ. Libre Office, Mozilla Firefox, Gimp κ.α.) και πλέον ανοιχτά λειτουργικά συστήματα (Ubuntu)
  • Εφαρμόζει και υποστηρίζει λύσεις LTSP σε εργαστήρια με απαρχαιωμένο εξοπλισμό ώστε ένα είναι λειτουργικά.
  • Υλοποιώντας επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε ΕΛ/ΛΑΚ για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όπως π.χ:
  • Χρήση Ubuntu και εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
  (http://snf-727224.vm.okeanos.grnet.gr/enrol/index.php?id=23)
  • OpenBoard (Λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα)
  (http://snf-727224.vm.okeanos.grnet.gr/enrol/index.php?id=22)
  • Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία επικοινωνίας
  (http://seminars.etwinning.gr/)
  • Συμβουλευτικά, σε επιτροπές προδιαγραφών, σε σχολικές επιτροπές κ.α. στις οποίες προτείνουν και προωθούν το ελεύθερο λογισμικό
  • Οργανωτικά σε ημερίδες και εκδηλώσεις πάνω σε ανοιχτές τεχνολογίες

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ είναι φορείς τεχνογνωσίας για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την ΤΠΕ
  Διαθέτουν την τεχνογνωσία για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη ανοιχτών τεχνολογιών είτε σε εργαστήρια, είτε σε εφαρμογές Τ.Π.Ε. Προωθούν καινοτόμες δράσεις πάνω σε ανοιχτές τεχνολογίες (π.χ. φεστιβάλ ρομποτικής κ.α.) και είναι πάντα αρωγοί στην διάδοση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση.
  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών προτείνει να μην καταργηθούν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, αλλά να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η τεχνογνωσία τους μέσω της απόσπασης εκπαιδευτικών ΚΕΠΛΗΝΕΤ στα πανεπιστήμια της περιοχής τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:06 | Διεύθυνση – Διδάσκοντες ΓΕΛ Σοφάδων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εύλογη απορία ως προς τη σκοπιμότητά της προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου να καταργήσει τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύλογη λοιπόν είναι και η αντίθεση μας στην υλοποίησή της. Ο θεσμός αυτός επιτελούσε σημαντικό έργο, όντας πολύτιμος αρωγός στο σχολείο μας σε κάθε τεχνικό και όχι μόνο πρόβλημα. Τα παιδιά του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
  (διαφορετικοί τα τελευταία 10 χρόνια άλλα όλοι αξιόλογοι συνάδελφοι και με πλήρη γνώση του αντικειμένου) με αυταπάρνηση προσέτρεχαν σε κάθε πρόσκλησή μας. Πρόβλημα των υφισταμένων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ήταν η έλλειψη προσωπικού, άρα λύση θα αποτελούσε η αύξηση των ατόμων που απασχολούνται σε αυτά και όχι η αλλαγή ή η κατάργηση της δομής

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:53 | Καλημέρη Ουρανία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ επιτελούν όλα αυτά τα χρόνια σημαντικότατο έργο και υποστηρίζουν στο μέγιστο βαθμό τις σχολικές μονάδες.Η κατάργηση τους θα αφήσει τα σχολεία χωρίς τεχνική υποστήριξη και με τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές οι εκπ/κοί δεν θα μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.Θα έπρεπε να μιλούν για στελέχωση και αναβάθμιση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και όχι για κατάργηση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:58 | Χαρά Δασκαλοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για την συντήρηση των εργαστηριακών υποδομών υπολογιστών, της δικτυακής υποδομής καθώς και κάθε μεμονωμένου υπολογιστή διοίκησης ή σε κάθε σχολική αίθουσα ανα σχολείο δεν επαρκεί ο αριθμός των τεχνικών ανά διεύθυνση.
  Επίσης, να καθοριστεί και το πλαίσιο, η μεθοδολογία και οι αρμοδιότητες της τεχνικής υποστήριξης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:50 | Δημακίδη Ζωίτσα Διευθύντρια Ειδικού Σχολείου Αμαλιάδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΠΛΗΝΕΤ! ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΎΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:36 | ΕΛΛΗ ΝΤΡΙΚΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναμφίβολα τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υποστηρίζουν τόσο τεχνικά τις σχολικές μονάδες όσο και επιμορφωτικά τους εκπαιδευτικούς. Οι υπεύθυνοι είναι πάντα διαθέσιμοι να μας κατευθύνουν για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που παρακωλύουν τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.
  Δυστυχώς η ανάγκη για κατάργηση κρίνεται από τους ιθύνοντες πολύ πιο σημαντική από την ανάγκη της αναβάθμισης τους και συνέχισης της προσφοράς τους και του έργου τους.
  Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους για τη συνεργασία τους και την άμεση ανταπόκριση τους σε κάθε αίτημα μου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:03 | Γεωργαντάς Δημοσθένης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι στελεχωμένα από πολύ εργατικά καιμορφωμένα παιδιά, από καλούς επιστήμονες τηςΠληροφορικής. Είναι επίσης γνωστό σε όλους όσους εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πόσο συμβάλλουν οι εργαζόμενοι των ΚΕΠΛΗΝΕΤ στην εύρυθμη λειτουργία τον σχολικών εργαστηρίων. Αυτά όλα δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς.
  Από την άλλη είναι τουλάχιστον λυπηρό να βλέπεις αποφοίτους Πολυτεχνικών σχολών ή υψηλόβαθμων τμημάτων Πληροφορικής να σβήνουν ιούς υπολογιστών, να κάνουν format σε σκληρούς δίσκους ή να εγκαθιστούν Windows και Ubuntu σε σχολικά εργαστήρια. Η χώρα μας βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα πρέπει όλοι να προσφέρουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις μας.
  Έτσι λοιπόν οι πολλαπλώς προσοντούχοι καθηγητές Πληροφορικής των ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα είναι προτιμότερο να επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις διδάσκοντας Πληροφορική, Ηλεκτρολογία στα ΕΠΑΛ ή Μαθηματικά στα Γυμνάσια. Η Δημόσια Εκπαίδευση χρειάζεται καλούς καθηγητές και όχι τεχνικούς Η/Υ.
  Για όλα τα παραπάνω, η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ όπως προωθείται από το Υπουργείο είναι, κατά την άποψή μου, προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:00 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ είναι ως δομή πρέπει να διατηρηθεί γιατί προσφέρει έργο υποστηρικτικό στις σχολικές μονάδες αλλά και επιμορφωτικό στους εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν και υλοποιούνται από το etwinning με την τεχνική υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Κυκλάδων είναι από τα καλύτερα που έχω παρακολουθήσει.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:03 | Δεσποινα Στρουμπή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν πρέπει να καταργήσετε τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Προσωπικά έχω απευθυνθεί πολλές φορές στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ και έχω βρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζω με τους υπολογιστές στο σχολείο μου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:51 | Παπαθεοδοσίου Βασίλειος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το έργο που παρέχουν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ τόσα χρόνια είναι όχι μόνο σημαντικό αλλά απαραίτητο για να λειτουργούν τα σχολικά εργαστήρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Με τη βοήθειά τους στήνονται και υποστηρίζονται εργαστήρια σε σχολεία με παλαιωμένους υπολογιστές.
  Η κατάργηση τους θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία του σχολείου και θα το επιβάρυνε οικονομικά αφού σ’ αυτή την περίπτωση την τεχνική στήριξη θα πρέπει να το καλύψει ο ιδιωτικός τομέας.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:43 | Πάνος Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Άρθρο 14 – «Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών» μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια πρόχειρη τουλάχιστον σκέψη για μια δομή που είχε σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και προσαρμοστεί ξανά και ξανά μέσα στα χρόνια που υπάρχει.

  Μιλώντας μόνο για μία πτυχή της λειτουργίας των ΚΕΠΛΗΝΕΤ:

  -Πριν>>
  Η τεχνική στήριξη ξεκίναγε από τον καθηγητή πληροφορικής (με τις προβλεπόμενες ώρες για υποστήριξη του εργαστηρίου πληροφορικής), μετά αναλάμβαναν τα εκάστοτε ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις αντίστοιχες ΔΔΕ (αν δε μπορούσε να ξεπεραστεί το πρόβλημα) συνεχιζόταν από τα πανεπιστήμια (σε υψηλότερο επίπεδο πχ ΠΣΔ και υποδομών του) και τέλος περισσότερο σε επίπεδο σχεδιασμού το ΙΤΥΕ (Πάτρα).

  -Μετά>>
  Τώρα μετά την κατάργηση των τότε ωρών υποστήριξης λειτουργίας του εργαστηρίου στους καθηγητές πληροφορικής (πλέον δικαίως μάθημα και φεύγω), το τέλος συνεργασίας με τα πανεπιστήμια (μάλλον τέλος προγραμμάτων ΕΣΠΑ) & την μελλοντική κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ (γιατί ουσιαστικά κατάργηση είναι αν σκεφτεί κανείς την προϋπάρχουσα δομή) μένει μόνο το ΙΤΥΕ στην Πάτρα με ελάχιστους ανθρώπους για κεντρική υποστήριξη και ένας μόνο άνθρωπος σε κάθε ΔΔΕ και ΔΠΕ (όπως προβλέπεται από την παρούσα μελέτη) που ούτε τα τηλέφωνα να σηκώνει δε θα προλαβαίνει.

  Με εκτίμηση

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:17 | Δρόσος Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο θεσμός του ΚΕΠΛΗΝΕΤ θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί για τους παρακάτω λόγους που απορρέουν από την μέχρι σήμερα πολυετή υποστήριξη του σχολείου μας.
  Συγκεκριμένα η υποστήριξη προς το σχολείο μας επικεντρώθηκε στα παρακάτω:
  1. Εγκατάσταση λογισμικού (software)
  2. Εγκατάσταση διαφόρων ειδών λογισμικού και προγραμμάτων
  3. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σ΄ όλους του Η/Υ του σχολείου
  4. Συντήρηση Η/Υ
  5. Τεχνική υποστήριξη δικτύου και ίντερνετ
  6. Εγκατάσταση διαχωριστών και switch
  7. Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό του σχολείου
  8. Άμεση επιδιόρθωση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου μας
  Μετά ταύτα και σε συνδυασμό με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κρίνουμε ότι οι παραπάνω παροχές θα περιοριστούν σημαντικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της διδακτικής πράξης, καθότι σ΄όλες τις αίθουσες διδασκαλίας έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, βιντεοπροβολέας και ενσύρματο ίντερνετ), των εργαστηρίων πληροφορικής και της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:18 | Θεόδωρος Ξυδέας, μέλος ΔΣ ΠΕΚΑΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ προσφέρουν εδώ και χρόνια στην εκπαιδευτική κοινότητα υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών πληροφορικής, τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού πληροφορικής των σχολείων αλλά και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και προώθηση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (email, τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικές τάξεις, σχολικές ιστοσελίδες & blog, εφημερίδες κ.α.). Από το 2013 τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υποστηρίζουν και τις σχολικές μονάδες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και φυσικά τα νηπιαγωγεία.

  Στελεχώνονται μέχρι σήμερα από 3 τουλάχιστον αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ανά ΔΔΕ. Ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για τις σημερινές ανάγκες των σχολικών μονάδων, αφού με την πάροδο του χρόνου έχουμε την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλά σχολεία τοποθετούνται διαδραστικοί πίνακες (σετ διαδραστικός πίνακας + Η/Υ + βιντεοπροβολέας) και συνδέσεις Internet σε όλες τις σχολικές τάξεις, με αποτέλεσμα οι ανάγκες σε τεχνική υποστήριξη να διογκώνονται. Το βάρος αυτό δεν μπορεί να το σηκώσει εξολοκλήρου ένας υπεύθυνος πληροφορικής για εκατοντάδες σχολεία.

  Η κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα οδηγήσει σε μαρασμό τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, θα απορυθμίσει το εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών πληροφορικής και θα εξαναγκάσει τα σχολεία να απευθυνθούν σε ιδιώτες για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού τους, με ότι αυτό συνεπάγεται. Όχι μόνο δεν πρέπει να έχουμε κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ αλλά αντιθέτως ενίσχυσή τους με προσωπικό.

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ πρέπει να συνεχίσουν την λειτουργία τους ως μία ανεξάρτητη δομή στο ίδιο επίπεδο με τα ΚΕΑ. Για κάθε Διεύθυνση ΔΕ/ΠΕ να λειτουργεί ένα ΚΕΠΛΗΝΕΤ που θα στελεχώνεται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, ένα για κάθε 30 σχολεία. Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ μπορούν να υποστηρίξουν και να συντονίσουν σε επίπεδο νομού την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων (σε συνεργασία με τα ΠΕΚΕΣ), με την χρήση εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λύση εξαιρετικά αποτελεσματική και οικονομική.

  Κρίσιμης σπουδαιότητας για την ορθή λειτουργία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι η ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας τους να μην βρίσκεται στην Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία/ τμήμα Γ’ Πολιτιστικών Θεμάτων και υποστηρικτικών δομών (!) όπως προβλέπει ο νέος οργανισμός του ΥΠΕΘ (ΠΔ 18/2018) αλλά να περάσει στην Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΥΠΕΘ, η οποία είναι η αρμόδια διεύθυνση για την αναβάθμιση και αξιοποίηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:07 | Δημήτρης Πατέλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού συστήματος σε κάθε ευνομούμενη κοινωνία βρίσκεται, ή τουλάχιστον θα πρέπει να βρίσκεται ο μαθητής. Για τον μαθητή υπάρχει και λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα και σε αυτόν θα πρέπει να καταλήγει κάθε προσπάθεια βελτίωσής του. Σε αυτόν, και όχι σε οποιοδήποτε άλλο κρίκο της εκπαιδευτικής αλυσίδας. Και στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν πολλές «δομές» που υποστηρίζουν τον ουσιαστικό του στόχο και σκοπό ύπαρξης. Δεν είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου ως ένας «απλός» από τους 270000 «απλούς» καθηγητές που συμμετέχουν καθημερινά στη συλλογική αυτή εκπαιδευτική διαδικασία, απλά ευπρόσδεκτη η προσπάθεια βελτίωσης οποιασδήποτε δομής υποστηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά απολύτως απαραίτητη.
  Πως μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα η εκπαίδευση στην Ελλάδα; Με πολλούς τρόπους, το μόνο σίγουρο. Η πλήρης αποδυνάμωση όμως των Κε.Πλη,Νε.Τ, μιας υπηρεσίας που αποδεδειγμένα υποστηρίζει καθημερινά και ουσιαστικά την σημαντικότατη ψηφιακή διάσταση της σχολικής δραστηριότητας, κάθε άλλο παρά προς αυτή την κατεύθυνση είναι. Για να αποκτήσει εικόνα για την υπηρεσία αυτή όποιος καλοπροαίρετα επιθυμεί να βελτιώσει τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, δεν χρειάζεται να διαβάσει τα δημόσια διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία που αποτυπώνονται στους servers του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Αρκεί μια επίσκεψη στα κατά τόπους γραφεία όπου στεγάζονται τα Κε.Πλη,Νε.Τ ή ακόμα καλύτερα στις σχολικές μονάδες που αυτά υποστηρίζουν. Αυτά που δεν λένε οι αριθμοί, τα λένε οι πραγματικές εικόνες που θα αντικρύσει κανείς στις εκατοντάδες σχολικών εργαστηρίων που απαιτούν συνεχή υποστήριξη ώστε να λειτουργούν προς όφελος πάντα της μαθητικής κοινότητας, στις συνεχείς επιμορφώσεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών πάνω στις νέες τεχνολογίες που εξελίσσονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το ίδιο το σύστημα που τις χρησιμοποιεί, στην επίπονη προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με αρωγό τις νέες τεχνολογίες.
  Σε αυτό το τοπίο, ο ρόλος των Κε.Πλη,Νε.Τ. δεν είναι απλά βοηθητικός. Τα Κε.Πλη,Νε.Τ είναι θεμελιώδης υποστηρικτική δομή του βελτιωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που σχεδιάζεται χρόνια τώρα, και ως τέτοια όχι μόνο δεν πρέπει να αποδυναμωθεί, εκφυλιστεί ή καταργηθεί όπως προβλέπεται από το εν λόγω σχέδιο νόμου, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί ώστε να καταφέρει να προσφέρει ακόμα περισσότερο.

  Με εκτίμηση

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:45 | Κωνσταντάρα Φανή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. πρέπει να διατηρηθούν ως δομή και να συνεχίσουν την τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, όπως επίσης και την επιμορφωτική τους δράση. Επανειλημμένα μας βοηθούν σε όποιο πρόβλημα προκύπτει με τους υπολογιστές του
  σχολείου μας και το αποκαθιστούν. Επιπλέον όσον αφορά την επιμορφωτική τους δράση είναι αξιολογότατη. Τα τελευταία δύο χρόνια παρακολουθώ δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια e-twinning του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, τα οποία βρίσκω ενδιαφέροντα και εξαιρετικά χρήσιμα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:23 | Τσανανά Ευγενία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και είναι μεγάλο πλήγμα να καταργηθούν. Είχαμε και κάποιους ανθρώπους να απευθυνθούμε και τώρα μένουμε εκτεθιμένοι.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:40 | Κωνσταντίνος Ζωγόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως Διευθυντής σχολικής μονάδας στο Δημοτικό Σχολείο Μυρσίνης, είμαι κάθετα αντίθετος στην προτεινόμενη ρύθμιση για τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Δεν έχει καμμία λογική πλην της εξοικονόμησης προσωπικού. Αν είναι έτσι ας τα καταργήσουν όλα, να καταργήσουν και την Πληροφορική και το Διαδίκτυο ώστε να μην είναι αναγκαία καμμία τεχνική στήριξη από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ, γιατί με ένα άτομο μόνο σε επίπεδο νομού στην ουσία περί κατάργησης πρόκειται.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:22 | Γιάννης Μπέμπης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ο θεσμός του ΚΕΠΛΗΝΕΤ θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί για τους παρακάτω λόγους που απορρέουν από την μέχρι σήμερα πολυετή υποστήριξη του σχολείου μας.
  Συγκεκριμένα η υποστήριξη προς το σχολείο μας επικεντρώθηκε στα παρακάτω:
  1. Εγκατάσταση λογισμικού (software)
  2. Εγκατάσταση διαφόρων ειδών λογισμικού και προγραμμάτων
  3. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σ΄ όλους του Η/Υ του σχολείου
  4. Συντήρηση Η/Υ
  5. Τεχνική υποστήριξη δικτύου και ίντερνετ
  6. Εγκατάσταση διαχωριστών και switch
  7. Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό του σχολείου
  8. Άμεση επιδιόρθωση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου μας
  Μετά ταύτα και σε συνδυασμό με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κρίνουμε ότι οι παραπάνω παροχές θα περιοριστούν σημαντικά με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της διδακτικής πράξης, καθότι σ΄όλες τις αίθουσες διδασκαλίας έχει εγκατασταθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Η/Υ, βιντεοπροβολέας και ενσύρματο ίντερνετ), των εργαστηρίων πληροφορικής και της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:42 | Φωτεινή Χατζηστρατίδη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στη Δυτική Αττική απο το 2009. Τα περισσότερα από αυτά κάνοντας περισσότερο τεχνική στήριξη στα σχολεία της περιοχής λόγω έλλειψης τεχνικών. Η συνεργασία μου με τους υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων καθώς και τους διευθυντές των σχολείων ήταν άψογη και εποικοδομητική. Αυτό γιατί και από τις δύο πλευρές υπήρχε καλη διάθεση και θέληση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ώστε να μπορούν τα σχολεία να φέρουν εις πέρας το σημαντικό και πολύ συχνά δύσκολο έργο τους και να δοθούν λύσεις. Λύσεις οι οποίες είναι οικονομικές ή εντελώς ανέξοδες μια που οι προϋπολογισμοί των σχολείων είναι πολύ μικροί. Τα ίδια όπως προκύπτει από τις επεμβάσεις πολλών εδώ γίνονται σε όλα τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  Η δομή των Κέντρων Πληροφορικής λειτουργεί αποδοτικά, υπάρχει ομαδικό πνεύμα και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία. Με το νέο νομοσχέδιο κατακερματίζεται η ομάδα στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ καθώς τα μέλη της δεν θα έχουν πλέον την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν από κοινού τα προβλήματα και να δίνονται λύσεις που συχνά προκύπτουν από την αναταλλαγή απόψεων και ιδεών ή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών. Επιπλέον τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ διαθέτουν στους χώρους τους πάγκο με τα κατάλληλα εξαρτήματα και εξοπλισμό όπου γίνεται αποκατάσταση των βλαβών.
  Στη νέα δομή πώς όλα αυτά νομίζετε ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν?
  Πώς έχετε σκεφτεί ότι μπορεί με τη νέα δομή μπορεί να πραγματοποιείται τεχνική στήριξη των σχολικών μονάδων?
  Με τι εξοπλισμό? Θα φροντίσετε για την αγορά εξοπλισμού στην πρωτοβάθμια?
  Τι ακριβώς θα κερδίσετε από αυτή τη διάσπαση και κατά συνέπεια – όπως θα αποδειχθεί στο μέλλον- ουσιαστική κατάργηση της τωρινής δομής?
  Την τεχνική στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα? Χρήματα?
  Μα τα μοιράσατε απλόχερα πολλαπλασιάζοντας τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, δίνοντας μάλιστα θέσεις και επιδόματα προϊσταμένων τμημάτων ΚΕΠΛΗΝΕΤ των διευθύνσεων σε άτομα που δεν πληρούν καν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα. Διοικητικούς υπαλλήλους με καμία τεχνογνωσία στα υπολογιστικά συστήματα. Προσωρινά λετε. Ωραία και προσωρινά ποιός φέρνει εις πέρας τα καθήκοντα των νυν προϊσταμένων οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο?
  Να σας πω εγώ… Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ!!!
  Όσο και να προσπαθώ δεν βρίσκω λογική σε όλο αυτό!!
  Αντί να υποβαθμίσετε λοιπόν τον ρόλο των ΚΕΠΛΗΝΕΤ σκεφτείτε με ποιό τρόπο θα τα κάνετε αποδοτικότερα.
  Προτάσεις υπάρχουν αρκετές και εδώ και σε υπομνήματα που έχουν κατατεθεί και δεν λάβατε καθόλου υπόψην.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:06 | Ισαβέλλα Κοτίνη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ένας θεσμός που κρίθηκε και αξιολογήθηκε θετικά από την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αποτυπώνεται από το πλήθος των σχολίων στην παρούσα διαβούλευση, αντί να αναβαθμιστεί με αύξηση προσωπικού, αύξηση παροχών μετακίνησης σε σχολικές μονάδες, να προτείνεται στην ουσία η υποβάθμισή του.
  Η αναβάθμιση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ θεωρείται επιτακτική ανάγκη καθώς οι ανάγκες σε τεχνική υποστήριξη λόγω παρωχημένου εξοπλισμού των σχολικών μονάδων και σε διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων πάνω στις Νέες Τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες

  Ο θεσμός του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ καλό είναι να παραμείνει με την μορφή που έχει σήμερα (ενιαία υποστήριξη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αύξηση του προσωπικού, επιλογή τους από την Περιφερειακή Εκπαίδευση στην οποία και θα υπάγονται.