Άρθρο 14 – Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε τουλάχιστον έτη.
3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και καθοδηγούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 86 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 23:55 | Αγγελική Γκίκα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ πρέπει να διατηρηθούν γιατί προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη στα εργαστήρια πληροφορικής και στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπολογιστών των σχολείων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 23:31 | Έλενα Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι σχεδόν βέβαιη πως μόνο θετικά μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να αξιολογήσει την προσφορά-έργο της ΚΕΠΛΗΝΕΤ, πολλώ μάλλον οι καθηγητές της πληροφορικής. Σε μια περίοδο αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα που άπτονται τα ΤΠΕ όπως η εποχή που ζούμε, με ανάγκες για τεχνική και επιμορφωτική υποστήριξη, θα έπρεπε αντί της κατάργησης των ΚΕΠΛΗΝΕΤ να συζητούμε μάλλον για την ποιοτική αναβάθμισή τους και την διάθεση επιπλέον πόρων που θα στοχεύει στην επαρκέστερη στελέχωσή τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες καθημερινές απαιτήσεις όλων μας.
  Προτείνω λοιπόν στήριξη στο έργο τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 23:36 | Καλλιρροη Νταλαχανη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι η δομή ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ υποστηρίζει ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς αλλα και τα σχολεία. Φετος συμμετεχω σε προγραμμα επιμόρφωσηςστο e-twinning που υποστηριζεται απο το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κυκλάδων. Εξαιρετικό στησιμο και οργάνωση των σεμιναρίων με μορφή που επιμορφώνει ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό δινοντάς του ταυτόχρονα τη δυνατότητα συνεργασίας με εκαπιδευτικούς από όλη τη χώρα. Πραγματικά η δομη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ πρέπεινα διατηρηθει και να ενισχυθει.

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:03 | Ελένη Αδαμοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ επιτελούν έργο υποστηριστικό και επιμορφωτικό παράγοντας απτά αποτελέσματα.Είμαι από τους ωφελούμενους των δομών αφού έχω παρακολουθήσει 2 σεμινάρια οργανωμένα και συντονισμένα από αυτές. Προτείνω την στήριξή τους ως δομών κι όχι την κατάργησή τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:22 | Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το έργο των ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι πολύ σημαντικό στη στήριξη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των διοικητικών μονάδων κάθε περιοχής. Tο ΚΕΠΛΗΝΕΤ χρειάζεται και βοηθά τα σχολεία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν με τους υπολογιστές, τα δίκτυα και τις υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, αλλά και την επιμόρφωση που προσφέρει. Το εργαστήριο αλλά και η Διεύθυνση του σχολείου θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσει χωρίς τη βοήθεια των υπεύθυνων ΚΕΠΛΗΕΤ. Μη το διαλύσετε και αυτό σας παρακαλώ πολύ!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:26 | Αριστούλα Γκόγκου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Aγαπητοί Κύριοι,

  Η υπηρεσία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, ως τώρα, ήταν χρήσιμη και αναγαία για την τεχνική υποστήριξη, την συντήρηση και την αναβάθμιση των υπολογιστών στις σχολικές μας μονάδες.Στόχος δεν θα πρέπει να είναι η κατάργιση μιας τόσο σπουδαίας δομής παρά η διατήρησή της, η αναβάθμισή της και η υποστήριξή της προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει τις σημαντικές της
  υπηρεσίες μέσα από την τεχνική και επισημονική κατάρτιση των ατόμων που τη στελεχώνουν.
  Ένα δημόσιο ευχαριστώ στην ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ιωαννίνων για την άμεση βοήθεια και τεχνολογική υποστήριξη,όποτε χρειάστηκε.

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:39 | Καρατάσος Στυλιανός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είμαι δάσκαλος και εδώ και τρία χρόνια υπηρετώ σε 2/θέσιο σχολείο στο νομό Αργολίδας. Όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, τα σχολεία έχουν αναλάβει ένα μεγάλο μέρος από τη διαχείριση της κρίσης στο πιο τρυφερό κομμάτι του τόπου μας, τα ίδια του τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να αναφέρω καν ποια είναι η μοίρα των ολιγοθέσιων σχολείων και τι κόπος χρειάζεται καθημερινά για να προσφέρουμε την Παιδεία που δίδεται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Ακόμα όμως και σε αυτές τις εποχές υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν αφιλοκερδώς τόσο σε κόπο όσο και σε χρόνο. Για να μην πολυλογώ λοιπόν, στο δικό μας σχολείο το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ άλλαξε ριζικά τη διδασκαλία της εκπαίδευσης. Ήρθαν στη σχολική μας μονάδα, έλεγξαν και επιδιόρθωσαν 5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έστησαν από το μηδέν ένα ολόκληρο εργαστήριο πληροφορικής για τους μικρούς μας μαθητές!!. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν 25 ψυχές σε ένα 2/θέσιο σχολείο έχουν το δικό τους εργαστήρι πληροφορικής ασκούμενα καθημερινά σε παιδαγωγικά λογισμικά αλλά και τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο διαδίκτυο. Αν και θα μπορούσα να συνεχίσω δίνοντας αμέτρητα παραδείγματα της προσφοράς τους θα σταματήσω καταθέτοντας μόνο την προσωπική μου εμπειρία που πιστεύω ότι δείχνει ακράδαντα γιατί δεν πρέπει να καταργηθούν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  Θα αποτελέσει μία σοβαρότατη απώλεια τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που συμβαίνουν στα σχολεία.

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:17 | ΖΕΤΑ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι πραγματικά άδικο να καταργηθεί ένας τέτοιος θεσμός,όπως τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.Τα σχολεία θα μείνουν χωρίς τεχνική υποστήριξη και το μάθημα της πληροφορικής θα υποβαθμιστεί άμεσα τόσο για τα σχολεία και τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς,που -πολλοί από μας-στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ χρωστάμε την επιμόρφωσή μας στις ΤΠΕ..

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:03 | ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι άνθρωποι των ΚΕΠΛΗΝΕΤ με προθυμία, ευγένεια, γρήγορη αναταπόκριση και άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία μας παρέχουν : Τεχνική υποστήριξη δικτύου, συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών,και τηλεφωνική καθοδήγηση για επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού του σχολείου και για αγορά συμβατού με και οικονομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:27 | Σταύρος Κουνάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  το αστείο με τον άσχετο και ηλίθιο που σκέφτηκε την κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, είναι ώρα να τελειώνει… αρκετά!

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:53 | Βασιλική
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ οφείλει να στελεχωθεί με προσωπικό και όχι να καταργηθεί, αφού είναι ο ιδανικός τρόπος να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στις Νέες Τεχνολογίες και στα εργαλεία web με πολύ καλά αποτελέσματα.
  Ειδικά στους εκπαιδευτικούς των απομακρυσμένων περιοχών παρέχονται γνώσεις που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα ήταν δυνατό να παρασχεθούν. Επομένως, πρόκειται για μία τεράστια προσπάθεια τεχνολογικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών η οποία πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχιστει.

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:40 | Κατερίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υποστηρίζουν τόσο καιρό το έργο του εκπαιδευτικού και θα έπρεπε να ενισχυθούν όχι να καταργηθούν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 20:30 | Ρουμπίνα Ιωαννίδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ από τη σύστασή τους μέχρι σήμερα στηρίζουν ουσιαστικά τις σχολικές μονάδες, παρά το γεγονός ότι είναι τα ίδια υποστελεχωμένα και πρέπει να καλύπτουν πολύ μεγάλη εμβέλεια σχολείων.
  Εάν καταργηθούν, είναι σίγουρο ότι τα σχολεία θα μείνουν χωρίς ουσιώδη τεχνική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να ατονήσει σταδιακά η χρήση υπολογιστών από τους δασκάλους και καθηγητές και να επιστρέψουμε σε παλιότερες εποχές που δεν είχαμε υπολογιστές στα σχολεία.
  Θα έπρεπε όχι μόνο να διατηρηθούν σαν θεσμός αλλά να στελεχωθούν καλύτερα τόσο σαν προσωπικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Το επιμορφωτικό έργο που αναλαμβάνουν είναι εξάλλου ιδιαίτερα σημαντικό και αξιόλογο.
  7

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:56 | Μαρία Κονσο
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η δομή ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί αλλά το αντίθετο να ενισχυθεί και να στελεχωθεί με προσωπικό. Η προσφορά και η υποστήριξή τους σε όλες τις σχολικές μονάδες είναι αναγκαία και απαραίτητη αφού δίνουν λύσεις, πάντα με προθυμία, στο πλήθος (πολλές φορές και λόγω του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού) των τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:20 | Κωνσταντίνα Παπιγκιώτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είνα μια υποστηρικτή δομή που βοηθάει στη σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων κάθε νομού.Παράλληλα, αποτελεί και δομή επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες καθώς υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών , όπως το εξ αποστάσεως MOODLE και το ETWINNING. Επομένως, καλό είναι η συγκεκριμένη δομή να συνεχίσει να υπάρχει και να αναβαθιστεί και να στελεχωθεί καλύτερα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:02 | Φωτεινή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δυστυχώς, αντί να αναβαθμίζεται η πληροφορική στην εκπαίδευση κάθε χρόνο υποβαθμίζεται. Χρειάζεται να ενισχυθεί ο θεσμός των ΚΕΠΛΗΝΕΤ για όλους τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:10 | Δέσποινα Αγιάννη ΠΕ11
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω πως όταν κάποιος θεσμός λειτουργεί και ανταποκρίνεται με το παραπάνω στην αποστολή του θα πρέπει να υποστηρίζεται και να ενισχύεται η βιωσιμότητά του. Στηρίζω τη θέση της συνέχισης λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ γιατί μέσω αυτών των κέντρων και των δοτικών συναδέλφων που υποστήριξαν και υποστηρίζουν εθελοντικά τις ενέργειες τους (δείτε http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/ και http://seminars.etwinning.gr/), μου δόθηκε η ευκαιρία επιμόρφωσης τόσο σε βασικής μορφής τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα χρήσης των ψηφιακών μέσων/ εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν λόγω της ειδικότητας μου η πολιτεία μου στερούσε το δικαίωμα συμμετοχής σε ανάλογα σεμινάρια επιμόρφωσης δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες ειδικότητες. Έχω εργαστεί σε σχολικές μονάδες που είχαν την άμεση στήριξη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ καθώς και σε σχολικές μονάδες νησιωτικής περιοχής που λόγω απόστασης και εξόδων μετακίνησης δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα στήριξης των σχολικών μονάδων ευθύνης τους. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τύπων σχολικών μονάδων ήταν κραυγαλέα με τα εγκαταλελειμμένα εργαστήρια πληροφορικής στη σκόνη και στον χρόνο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:15 | Βικτωρία Ζιώτη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην δημιουργία των ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν έχουν αλλάξει, δεν κατανοώ την επιθυμία κατάργησης ενός θεσμού που μόνο θετικά προσέφερε σε εμάς τους εκπαιδευτικούς όλα αυτά τα χρόνια ξεκινώντας από την υποστήριξη στα εργαστήρια και φτάνοντας στις επιμορφώσεις και στα σεμινάρια.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:48 | Κωνσταντίνος Γιδαράκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η προσφορά των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. τόσο στην υποστήριξη των διοικητικών δομών και των εργαστηρίων πληροφορικής όσο και στους εκπαιδευτικούς (πληροφορικούς και μη) των σχολικών μονάδων, είναι απαραίτητη και σε πολύ υψηλό επίπεδο, κάτι το οποίο αποτυπώνεται από τα σχόλια των συναδέλφων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΤΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι το υπάρχων προσωπικό των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ πρέπει να ενσωματωθεί στις νέες δομές, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα τεχνικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:16 | Αικατερίνη Γκόλτσιου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί βασικό προσανατολισμό του σημερινού σχολείου σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό άλλωστε επανδρώθηκαν τα εργαστήρια πληροφορικής σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχοντας ως στόχο τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών. Η λειτουργία τους στηρίχτηκε στην υποστήριξη των δομών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής που χωρίς οργανικές εργάζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  Παράλληλα εκτός από την τεχνική υποστήριξη ανά σχολείο οι υπεύθυνοι έχοντας όραμα στην εκπαίδευση όχι μόνο μαθητών μα και εκπαιδευτικών, οργανώνουν εδώ και χρόνια επιμορφωτικά σεμινάρια με μεγάλη συμμετοχή. Αρκεί να δει κανείς το πλήθος των επιμορφούμενων στα σεμινάρια που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται για να πειστεί.
  Το ερώτημα λοιπόν είναι λειτουργικό! Πώς πιστεύει το Υπουργείο πως είναι εφικτό να συνεχιστεί το έργο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με δύο μόνο υπεύθυνους ανά περιοχή; Θα μπορέσει να υποστηριχθεί τεχνολογικά ο παρωχημένος εργαστηριακός εξοπλισμός που συνεχώς χρειάζεται βελτιώσεις; Θα μπορέσει να συνεχιστεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα ψηφιακά μέσα; Μάλλον θα χρειαστεί να υποστηριχθεί αριθμητικά η δομή και όχι να ελαχιστοποιηθεί.

  Με εκτίμηση

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:31 | Φυκούρας Ηλίας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η λειτουργία των σχολείων, στηρίζεται στην καλή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων τους. Από την μία, για την υποστήριξη της διοίκησης του σχολείου και από την άλλη, του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών.
  Χωρίς το γραφείο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., οι «δράσεις» των σχολείων που απαιτούν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (δηλαδή σχεδόν όλες) θα καταρρεύσουν. Αυτό σημαίνει ότι θα υποβαθμιστεί η λειτουργία των δημόσιων σχολείων.

  Όσοι υπηρετούμε τη δημόσια εκπαίδευση δεν το θέλουμε αυτό.
  Κρατείστε τα γραφεία ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:17 | Ηλίας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ ότι τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των δομών του Υπουργείου Παιδείας. Η μείωση του αριθμού των αποσπασμένων θα επηρεάσει άμεσα το χρόνο ανταπόκρισης για την αποκατάσταση των προβλημάτων των παραπάνω υπηρεσιών. Πιστεύω ότι ο αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ σε αντίθεση με το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να αυξηθεί έτσι ώστε ένας τεχνικός να υποστηρίζει 30 μονάδες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:19 | Κωνσταντίνος Γιδαράκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η προσφορά των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. τόσο στην υποστήριξη των διοικητικών δομών και των εργαστηρίων πληροφορικής όσο και στους εκπαιδευτικούς (πληροφορικούς και μη) των σχολικών μονάδων, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και αποτυπώνεται από τα σχόλια των συναδέλφων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:44 | Ζιούβα Ευσταθία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η δομή ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν πρέπει να καταργηθεί, αλλά να στελεχωθεί και με περισσότερο προσωπικό. Σε όλα τα σχολεία από τα οποία έχω περάσει, συνέχεια υπάρχουν θέματα και τεχνικά προβλήματα στα οποία ο υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ τρέχει για να τα λύσει. Δίνει λύσεις σε πολλά σχολεία ακόμα και αν οι υποδομές τους είναι παλιάς τεχνολογίας. Έχει επιμορφώσει συνάδελφους πληροφορικής, έχει στηρίξει τον σύμβουλο πληροφορικής σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια και έχει δώσει πολύτιμες συμβουλές σε όποιον του έχει ζητήσει βοήθεια. Επίσης είναι πάντα διαθέσιμος και υποστηρίζει και τεχνικά και όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα σχολεία αν είναι να προωθούν τις ΤΠΕ πρέπει να έχουν και την αντίστοιχη τεχνική και συμβουλευτική κάλυψη που πολλές φορές ο υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν αρκεί για να καλύψει όλα τα σχολεία ενός νομού. Είναι λοιπόν μέγα σφάλμα να καταργηθεί αυτή η δομή ενώ στην πραγματικότητα τα σχολεία έχουν ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες για βοήθεια στο θέμα των ΤΠΕ…

 • Η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής), θεωρεί υποχρέωσή της να καταθέσει απόψεις σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αυτό σε σχέση με θέματα που άπτονται του χώρου της Πληροφορικής και ειδικότερα για τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ και τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής.
  Α. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  Ο αριθμός των υπ. των ΚΕ.ΠΛΗΝΕ.Τ. τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε, μια και διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός τους δεν επαρκούσε λόγω των ολοένα αυξανόμενων αναγκών. Το παρόν νομοσχέδιο, με τη μείωση των ΚΕ.ΠΛΗ/ΝΕ.Τ, αλλά και των υπευθύνων ανά κέντρο, καθώς και την ήδη υπαγωγή τους στο Τμήμα Ν. Τεχνολογιών της Δ/νσης με προϊστάμενο μη εκπαιδευτικό Πληροφορικής, επιφέρει πλήγμα στην υποστήριξη των διδασκόντων και των μονάδων. Αυτό, σήμερα που ο εξοπλισμός δεν επικαιροποιείται και το ψηφιακό σχολείο καθώς και τα μαθήματα έχουν αυξημένη την ανάγκη υποστήριξης από έναν τέτοιο θεσμό.
  Β. Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής
  Θεωρούμε ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου είναι απαραίτητος και θα έπρεπε να ενισχυθεί, αναβαθμιστεί και οριοθετηθεί περεταίρω. Ειδικά στους Πληροφορικούς έπρεπε να αυξηθεί και η στελέχωση, για να υπάρξει έτσι η ανάλογη κάλυψη τόσο των Δημοτικών σχολείων όσο και του ενιαίου κλάδου ΠΕ86, πέραν των αυξανόμενων αναγκών για το ψηφιακό σχολείο. Πιστεύουμε ότι έπρεπε να αξιολογηθεί ο ρόλος και το έργο τους με συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης και να αντιμετωπιστούν ως στελέχη της εκπαίδευσης που βρέθηκαν δίπλα στο διδάσκοντα και σε έργα-διαδικασίες του ΥΠΠΕΘ. Αντίθετα, τα κριτήρια επιλογής δε λαμβάνουν υπόψη ουσιαστικά το έργο τους. Τις επιμορφώσεις που έκαναν, τους χώρους που δίδαξαν, το έργο που παρήγαγαν και επιτροπές ή μονάδες που υποστήριξαν (π.χ. πρόεδροι ΠΕΚ, ΒΚ, επιτροπών του ΥΠΠΕΘ). Η μη δυνατότητά τους για συμμετοχή με δύο θητείες και μάλιστα αναδρομικά, η χαμηλή διδακτική μοριοδότησή τους σε σχέση με το αν ήταν διδάσκοντες, τους αδικεί και τους θέτει εκτός διαδικασίας.
  Οι νέες δομές ΠΕΚΕΣ, δεν τις καλύπτουν τις επιταγές των καιρών, αντίθετα, είναι πιο απόμακρες στο διδάσκοντα και το κάθε σχολείο τόσο λόγω έδρας όσο και από την συγκεκριμένη στελέχωσή τους (ποσοτική και ποιοτική). Θεωρούμε ότι το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να τύχει ουσιαστικής επανεξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα της εκπαίδευσης και το έργο των ήδη στελεχών της και να επανακατατεθεί.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:57 | Δημήτριος Κυριακούλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κοινή αντίληψη νομίζω είναι ότι την αξία μιας υπηρεσίας καλύτερα μπορεί να την κρίνει ο αποδέκτης αυτής.

  Κοινή πεποίθηση επίσης νομίζω ότι είναι ότι για να φτιάξεις κάτι καλό πρέπει να ξεκινήσεις από κάπου και να προσπαθήσεις ισχυροποιήσεις τα πλεονεκτήματά του και να εξαλείψεις τις αδυναμίες του.

  Το υπουργείο με τη σχεδιαζόμενη “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” που τελεί υπό διαβούλευση ουσιαστικά καταργεί τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

  Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο για μια ακόμη φορά κάποιος/ποιοι να πιστεύουν ότι αντί να χρησιμοποιηθεί μια δομή που κατά γενική ομολογία προσφέρει σημαντικό έργο τόσα χρόνια με πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα και ενδεχομένως, να γίνει προσπάθεια να βελτιωθούν οι όποιες αδυναμίες της, να καταργείται χωρίς μάλιστα να προβλέπεται ουσιαστικά κάτι που να αντικαθιστά τις υπηρεσίες που προσέφερε με τον πολλαπλό χαρακτήρα που έχει (τεχνικής στήριξης, συμβουλευτικό, επιμορφωτικό).
  Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Πληροφορικής με το υπόμνημα που είναι επισκέψιμο στη διεύθυνση https://drive.google.com/file/d/0B9v00ImyD7XCSmhYTTIzLV9idWZTZllKUVBTczAyNTA3OHRN/view κατέθεσαν τις απόψεις τους σε κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση για συζήτηση.

  Ας ελπίσουμε ότι οι υπεύθυνοι του υπουργείου έστω και την τελευταία στιγμή θα το λάβουν υπόψη τους.

  Δημήτριος Κυριακούλης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:08 | 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διαφωνούμε κάθετα με την κατάργηση του θεσμού του ΚεΠληΝεΤ.
  Από την πολυΔετή και πολύ συχνή συνεργασία μας μαζί του έχουμε να επισημάνουμε ότι η ανταπόκριση στα αιτήματά μας ήταν άμεση και η υποστήριξη που παρείχε στο σχολείο μας άκρως αποτελεσματική και οικονομικά επωφελής.
  Η κατάργησή του θα επιφέρει δυσλειτουργία της διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών και οικονομική επιβάρυνση της σχολικής μας μονάδας καθώς θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε ιδιώτες με το ανάλογο οικονομικό κόστος.
  Συγκεκριμένα η υποστήριξη που δεχθήκαμε ως σχολείο αφορούσε
  1. Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτή,φαξ, αποκατάσταση δυσλειτουργιών,format.
  2. Τεχνική υποστήριξη δικτύου και ίντερνετ.
  3.Εγκατάσταση διαφόρων ειδών λογισμικού και προγραμμάτων.
  4.Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό του σχολείου.
  5.Άμεση επιδιόρθωση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου μας.
  6.Άμεση καθοδήγηση για αγορά κατάλληλου και οικονομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς λόγω άγνοιας απευθυνόμαστε στους υπεύθυνους του ΚΕΠΛΗΝΕΤ οι οποίοι προέβαιναν αμέσως και με μεγάλη προθυμία σε έρευνα αγοράς.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ πρέπει να διατηρηθούν και να υποστηριχθούν με κάθε θυσία.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:51 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με τους απαρχαιωμένους υπολογιστές μας, απευθυνόμαστε στην ΚΕΠΛΗΝΕΤ και άμεσα έρχονται τεχνικοί στο χώρο μας και διευθετούν το πρόβλημα . Τώρα που θα απευθυνόμαστε;ένας μόνο τεχνικός για όλον τον νομό;είναι δυνατόν;
  Θα πρέπει να επιβαρύνονται επιπλέον οικονομικά οι σχολικές μονάδες;
  Ή θα πρέπει οι νηπιαγωγοί να γίνουμε και τεχνικοί η/υ εκτός των άλλων;
  Παρακαλούμε να διατηρηθεί ο θεσμός για την απαραίτητη τεχνική στήριξη των σχολείων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:01 | Σταυροπούλου Ευτυχία, Διευθύντρια ΔΣ Νεοχωρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΛΠΗΝΕΤ πρέπει να μην καταργηθούν γιατί η τεχνική υποστήριξη που παρέχουν στα σχολεία μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναντικατάστατη. Τη φετινή χρονιά δημιουργήσαμε με τη βοήθειά του, εργαστήριο Η/Υ από δωρεές εταιριών που αναβάθμισαν τον εξοπλισμό τους. Οι υπολογιστές επισκευάστηκαν και στήθηκαν παρ’όλο που θεωρούνταν οι περισσότεροι χαλασμένοι. Επίσης υπήρχε τεχνική στήριξη για τους υπολογιστές του γραφείου και ότι χρειαστήκαμε. Ελπίζω να συνεχιστεί η λειτουργία του ΚΕΛΠΗΝΕΤ και για το λόγο ότι εργάζονται σ΄αυτό αξιόλογοι, πρόθυμοι και εξαιρετικά καταρτισμένοι άνθρωποι.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:23 | Μαρία Καλαντζοπούλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ ως έχει προσφέρει άριστες υπηρεσίες στις σχολικές μονάδες, ως προς την συντήρηση και λειτουργικότητα δικτύων και υπολογιστών.Τα καλύτερα λόγια και για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς τεχνικούς, καταρτισμένοι, ευγενέστατοι και εξυπηρετικότατοι! Δεν πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός! Θα βρεθούμε για άλλη μία φορά αβοήθητοι μέσα στο σχολείο. Αποτελεί σημαντικότατη υποστηρικτική δομή!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:12 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  απαράδεκτο να κλείσουν τα μοναδικά κέντρα υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:13 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να καταργηθούν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και να μείνουν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί ακάλυπτοι σε τέτοιους δύσκολους καιρούς.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:20 | 2ο νηπιαγωγείο Γαστούνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πιστεύω ότι δεν πρέπει να καταργηθεί το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ μάλλον να στελεχωθεί καλύτερα, διότι προσφέρει υποστηρικτικό έργο σε όλες τις σχολικές μονάδες.Έχω απευθυνθεί πολλές φορές και έχουν δώσει λύσεις άμεσα στα προβλήματα που αντιμεώπιζα με τον υπολογιστή του σχολείου μου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:50 | Παπακωνσταντίνου Ι
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να μην προχωρήσετε στην κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ γιατί είναι μια δομή που στηρίζει τεχνικά τα σχολεία και βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων πληροφορικής και ιδιαίτερα με τις λύσεις των Ubuntu LTSP.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:49 | Αθανασία Κώνστα–2ο ΓΕΛ Διαπολιτισμικ;ής Εκπ/σης Ελληνικού
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η τεχνική υποστήριξη από τους ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι άκρως απαραίτητη για κάθε σχολείο και η μείωση του αριθμού των τεχνικών θα δημιουργήσει πρόβλημα στα σχολεία προκειμένου να επιλύσουν τα τεχνικά τους προβλήματα και να υποστηρίξουν τα εργαστήρια πληροφορικής.
  Μέχρι τώρα η υποστήριξη που λαμβάναμε από τους τεχνικούς ήταν άριστη, αν υποβαθμιστεί αναγκαστικά θα καταφύγουμε σε λύσεις επι πληρωμή.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:20 | Βινατσέλλα Δήμητρα – Βενιός Κωνσταντίνος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είκοσι χρόνια ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

  Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) είναι μια δομή που δημιουργήθηκε και λειτουργεί ανελλιπώς για περίπου 20 χρόνια. Ξεκίνησαν ταυτόχρονα με τη δημιουργία των υποστηρικτικών δομών για την παιδεία ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στελεχώθηκαν από καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19-20, με ειδική διαδικασία επιλογής και ειδικά κριτήρια ώστε να εκκινήσουν τις εργασίες τους με το καλύτερο δυνατό προσωπικό.

  Γνωρίζαμε όλοι εμείς ότι αναλαμβάναμε μια σημαντική και υπεύθυνη δουλειά που θα μετασχημάτιζε το σχολείο από κλασικό σε ψηφιακό ώστε με τον πιο ομαλό τρόπο να περάσει στη νέα ψηφιακή εποχή.

  Πρέπει να τονιστεί ότι η υποστήριξη στα συγκεκριμένα έργα δεν θα μπορούσε να αναληφθεί από ανθρώπους έξω και πέρα από την εκπαίδευση. Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα και τις ανάγκες ενός σχολείου από τους ίδιους τους λειτουργούς του.

  Όλα αυτά τα χρόνια, παρά την υποστελέχωση και την έλλειψη κονδυλίων, υποστηρίξαμε με επιτυχία κάθε έργο πληροφορικής που αναλήφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας είτε στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή που έχει υπερδιπλασιαστεί ο φόρτος εργασίας λόγω πεπαλαιωμένου εξοπλισμού των περισσότερων μονάδων και έχει αυξηθεί εκθετικά η ανάγκη για επιμόρφωση. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει καταργηθεί η τρίωρη μείωση διδακτικού ωραρίου για τους υπευθύνους των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων.

  Παραλάβαμε και υποστηρίξαμε όλα τα εργαστήρια πληροφορικής σε όλη τη χώρα και σε όλες τις βαθμίδες, από δημοτικά και γυμνάσια μέχρι τεχνικά και γενικά λύκεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον Πειραιά εξυπηρετούμε σχεδόν 500 σχολικές μονάδες (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας).

  Υλοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια στους συναδέλφους ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του όλου συστήματος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για την τρέχουσα χρονιά μόνο για τον Πειραιά έχουμε ήδη σε εξέλιξη εξαμηνιαίο σεμινάριο επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και έχουμε ήδη υλοποιήσει ή υποστηρίξει πάνω από 5 ημερίδες με τεχνολογικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε μέριμνα για κονδύλια, ούτε για έξοδα μετακίνησης ούτε για αγορά ανταλλακτικών. Κάθε επίσκεψη γίνεται με δικά μας μέσα και δικά μας έξοδα. Επίσης η επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό είναι μηδενική μιας και πέρα από τον βασικό μας μισθό ως καθηγητές δεν λαμβάνουμε κανενός είδους πρόσθετα επιδόματα ή παροχές.

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι μια δομή που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια αφενός την αποτελεσματικότητά της και αφετέρου την αναγκαιότητα της. Αν η δομή αυτή καταργηθεί ή αποδυναμωθεί, μοιραία θα χαθεί η αμεσότητα αντίδρασης, θα χαθεί η υποστήριξη στο πρόβλημα, θα χαθεί η δυνατότητα επιμόρφωσης και έτσι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η νέα δομή να καταστεί αναξιόπιστη και αναποτελεσματική.

  Η εξέλιξη αυτή δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση άλμα μπροστά αλλά οπισθοδρόμηση, απαξία και μαρασμός για το ψηφιακό σχολείο.

  Με εκτίμηση,

  Οι υπηρετήσαντες στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πειραιά τα τελευταία ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:24 | Μαρία Κατάρα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ επιτελούν σημαντικό έργο και στηρίζουν τη λειτουργία των σχολείων, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί Πληροφορικής με οργανική θέση ή διατίθενται σε δύο ή και περισσότερα σχολεία και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν. Η κατάργησή τους θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και θα δυσχεράνει σημαντικά το έργο των εκπαιδευτικών. Επομένως, όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθούν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, αλλά και να ενισχυθεί η λειτουργία τους με καλύτερη στελέχωσή τους από κατάλληλους τεχνικούς.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:41 | Στατέλλης Σταμάτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το τεράστιο και πολύτιμο παρεχόμενο έργο των ΚΕΠΛΗΝΕΤ (όπως και της Τεχνικής Στήριξης – ts.sch.gr) είναι γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι άνθρωποι που εισηγούνται επί της ουσίας την κατάργηση τους ή έχουν άγνοια ή εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα (σίγουρα όχι του δημοσίου)

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:47 | Ιάκωβος Αλεξανδρής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους για τα σχόλια τους. Αυτοί δείχνουν πως εκτιμούν το έργο που έχουν επιτελέσει τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ τόσα χρόνια. Τα σχόλια τους αν μη τι άλλο είναι μια ηθική ικανοποίηση για όλους εμάς που εργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και υποστηρίζουμε επιμορφωτικά και τεχνικά τις δομές της εκπαίδευσης.
  Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία που θεωρώ σημαντικό:

  1. η απαίτηση της 5ετους διδακτικής υπηρεσίας σε σχολεία αποκλείει πολλούς συναδέρφους που επένδυσαν στην υπηρέτηση τους στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και αντί η εμπειρία και η τεχνογνωσία που απέκτησαν να πριμοδοτηθεί με κάποιον τρόπο, «τιμωρείται» αντίθετα με τον αποκλεισμό τους. Αυτό κατά την γνώμη μου είναι λάθος όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το Δημόσιο, καθώς οι γνώσεις και η εμπειρία τους δεν αξιοποιούνται αλλά χάνονται. Και μάλιστα από την στιγμή που επιλέξανε να υπηρετήσουν σε αυτή τη θέση γνωρίζοντας πως λογίζεται ως διδακτική υπηρεσία. Τώρα το υπουργείο σε ένα ξακάθαρο unfair αλλάζει εκ των υστέρων τους όρους του παιχνιδιού, φέρνοντας προ τετελεσμένων τους συναδέρφους.

  2. τα σχολεία χωρίς την υποστήριξη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ θα καταφύγουν σε εξωτερικούς συνεργάτες για θέματα πληροφορικής και θα ξοδεύουν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού τους σε αυτούς. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου αλλά πραγματική κατάσταση και το έχω ζήσει πολλές φορές αυτά τα χρόνια που είμαι στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Χαλκιδικής.

  Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ δεν είναι θέση για «βόλεμα». Είναι θεσμός δοκιμασμένος και αποδεδειγμένα χρήσιμος και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί το υπουργείο θέλει να τον καταργήσει.

  Ελπίζω το υπουργείο να αφουγκραστεί τις αντιδράσεις των συναδέρφων και να διατηρήσει τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ στην σημερινή τους μορφή, δίνοντας τους ακόμα πιο ενεργό ρόλο με αναβάθμιση του προσωπικού και των μέσων που έχουν στην διάθεση τους.

  Ιάκωβος Αλεξανδρής
  Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χαλκιδικής

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:55 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το έργο που προσφέρει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι τουλάχιστον σημαντικό, αν όχι απαραίτητο για τα νηπιαγωγεία.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:32 | ΑΔΕΛΑΪΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Κε.Πλη.Νε.Τ. έχει στηρίξει και βοηθήσει πολλές φορές τις σχολικές μονάδες , σε ότι έχει να κάνει με τους Η/Υ . Καλό θα ήταν λοιπόν να παραμείνει με την προηγούμενη μορφή του και μάλιστα να ενισχυθεί με τεχνογνωσία και προσωπικό .

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:31 | 1/Θ ΝΗΠ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΗΛΙΔΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. είναι απαραίτητο να συνεχίσουν να λειτουργούν γιατί εκτελούν σημαντικότατο έργο. Η εξυπηρέτησή τους είναι άμεση και πάρα πολύ σημαντική. Είναι απαράδεκτο να καταργηθούν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Δεν θα υπάρχει τεχνική υποστήριξη στα σχολεία μας. Θα έπρεπε να ενισχυθούν με προσωπικό κι όχι να καταργηθούν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:17 | Σωτήριος Ρούβαλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προσυπογράφοντας την ανακοίνωση της Π.Ε.ΚΑ.Π.
  http://www.pekap.gr/index.php/2015-11-17-23-28-54/2015-11-17-23-30-01/351-2018-03-26-07-50-58

  Σχετικά με το Σχέδιο νόμου με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, θεωρώ ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση καθώς καταργεί δομές που έχουν προσφέρει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, μετά λύπης διαπιστώνω ότι με το νομοσχέδιο προωθείται η ουσιαστική κατάργηση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ενός από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς που εδώ και χρόνια, επιμορφωτικά αλλά και τεχνικά, υποστήριζε τους εκπαιδευτικούς αλλά και τις σχολικές και διοικητικές μονάδες, πάνω σε θέματα Πληροφορικής και Εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.Μετά την κατάργηση της τρίωρης εργαστηριακής απασχόλησης των υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ), το υπουργείο με την κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ουσιαστικά καταργεί και την τεχνική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες. Ο θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. όχι μόνο δεν ήταν και δεν είναι επιζήμιος για το κράτος και την εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως γλύτωνε θεωρητικά κατά μέσο όρο περισσότερα από 1000€ ετησίως για κάθε σχολική μονάδα και κάθε διοικητική μονάδα. Αυτό το επιτύγχαναν όλα αυτά τα χρόνια υλοποιώντας άμεσα και χωρίς κόστος, τεχνικές βλάβες, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις εξοπλισμού (εργαστήρια πληροφορικής, εκτυπωτές, σαρωτές, διαδραστικούς πίνακες κ.α.) καθώς και δικτυακή και διαδικτυακή αναβάθμιση αυτών (συνδέσεις σχολείων σε ευζωνικά δίκτυα και δίκτυα οπτικών ινών). Ουσιαστικός είναι και ο ρόλος τους όσον αφορά τον τομέα των δωρεάν εκπαιδεύσεων και των επιτόπιων ή εξ’ αποστάσεως επιμορφώσεων που παρείχαν και παρέχουν, είτε σαν ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους και υπευθύνους δομών εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη, ανοιχτό λογισμικό και LTSP, εργαλεία WEB2, εκπαίδευση με τη χρήση διαδραστικών πινάκων, E-TWINNING, σχολικός εκφοβισμός κ.α.) αναβαθμίζοντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.Θεωρώ λανθασμένη την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του θεσμού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και πιστεύω ότι αντιθέτως πρέπει να γίνει ουσιαστική αναβάθμισή τους και προτείνω τη συνέχιση λειτουργίας τους με επαρκή στελέχωση. Δηλαδή με έναν υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και ένα τεχνικό υπεύθυνο ανά 30 σχολικές μονάδες, που να αποτελεί ραχοκοκαλιά υποστήριξης με διττό χαρακτήρα (τεχνικό και επιμορφωτικό), σε οργανωτικό επίπεδο αντίστοιχο του Κ.Ε.Α. και ΚΕ.Σ.Υ. στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, που να υπάγεται στην ευρύτερη δομή των ΠΕ.ΚΕ.Σ.

  Σωτήριος Ρούβαλης

  Οργανωτικός Γραμματέας ΔΣ Π.Ε.ΚΑ.Π.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:28 | Γεωργία Αμπατζή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Περισσότερο από το 1/3 των σχολίων στη δημόσια διαβούλευση αφορά στην κατάργηση της δομής των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και στην σντικατάστασή τους από το τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με έναν διοικητικό και έναν εκπαιδευτικό σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρθρο 14).

  Με το σχήμα αυτό δεν θα είναι δυνατή η αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των σχολικών εργαστηρίων σε κάθε Διεύθυνση. Ως εκ τούτου το έργο της τεχνικής υποστήριξης θα μεταφερθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες με πρόσθετο κόστος για τα σχολεία.

  Επειδή μιλάμε για τα αυτονόητα και πολλοί από εδώ έχουμε βιώσει τι σημαίνει Τεχνική Στήριξη σχολείων, θα παρακαλούσαμε να λάβετε υπόψη τις προτάσεις, πριν οδηγηθεί η τεχνική στήριξη στον ιδιωτικό τομέα.

  Ζητάμε να βελτιωθεί ο θεσμός των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ώστε να υπάρχει ένας υπεύθυνος για κάθε ομάδα σχολείων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:02 | Κωνσταντία Μπεσλεμέ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν καταργηθεί ο θεσμός των ΚΕΠΛΗΝΕΤ αυτομάτως θα καταργηθεί και η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής! Η βοήθεια των τεχνικών της ΚΕΠΛΗΝΕΤ είναι άμεση και σημαντική!!! Έχουμε ήδη υπολογιστές με μεγάλη ανομοιομορφία από δωρεές,απαρχαιωμένους που υπολειτουργούν, αν μας καταργήσετε και την υπηρεσία αυτή θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:49 | Τσιλούλη Γραμμάτω ΠΕ19
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ . καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους παρέχουν ουσιαστική συμβουλευτική και τεχνολογική υποστήριξη σε όλους τους εκπαιδευτικούς (ανεξαρτήτως ειδικότητας), ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής αλλά και στους διευθυντές των σχολικών μονάδων (όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης) αλλά στις διοικητικές μονάδες εκπαίδευσης. Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν ουσιαστική και αποτελεσματική.
  Το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ . έχει άριστη επιστημονική επάρκεια και εμπειρία αλλά και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό που αντιμετωπίζει πρόβλημα είτε με λογισμικό είτε με υλικό.
  Επιπλέον υποστηρίζει το θεσμό του ψηφιακού φεστιβάλ ο οποίος έχει εκατοντάδες συμμετοχές από όλα τα σχολεία της Ελλάδας κάθε χρόνο και διοργανώνει και υποστηρίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια από απόσταση. Αυτή την περίοδο παρακολουθώ 2 τέτοια σεμινάρια ,
  http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/
  και http://seminars.etwinning.gr/ από τα οιποία έχω αποκομίσει πολύτιμη γνώση και εμπειρία.
  Σε μια εποχή αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Τ.Π.Ε, με ανάγκη για τεχνική και επιμορφωτική υποστήριξη και στη δύσκολη οικονομική θέση που βρίσκεται η χώρα μας , και καθώς ο θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. βοηθά σε ουσιαστική εξοικονόμηση χρημάτων, θα έπρεπε αντί να συζητούμε την κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ . να συζητούμε για την αναβάθμιση, την υποστήριξη αλλά και την επαρκή στελέχωσή τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις καθώς οι συνάδελφοι που τα στελεχώνουν εργάζονται ακούραστα και βοηθούν ουσιαστικά όποιον ζητήσει την υποστήριξή τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:41 | Βασιλική Δ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα στηρίζει και αξιολογεί μόνο θετικά το έργο που προσφέρουν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις σχολικές μονάδες προσπαθώντας να λύσουν τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά.
  Εξίσου σημαντική είναι και η επιτυχημένη επιμόρφωση χιλιάδων καθηγητών που γίνεται εθελοντικά.
  Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ καλό είναι να αναβαθμιστούν και όχι να καταργηθούν για να συνεχίζουν να στηρίζουν και θα βοηθούν τους εκπαιδευτικούς.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:20 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ λάθος να καταργηθούν τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, καθόσον υποστηρίζουν τεχνικά και επιμορφωτικά τις σχολικές μας μονάδες. Η κατάργηση τους αφήνει τα σχολεία χωρίς ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, νομίζω πως η περεταίρω στελέχωση και αναβάθμιση του ρόλου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ θα ήταν χρησιμότερη παρά η κατάργηση τους. Οσάκις απαιτήθηκε η συνδρομή των υπευθύνων πάντοτε υπήρξε άμεση ανταπόκριση, οι σχολικές μονάδες απευθύνονται στα πρωτίστως στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ χωρίς να προσφεύγουν σε ιδιώτες για συντηρήσεις επισκευές Η.Υ.κλπ.
  Προτείνω στήριξη από την πολιτεία, διάθεση πόρων και ποιοτική τους αναβάθμιση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:25 | Γεωργία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Επειδή δουλεύω σε νηπιαγωγείο , ο μόνος θεσμός που μας βοηθάει στην αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και στην ενημέρωση μας είναι τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Όχι στην κατάργηση τους.