- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε τις Ερωτήσεις & Απαντήσεις στο Κείμενο της Διαβούλευσης [1] (*.pdf).