- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - http://www.opengov.gr/ypepth -

21. Συμφωνείτε με την προτεινόμενη διαδικασία, δηλ. να επιχειρηθούν οι πρώτες αντιστοιχίσεις προσόντων στις αρχές του 2011; Εάν όχι, τι έχετε να αντιπροτείνετε, με σχετική αιτιολόγηση;