• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛΙΤΙΖΩ Κίνηση Πολιτών' | 18 Ιανουαρίου 2010, 13:24
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    42. Η συγκρότηση τού Συμβουλίου διαβούλευσης απο τον Περιφερειάρχη, χωρίς να έχουν προκαθορισθεί ποιοί συλλογικοί φορείς τής κοινωνίας πολιτών θα εκπροσωπούνται, καθιστά το όργανο αυτό απόλυτα ελεγχόμενο απο τον Περιφερειάρχη, αφού ορίζει ο ίδιος την σύνθεσή του, και επομένως αναξιόπιστο για τον ρόλο που προρίζεται. Αυτός ο νέος σπουδαιοφανής όρος Οδικός Χάρτης Λήψης Απόφασης , που εξ όσων γίνεται αντιληπτό είναι απλώς ο καθορισμός διαδικασιών, δεν είναι δυνατόν να διαφέρει απο Περιφέρεια σε Περιφέρεια..... πρέπει να ορισθεί ένας κοινός για όλες, έστω κι αν απαιτηθούν, αργότερα, κάποιες προσαρμογές σε τοπικές συνθήκες, (νησιωτικότητα κ.λ.π...) Οσον αφορά στην επίτευξη τής αναγκαίας θεσμικής επικοινωνίας για ζητήματα συντονισμού και προγραμματισμού μεταξύ δήμων και περιφέρειας, μάλλον καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη στα πλαίσια αυτού τού οργάνου, αφού συμμετέχουν εκπρόσωποι τής κοινωνίας τών πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων, επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ.