• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ' | 2 Μαΐου 2018, 10:49
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ευτυχώς έστω και μετά από 13 χρόνια έρχεται μια διευθέτηση του ζητήματος, αν και αρκετά άδικη για όσους πλήρωσαν Δ.Τ., αφήνοντας όμως ακόμη μεγάλα κενά. Διότι: α) δεν διασφαλίζεται ότι οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει ή θα λάβουν γνώση του δικαιώματός τους (που έχει τη μορφή υποχρέωσης) για δήλωση του ακινήτου στους Δήμους. Η διακοπής της ηλεκτροδότησης μπορεί να γίνει και από τους ενοικιαστές και οι πάροχοι ΔΕΝ ενημερώνουν για το δικαίωμα αυτό. β) οι Δήμοι εξακολουθούν να μην μαθαίνουν σε ποιά ακίνητα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και ούτε αυτοί μπορούν να ειδοποιήσουν με όποιο τρόπο μπορούν τους ιδιοκτήτες για το δικαίωμά τους. γ) οι επαναηλεκτροδοτήσεις συνεχίζουν και γίνονται απευθείας στους παρόχους χωρίς να ζητείται βεβαίωση από το Δήμο και συνεπώς εάν κάποιος διακόψει την ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου και μετά από 1-2 χρόνια το επαναηλεκτροδοτήσει, δεν θα καταβάλλει ούτε Δημοτικά Τέλη, ούτε καν το ΤΑΠ του ακινήτου που αναλογεί για το διάστημα που δεν είχε ηλεκτροδότηση. Συνεπώς, προτείνεται: α) η ΔΕΔΔΗΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μηνιαίως) να αποστέλλει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της που έχει για τους Δήμους (Εφαρμογή Τελών Ακινήτων) αρχείο με τα ακίνητα στα οποία διεκόπη η ηλεκτροδότηση. β) η Α.Α.Δ.Ε., μετά από αίτημα των Δήμων, να τους χορηγεί στοιχεία για τους ιδιοκτήτες ενός ακινήτου με βάση τον αριθμό παροχής, έτσι ώστε οι Δήμοι να μαθαίνουν τους ιδιοκτήτες αλλά και άλλα στοιχεία για το ακίνητο, όπως οι επιφάνειές του. γ) η αίτηση διακοπής της ηλεκτροδότησης να συνοδεύεται από δήλωση μη χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου ο ιδιοκτήτης προτείθεται να το χρησιμοποιεί, τότε να έχει την υποχρέωση για τη δήλωσή του στο Δήμο, ειδάλλως να τεκμαίρεται η μη χρήση του και άρα η απαλλαγή από τα Δ.Τ. δ) θέσπιση χορήγησης βεβαίωσης από τους Δήμους για την μη οφειλή Τελών προκειμένου να επιτραπεί η επαναηλεκτροδότηση, με επέκτασή της σε όλες τις περιπτώσεις επαναηλεκτροδοτήσεων, ωστε να μην επαναχορηγείται ηλεκτροδότηση σε περιπτώσεις που αυτή διεκόπη λόγω οφειλών, μιας και αυτό είναι αντίθετο στο πνεύμα του αρ. 6 του Ν. 25/1975. Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία, θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η διάταξη του αρ. 27 παρ. 4 του Ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία ο διάδοχος ευθύνεται για τις λανθασμένες επιφάνειες του ακινήτου που έχουν δηλωθεί από προηγούμενους ιδιοκτήτες/μισθωτές, μιας και ο ίδιος οφείλει να δηλώσει εξ αρχής τις επιφάνειες. Με αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται ότι οι Δήμοι έχουν εισπράξει το ΤΑΠ που αναλογεί πριν την ηλεκτροδότησης, και ο ιδιώτης θα έχει σωστά δηλωμένες επιφάνειες, μιας και θα ενεργοποιηθεί στη πράξη το αρ. 27 του Ν. 2130/1993. Συνεπώς, συνοπτικά η πρόταση είναι: Εφόσον μια παροχή διακόπτεται, ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει το ακίνητο στο Δήμο μόνο εφόσον το χρησιμοποιεί άνευ ηλεκτροδότησης, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι δεν χρησιμοποιείται. Εφόσον ο Δήμος διαπιστώσει ότι χρησιμοποιείται ενώ δεν έχει δηλωθεί, τότε αναζητεί τα Δ.Τ. μετά του ανάλογου προστίμου μη δήλωσης (100%) από την ημερομηνία της διακοπής της. Κατά την επαναηλεκτροδότηση, ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούται να ζητήσει από το νέο καταναλωτή βεβαίωση από το Δήμο ότι δεν οφείλονται Δημοτικά Τέλη και Τ.Α.Π.