• Σχόλιο του χρήστη 'Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ' | 4 Μαΐου 2018, 10:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 207 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι 1. Επειδή στο από 021114/5/18 email μου δεν έχουν καταγραφεί (ελπίζω όχι εσκεμμένα ) στη παράγραφο 1στ αυτά που αναγράφω μέσα στα εισαγωγικά που αφορούν την άποψη επί θέματος του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πνεύμα της παραγράφου μου, την υποβάλλω εκ νέου, χωρίς εισαγωγικά : 1.στ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ με αρ.πρωτ. 3309/30-11-17 απάντησε στην εν λόγω ΕΡΩΤΗΣΗ των 40 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος το έγγραφο του ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν.ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ όπου στη παρ.3 του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ με αρ.πρωτ. ΓρΔ 15026/22-11-2017, αναφέρει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει την επέκταση της ήδη υπάρχουσας ανταλλαγής επικαιροποίησης και πιστοποίησης στοιχείων με τους ΔΗΜΟΥΣ ούτως ώστε να παρέχεται στους ΔΗΜΟΥΣ η πληροφορία, σε επίπεδο κάθε παροχής για την ηλεκτροδότηση ή μη και τον Προμηθευτή που την εκπροσωπεί, καθώς και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και συνεχίζει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να καταργηθεί η σχετική πρόβλεψη του Ν.3345/2005 δεδομένου ότι ο ΔΗΜΟΣ θα διαθέτει τη σχετική πληροφόρηση, με συνέπεια την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών . 2. Όσον αφορά την ενημέρωση των ΔΗΜΩΝ από την ΔΕΗ, σύμφωνα με το Ν.25/75 στα άρθρα 1,2,3 καταγράφεται η από τότε αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ ΔΕΗ και ΔΗΜΩΝ. Επίσης με το άρθρο 4 παρ.2 η ΔΕΗ διαβιβάζει στους ΔΗΜΟΥΣ τις εισπράξεις από τα Τέλη καθαρισμού και φωτισμού με σχετικές εκκαθαριστικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα με το άρθρο 5 παρ.2 οι ΔΗΜΟΙ είναι υποχρεωμένοι να έχουν καρτέλες τελών καθαριότητας και φωτισμού με τα πλήρη στοιχεία του καταναλωτή και του ακινήτου, καθώς επίσης και το προς είσπραξη μέσω της ΔΕΗ ποσού. Στο δε άρθρο 6, σαφώς περιγράφεται, η ενημέρωση της ΔΕΗ προς τον ΔΗΜΟ σε περίπτωση που κάποιος δεν πληρώνει τα εν λόγω δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, προκειμένου στη συνέχεια ο ΔΗΜΟΣ, είναι υπεύθυνος για να μεριμνήσει για την είσπραξη αυτής της οφειλής. Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η ΔΕΗ ενημέρωνε και ενημερώνει τον ΔΗΜΟ για την μη εξόφληση των δημοτικών τελών ενώ συγχρόνως ο κάθε ΔΗΜΟΣ είχε και έχει όλα τα στοιχεία τόσο του καταναλωτή, του ακινήτου και του ποσού της οφειλής. Άρα ο κάθε ΔΗΜΟΣ είχε και έχει όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία για να ανεύρει αυτόν που δεν είχε ή δεν έχει εξοφλήσει τα εν λόγω δημοτικά τέλη. Ο κάθε ΔΗΜΟΣ για τους δικούς του λόγους δεν τήρησε το Ν.25/75 και στη συνέχεια δεν έχει τηρήσει ούτε και το Ν.2130/1993 άρθρο 24 περί ΤΑΠ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ. Οι ΔΗΜΟΙ επειδή είχαν χάσει τον έλεγχο, προσέφυγαν για εισπρακτικούς λόγους στην εύκολη λύση της ερμηνείας της διάταξης του Ν.3345/2005 που δεν συνάδει με το σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος θέσπισε το σχετικό δικαίωμα υπέρ των πολιτών, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οπότε κατά το δοκούν, άλλος ΔΗΜΟΣ βεβαιώνει οφειλές αναδρομικά για τα δημοτικά τέλη, άλλος επιβάλει επιπλέον και πρόστιμο, άλλος αποδέχεται να μην βεβαιώσει αναδρομικές οφειλές τώρα αλλά όταν κάποια στιγμή κάποιος θα θελήσει να ηλεκτροδοτήσει πάλι το ακίνητό του, τότε θα πληρώσει αναδρομικά όσο χρονικό διάστημα ήταν μη ηλεκτροδοτούμενο. Όλες οι ερμηνείες, εις βάρος του εύκολου θύματος, του πολίτη. Δηλαδή αυτοί οι ΔΗΜΟΙ από θύτες θέλουν να εμφανιστούν ως θύματα των πολιτών. Υπάρχουν βέβαια και οι ΔΗΜΟΙ που σεβόμενοι τους πολίτες τους δεν βεβαιούν αναδρομικές οφειλές. Αποκορύφωμα ερμηνείας της εν λόγω διάταξης είναι η απάντηση που μου έδωσε με το αρ. πρωτ. 67910/25073+62267/22954+60027/22085+54897/20349+5437520 155//29-08-2017 η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία αφού επικαλείται διάφορους Νόμους, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3345/2005 καταλήγοντας στη παρ.(δ) αναφέρει ότι ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ .....Αυτά από Δημόσια Υπηρεσία. 3.Από την ισχύ του Ν.3345/2005 μέχρι σήμερα το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ έχει εκδώσει πολλές διευκρινιστικές Αποφάσεις π.χ 2856/20-1-2015 για την μη επιβολή προστίμου στις αναδρομικές βεβαιώσεις οφειλών για τα δημοτικά τέλη. 4. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Π.ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ με αρ. πρωτ.2000/12-1-18 απάντησε στην ερώτηση των 40 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του κόματός του, επικαλούμενος το υπ ́ αρ. 38048/2015 έγγραφο προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους και μέσω αυτών προς τους δήμους, με το οποίο παρείχε οδηγίες για τις ενδεικνυόμενες ενέργειές τους, προκειμένου, αφενός να εισπράττονται σε τακτική βάση τα οφειλόμενα τέλη (τέλη καθαριότητας - φωτισμού και Τ.Α.Π.) και αφετέρου να ενημερώνονται οι πολίτες για την ευνοϊκή προς αυτούς δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας - φωτισμού γεγονός το οποίο δεν ίσχυσε στην πράξη. Επίσης αναφέρει ότι θα <>. Τελικό αποτέλεσμα είναι το προς σχολιασμό άρθρο 207 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι. Δηλαδή και πάλι διάταξη που σύμφωνα με τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ αντίκειται στην ισχύουσα πλέον νομοθεσία. Πόσο ποιό ξεκάθαρα πρέπει να το πει Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ; 5. Κατόπιν των ανωτέρω για το άρθρο 207 εμμένω στην λύση που έχω καταγράψει στη παρ.2 του από 021114/5/18 email μου. Ι-Σ ΣΒΑΡΝΙΑΣ